Slezské zemské muzeum

Mgr. Soňa Králová

e-mail: kralovas@szm.cz

tel.: +420 778 528 217  

Funkce v instituci

 • kurátorka archeologického oddělení

Vědecké zaměření

 • středověk Slezska

Vzdělání (VŠ)

 • 2010 – 2014 Slezská univerzita v Opavě, obor Archeologie (navazující magisterské studium)
 • 2005 – 2010 Slezská univerzita v Opavě, obor Archeologie (bakalářské studium)
 • 2009, studium v rámci programu Erasmus na Jagellonské univerzitě v Krakově v Polsku

Profesní zkušenosti

 • 2004 – 2014 dokumentátorka na Archeologickém ústavě AV ČR, Brno, detašované pracoviště Opava
 • červenec – srpen 2007, účast na výzkumu na Shiantských ostrovech ve Skotsku v rámci „Shiants Project" (ved. výzkumu P. J. Foster)
 • červenec – srpen 2008, účast na výzkumu univerzity v Trieste v Aquilei v Itálii (ved. výzkumu F. Fontana)

Výzkumné projekty

 • 2016 – řešitelka IGS projektu SZM „Archeologické nálezy z opavského hradu"
 • 2017 – řešitelka IGS projektu SZM „Archeologické nálezy z opavského hradu II"
 • 2019 – řešitelka IGS projektu SZM „Středověké a raně novověké archeologické výzkumy na Opavsku
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 30.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Soňa Králová“ na Facebook