Slezské zemské muzeum

PhDr. Eva Kolářová

e-mail: kolarovae@szm.cz

tel.: +420 734 570 917 

Funkce v instituci

 • kurátorka umělecko-historického pracoviště

Vědecké zaměření

 • výtvarné umění 19. a 20. století, umělecké řemeslo evropské

Vzdělání (VŠ)

 • obor dějiny výtvarného umění - Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU Brno), 1973‒1978; diplomní práce na téma Výtvarné umění Československého Slezska a Ostravy v první polovině XX. století; vedoucí PhDr. Jaroslav Sedlář, CSc.
 • obor etnografie a folkloristika ‒ Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU Brno), 1973‒1979; diplomní práce na téma Obec Lipina na Opavsku, historie a současnost; vedoucí: doc. PhDr. Václav Frolec
 • PhDr. ‒ Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU Brno), 1982

Předcházející profesní činnost

 • 1978‒2018 správce‒kastelánka státního zámku Raduň, kurátorka mobiliárních sbírek
 • 1978‒2014 člen odborného týmu pověřeného přípravou a dohledem nad realizací generální opravy tzv. Bílého zámku v Hradci nad Moravicí
 • 1970‒2008 kurátor mobiliárních sbírek státního zámku Hradec n. M. 

Výzkumné projekty ‒ výběr

 • „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu ‒ instalace, prezentace, aplikace"; projekt NAKI, poskytovatel MK ČR, příjemce NPÚ; úkol byl zaměřen na památkovou obnovu interiérů SZ Raduň; 2010‒2015
 • „Výzkum metod prezentace a zprostředkování hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroje identifikace společnosti s kulturním dědictvím"; projekt V+V, poskytovatel MK ČR, příjemce NPÚ; úkol byl zaměřen na památkovou obnovu interiérů SZ Hradec nad Moravicí; 2008‒2010
 • „Zámecká obrazárna knížat Lichnovských; projekt V+V, poskytovatel MK ČR, příjemce NPÚ; 2000‒2004

Instalační, expoziční a výstavní projekty ‒ výběr

 • libreto a scénář expozice „Tajemství suterénu"; prezentace stavebně-historického vývoje zámku od 15. do poloviny 20. století vč. nástinu provozně-technického zázemí objektu; jižní suterén Státního zámku Raduň (ve spolupráci s PhDr. Danou Kouřilovou); NPÚ, 2018; k realizaci 2019‒2020
 • libreto a scénář výstavy „Velvyslanec Karel Max VI. kníže Lichnowský; v rámci celostátního projektu Národního památkového ústavu „Šlechta ve službách diplomacie"; Státní zámek Hradec nad Moravicí, NPÚ, 2018 ‒ dosud
 • libreto, scénář a prostorové řešení prvního prohlídkového okruhu „Reprezentační, společensko-obytné a personální pokoje" a druhého prohlídkového okruhu „Soukromé a hostinské pokoje" pro Státní zámek Raduň; NPÚ, dokončení 2014 ‒ dosud
 • libreto a scénář expoziční prezentace historie a současnosti areálu státního zámku Raduň vč. jeho postupné památkové obnovy; návštěvní centrum v zámecké sýpce (ve spolupráci s PhDr. Danou Kouřilovou); 2014 ‒ dosud
 • libreto, scénář a prostorové řešení hlavního prohlídkového okruhu „Reprezentační a soukromé salony" a doplňkového prohlídkového okruhu „Hostinské apartmá" pro Státní zámek v Hradci nad Moravicí; NPÚ, dokončení 2014 – dosud
 • libreto a scénář expoziční prezentace „Památková obnova státního zámku Hradec nad Moravicí v letech 1978 až 2014 (ve spolupráci s PhDr. Danou Kouřilovou); Státní zámek v Hradci nad Moravicí; NPÚ, 2014 ‒ dosud
 • libreto a scénář stálé výstavy Mauzoleum v Chuchelné a Lichnovští (ve spolupráci s PhDr. Anežkou Šimkovou), Obec Chuchelná, 2012 ‒ dosud

Publikační činnost - výběr

 • Boženek Karel, Kolářová Eva, Hanousek Petr; Hradec nad Moravicí a Ludwig van Beethoven; Národní památkový ústav, úps v Kroměříži a Městský úřad v Hradci nad Moravicí, 2017
 • Kolářová Eva, Zdeněk Beneš; Katalog výstavy v raduňské zámecké oranžerii; NPÚ, úps v Kroměříži, 2016
 • Šopák Pavel a kol., Neklidné století (České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu 89); jako člen autorského kolektivu-hesla: Portrét kněžny Mechtilde Lichnowské Oskara Kokoschky; Kněžna Mechtilde a Rainer Maria Rilke; Neznámá fotografie Man Raye ve sbírkách zámku v Hradci n. M. ‒ ve spolupráci s Lukášem Bártlem; Slezské zemské muzeum, Opava, 2015; ISBN 978-80-87789-24-7
 • Kolářová Eva, Nebeská Barbora; Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky, Typografické poklady ze sbírek Lichnovských (část Lichnovští a zámecká knihovna v Hradci); Národní památkový ústav, Národní muzeum, 2015; ISBN 978-80-85034-87-5
 • Kolářová Eva; Příběh raduňského zámku; NPÚ, územní památková správa v Kroměříži, 2015; ISBN 978-80-87231-28-9
 • Kolářová Eva; Zámek Raduň – náhled do interiérů a sbírek; NPÚ, úps v Kroměříži, 2015; ISBN 978-80-87231-30-2
 • Konečný Michal a kol.; VITRUVIUS MORAVICUS / Neoklasicistní aristokratická architektura na Moravě a ve Slezsku po roce 1800; jako člen autorského kolektivu-hesla: Zámek Raduň; Zámek Hradec n. M.; NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně, 2015; ISBN 978-80-87231-27-2
 • Matejko-Peterka I. a kol., Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války; jako člen autorského kolektivu-hesla: Kníže Karel Maria Lichnowský; Stolní servis Lichnowských; Čajová souprava kněžny Eleonory Lichnowské; SZMO, 2014; ISBN 978-80-87789-19-3
 • Kolářová Eva; Průvodce areálem Státního zámku Raduň; NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2013; ISBN 978-80-87213-12-8
 • Kolářová Eva; Hradec nad Moravicí, díl první – zámek a jeho park; Město Hradec nad Moravicí, 2013
 • Šopák P. a kol., Město-zámek-krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku; jako člen autorského kolektivu-hesla: Kníže Jan Karel Bohumil Lichnowský; Kněžna Marie Karolina Lichnowská, roz. Althan; Hrabě Mořic Lichnowský; Pamětní deska Ludwiga van Beethovena pro zámek v Hradci; Plakát hradeckého zámeckého divadla; Pozvánka pro Roberta Lichnowského na koncert v Minoritském klášteře; Malíř Jan Kesselheim na Hradci; Rodina Altů v Hradci a soubor Schloss Grätz; Dvě krajinomalby ze zámku ve Velkých Heralticích; SZMO, 2012; ISBN 978-80-86224-91-6
 • Kolářová Eva, Šťovíčková Dagmar, Komplexní památková obnova reprezentativních interiérů Bílého zámku v Hradci nad Moravicí; Zprávy památkové péče. Časopis státní památkové péče, NPÚ, 2012, č. 1
 • Šopák Pavel a kol., Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století; jako člen autorského kolektivu-hesla: Pamětní kniha zámku Hradce; Supralibros knížat Lichnowských; Kloeberův portrét L. van Beethovena; Viktor Sobeck na portrétu R. Templera; SZMO, 2011; ISBN 978-82-86224-90-9
 • Malura Miroslav, Eva Kolářová, Petr Hanousek; Beethovenův Hradec 1961‒2011; Sdružení pro umění a výchovu Talent, 2011
 • Kolářová Eva; Průběžná aktivace zámeckého areálu v Raduni – záměr památkové obnovy velké sýpky; Sborník NPÚ, úop v Ostravě, 2011
 • Kolářová Eva, Šopák Pavel; Zámecká oranžérie v Raduni; NPÚ, úop v Ostravě, 2010
 • Kolářová Eva; Příběh zámku a mauzolea knížat Lichnovských v Chuchelné; Sborník NPÚ, úop v Ostravě, 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 21.02.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ PhDr. Eva Kolářová“ na Facebook