Slezské zemské muzeum

Mgr. Denisa Hradilová

e-mail: hradilova(at)szm.cz
tel.: + 420 778 488 266

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ
• Barokní štukatérství
• Pozdně antické textilie

VZDĚLÁNÍ
• 2011 – 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc. Studijní program/obor: Teorie a dějiny výtvarných umění/Dějiny výtvarných umění
• 2014 – 2019 Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc. Studijní program/obor: Teorie a dějiny výtvarných umění/Dějiny výtvarných umění

ZVLÁŠTNÍ VZDĚLÁNÍ
• 2013 Universitá degli studi di Milano, Faculty of Lettere e Filosofia, Department of STUDI UMANISTICI, Italy
• 2016 Sapienza Universitá di Roma, Faculty of Lettere e Filosofia, Subject Area: History and archaeology, Department of STORIA DELL‘ARTE E SPETTACOLO, Italy

VÝZKUMNÉ PROJEKTY
• Řešitel interního grantového projektu č. IGS014/2022, Pozdně antické textilie ve sbírkách Slezského zemského muzea.
• Řešitel interního grantového projektu č. IGS014/2019, Proskovská kamenina ve sbírce výtvarného umění Slezského zemského muzea (2019)
• Řešitel interního grantového projektu č. IGS014/2020, Akvamanile ve sbírce Slezského zemského muzea (2020)

RECENZOVANÁ PERIODIKA, PUBLIKACE
• HRADILOVÁ Denisa, Proskovská kamenina ve sbírce výtvarného umění Slezského zemského muzea, Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, č. 1, 2020, s. 23–35.
• HRADILOVÁ Denisa, Katalogová hesla III.3.5 (s Jiřím Šílem); IV.8.1; IV.9; IV.10.1; IV. 11, in: Jiří ŠÍL (ed.), Opavský kongres 1820 Křižovatka evropské diplomacie (katalog výstavy), 2020 Opava, s. 113–115; s. 158–159; s. 160–161; s. 166–167; s. 170‒171.
• HRADILOVÁ Denisa, Katalogová hesla 01/Jacques d´Arthois; 02/Domenico Brandi; 04/Franz Richter; 06/Tadeáš Milián; 11/Karóly Markó; 12/Josef Selleny, 17/Hans Thoma; 18/ Theodor von Hörmann; 23/ Carl Moll; 26/Hans Ranzoni; 29/Rudolf Quittner; in: Pavel ŠOPÁK (ed.), Zemská obrazárna (katalog výstavy), 2020 Opava, s. 34–35, 36–37; 40–41, 44–45; 54–55; 56–57; 66–67; 68–69; 78–79; 84–85; 90–91.
• HRADILOVÁ Denisa, Akvamanile ve sbírce Slezského zemského muzea, Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, číslo 2-3, 2021, s. 110‒119.
• HRADILOVÁ Denisa, Katalogová hesla: Pohled na Andělskou Horu a Praděd, 1925; Erich Ziffer; Krajina s domy, 1921; Pfitznerův dům v Lázních Jeseník, 1922; Náměstí v Jeseníku, kolem 1920; Erich Hürden; Karlova Studánka, 1926; Pohled na Jeseníky 1944; Karlova Studánka, 1943; Vřesová studánka v zimě, 1932; Pohled na Jeseníky 1937; Egon Lehnert; Partie z Jeseníků 1936; Friedrich Gesierich; Šišky, nedatováno; Krajina s Velkým dolem, 1933; Kurt Halleger; Krajinářská studie z Jeseníků, před 1943; Pohled na Jeseníky, před 1943; in: Pavel RUŠAR (ed.), Barevná paleta Jesenicka (katalog výstavy), 2023 Jeseník, 30; 33; 34; 36; 39; 40; 42; 44; 51; 53; 54; 65; 66; 69; 70.

NERECENZOVANÁ PERIODIKA
• HRADILOVÁ Denisa, Veduty Horního Slezska na proskovské kamenině ve sbírce Slezského zemského muzea, Vlastivědné listy Slezska, č. 2-1, 2020, s. 41‒43.
• HRADILOVÁ Denisa, Hlučín v obrazech malíře Viléma Balarina ve sbírce výtvarného umění Slezského zemského muzea, Hlučínsko, č. 1, 2020, č. 1, s. 25–27.
• HRADILOVÁ Denisa, Protějškové portréty Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské ve Slezském zemském muzeu, Vlastivědné listy Slezska, 1-2, 2021, s. 42‒44.

VÝSTAVY
• Autorství výstavy „Koptské textilie Slezského zemského muzea“ termín 20. 1. 2022 – 31. 8. 2022

ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH
• 12TH INTERNATIONAL CONGRESS OF COPTIC STUDIES BRUSSELS, Denisa Hradilová & Vlastimil Drbal, „Coptic textiles in the Silesian Museum in Opava and other collections in the Czech Republic“, 11. 7. 2022, Universitè Libre de Bruxelles, Brusel, Belgie
• 24TH ST. SHENOUDA CONFERENCE OF COPTIC STUDIES, Denisa Hradilová, „Late Antique Coptic textiles and their journey to the Central Europe“, 15. 7. 2023, University of California, Los Angeles, Kalifornie, USA

POPULARIZACE
• Přednáška - Kamenina manufaktury v Proskově, Müllerův dům, Slezské zemské muzeum, Opava, 30. října 2019
• Přednáška – Koptské textilie, aneb když vlákno víru maluje, galerie na zámku Moravská Třebová, 21. 9. 2022
• Přednáška – Evropská fajáns a majolika ve sbírce Slezského zemského muzea v Opavě, Juditina síň, Klub Za starou Prahu, 13. 2. 2023

Poslední aktualizace článku: 25.07.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Denisa Hradilová“ na Facebook