Slezské zemské muzeum

Redakce / Editorial Board

Časopis SZM-B _ 2023 - banner

Vedoucí redaktor / Etitor-in-chief:

Prof. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
sopak(at)szm.cz
Slezské zemské muzeum
Ostravská univerzita
Vysoké učení technické v Brně


Výkonná redaktorka / Managing Editor:

Mgr. Ivana Kolářová
e-mail: cszmb(at)szm.cz
tel.: +420 734 751 098
Slezské zemské muzeum

 

Členové redakční rady / Associate Editors:

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
Národní zemědělské muzeum, Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Mgr. Květoslav Growka
Jeseník

PhDr. Radim Jež, Ph.D.
Muzeum Těšínska

Dr. Stefanie Jost
Bundesarchiv Berlin

Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
Slezské zemské muzeum

Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
Zemský archiv v Opavě

Mgr. Martin Martinčák
Institut za pomorskou baštinu ARS NAUTICA

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě
Slezské zemské muzeum

PhDr. Karel Müller
Zemský archiv v Opavě

Doc. PhDr. Martin Pilař, Ph.D.
Ostravská univerzita

Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Ostravská univerzita

Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Ostravská univerzita

PhDr. Dalibor Prix, CSc.
Ústav dějin uměním ČR, v.v.i.

Doc. PhDr. Jiří Štefanides, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, Ph.D.
Univerzita Komenského Bratislava

Dr. Mirosław Węcki
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Ostravská univerzita

 

 

Ownership and Copyright: The publisher is Slezské zemské muzeum, Czech Republic. The copyright is owned by Slezské zemské muzeum, Czech Republic.


Publishing License Information: By submitting a contribution for publication in Časopis Slezského zemského muzea. Série B – vědy historické, the author of the text gives consent to the publication of the contribution on the journal's website, which can be accessed for free.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 23.08.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Redakce / Editorial Board“ na Facebook      

Další články v této rubrice