Úvod \ Věda a výzkum \ Periodika \ Časopis SZM série B - vědy historické \ Charakteristika časopisu / Journal Characterictics

Slezské zemské muzeum

Charakteristika časopisu / Journal Characterictics

Časopis SZM-B _ 2023 - banner

ODBORNÝ PROFIL A POSLÁNÍ ČASOPISU
Odborná a vědecká náplň vychází především ze společenskovědních disciplín, zastoupených v organizaci, tedy archeologie, historie, umělecké historie, numismatiky, etnografie, muzikologie, dějin divadla, dějin literatury a muzeologie. Na stránkách časopisu se prezentuje také archivní tematika, protože na území českého Slezska speciální archivní časopis nevychází.
V průběhu existence časopisu zde ovšem byly rovněž publikovány studie interdisciplinárního charakteru, prezentující široké spektrum výzkumných zájmů badatelů domácích i zahraničních a vědeckých pracovníků SZM.
Časopis uveřejňuje především původní vědecké studie a materiálové práce, vycházející z regionálních pramenů. Nedílnou součástí časopisu je recenzní rubrika a část vyhrazená aktuálním zprávám souvisejícím s pojetím časopisu.

 

PROFESSIONAL PROFILE AND MISSION OF THE JOURNAL
The professional and scientific content is based on the socially-scientific disciplines represented at the institution, i.e. archaeology, history, history of arts, numismatics, ethnography, musicology, theatre history, history of literature and museology. There is no special archive journal published within the Czech Silesia region, thus also archive themes are presented in the Journal. Studies of interdisciplinary character presenting a wide spectrum of research interests of local as well as foreign researchers and scientific workers of the Silesian Museum in Opava have also been published in the course of the Journal's history. The Journal publishes primarily original scientific studies and material works based on regional sources. The review column designated for topical news related to the Journal's concept has become an integral part of the Journal.

 

Ownership and Copyright: The publisher is Slezské zemské muzeum, Czech Republic. The copyright is owned by Slezské zemské muzeum, Czech Republic.

Publishing License Information: By submitting a contribution for publication in Časopis Slezského zemského muzea. Série B – vědy historické, the author of the text gives consent to the publication of the contribution on the journal's website, which can be accessed for free.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 23.08.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Charakteristika časopisu / Journal Characterictics“ na Facebook      

Další články v této rubrice