Slezské zemské muzeum

Mgr. Denisa Hradilová

e-mail: hradilova@szm.cz

tel.: + 420 778 488 266

Funkce v instituci

 • kurátorka umělecko-historického pracoviště

Vědecké zaměření

 • barokní umění – italští a ticinští štukatéři v Čechách a na Moravě 
 • užitné umění – keramika, porcelán

Vzdělání (VŠ)

 • 2011 – 2014; bakalářský titul; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc; studijní program/obor: Teorie a dějiny výtvarných umění/Dějiny výtvarných umění; Bakalářská práce: Giacomo Antonio Corbellini a jeho zakázky pro rod Dietrichsteinů, vedoucí práce: PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
 • 2014 – 2019; magisterské navazující studium; Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc; studijní program/obor: Teorie a dějiny výtvarných umění/Dějiny výtvarných umění; Diplomová práce: Štukatér Giacomo Antonio Corbellini a jeho umělecká díla na území České republiky, vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

Zvláštní vzdělání

 • Universitá degli studi di Milano, Faculty of Lettere e Filosofia, Department of STUDI UMANISTICI, Italy; 2013 – jednosemestrální studium v rámci programu ERASMUS
 • Sapienza Universitá di Roma, Faculty of Lettere e Filosofia, Subject Area: History and archaeology, Department of STORIA DELL'ARTE E SPETTACOLO, Italy; 2016 – jednosemestrální studium v rámci programu ERASMUS+

Výzkumné projekty

 • Řešitel interního grantového projektu č. IGS014/2019, Proskovská kamenina ve sbírce výtvarného umění Slezského zemského muzea (2019).
 • Řešitel interního grantového projektu č. IGS014/2020, Akvamanile ve sbírce Slezského zemského muzea (2020).

Recenzovaná periodika, publikace

 • HRADILOVÁ Denisa, Proskovská kamenina ve sbírce výtvarného umění Slezského zemského muzea, Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, č. 1, 2020, s. 23–35.
 • HRADILOVÁ Denisa, Katalogová hesla III.3.5 (s Jiřím Šílem); IV.8.1; IV.9; IV.10.1; IV. 11, in: Jiří ŠÍL (ed.), Opavský kongres 1820 Křižovatka evropské diplomacie (katalog výstavy), 2020 Opava, s. 121–123; s. 166–167; s. 168–169; s. 174-175; s. 178‒179.

Nerecenzovaná periodika, publikace

 • HRADILOVÁ Denisa, Veduty Horního Slezska na proskovské kamenině ve sbírce Slezského zemského muzea, Vlastivědné listy Slezska, č. 2-1, 2020, s. 41‒43.
 • HRADILOVÁ Denisa, Hlučín v obrazech malíře Viléma Balarina ve sbírce výtvarného umění Slezského zemského muzea, Hlučínsko, č. 1, 2020, č. 1, s. 25–27.
 
 
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 21.01.2021

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Denisa Hradilová“ na Facebook