Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty \ Interní granty a projekty \ Interní granty a projekty za rok 2019

Slezské zemské muzeum

Interní granty a projekty za rok 2019

PROSKOVSKÁ KAMENINA VE SBÍRCE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Řešitel: Mgr. Denisa Hradilová
Doba řešení: 2019

Komentář k řešení vědeckého úkolu:
Analýza a určení datace včetně uměleckohistorického kontextu proskovské kameniny ve sbírce výtvarného umění Slezského zemského muzea.

 

MĚSTSKÉ DOMY VÝCHODNÍ ČÁSTI RAKOUSKÉHO SLEZSKA

Řešitel: PhDr. Ondřej Haničák
Doba řešení: 2019

Komentář k řešení vědeckého úkolu:
Podoba a transformace obytné zástavby měst východní části rakouského Slezska v 16.–18. století se zvláštním zřetelem k situaci v Jablunkově

 

PŘÍPRAVA A VYDÁNÍ EDICE VZPOMÍNEK JANA ROHELA DO ROKU 1945

Řešitel: Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
Doba řešení: 2019

 

MONOGRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ URBANISTICKÉHO VÝVOJE OSTRAVY 1920–1950

Řešitel: Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
Doba řešení: 2019
 


PŘÍPRAVA A VYDÁNÍ OBRAZOVÉHO KATALOGU KRAMÁŘSKÝCH TISKŮ ZE SBÍREK PAMÁTNÍKU PETRA BEZRUČE

Řešitel: Mgr. Monika Szturcová
Spoluřešitel: Mgr. Martina Dragonová, Ph.D.

Komentář k řešenému vědeckému úkolu:
Cílem grantového projektu bylo zpracování sbírky kramářských tisků z Památníku Petra Bezruče a příprava knižní monografie o těchto tiscích. Svého druhu unikátní sbírka tisků zahrnuje kromě písní, modliteb a knížek lidového čtení také unikátní regionální (i cizojazyčné) tisky. Cílem projektu byla kvalitní katalogizace, digitalizace a zpřístupnění této kolekce tisků širší odborné i laické veřejnosti. Publikace je vhodná zejména pro historiky, historiky umění, literární vědce, muzikology, etnology, muzejníky, knihovníky, ale i duchovní a další zájemce. Záměrem publikace bylo obsáhnout celou sbírku starých tisků z Památníku Petra Bezruče. Publikace tak přináší komplexní zpracování tisků spolu s katalogovými záznamy a reprodukcemi titulních stran tisků. Pečlivý důraz byl kladen také na graficky kvalitní zpracování knižní publikace. V úvodu monografie je věnována pozornost genezi sbírky a zmiňují se také cenné informace o původních vlastnících i sběratelích tisků a jejich dataci. Dále jsou uvedeny zajímavé informace o místních tiskárnách na pozadí širšího kontextu a specifik slezského regionu. V úvodní stati o sbírce nechybí ani pojednání o obsahu kramářských tisků, které je vhodně doplněno o čtenářsky vděčné ukázky z vybraných textů. Po úvodní stati následuje hlavní, katalogová část, doplněná fotografiemi titulních listů tisků, následuje podrobný rejstřík (míst vydání, autorů, nakladatelů a tiskařů, osob, míst a pojmů), transkripční poznámka a popis struktury katalogových hesel, výběrový seznam literatury a anglické resumé.

 

 

Poslední aktualizace článku: 16.10.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Interní granty a projekty za rok 2019“ na Facebook      

Další články v této rubrice