Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Kateřina Buchtová

Slezské zemské muzeum

Mgr. Kateřina Buchtová

E-mail: buchtova@szm.cz

Funkce v instituci
• restaurátorka

Odborné zaměření
• konzervace a restaurování se zaměřením na textil

Vzdělání (VŠ)
• Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie, obor Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování (2021–2024)
BUCHTOVÁ, K.: Hodnocení textilních adheziv v konzervátorsko-restaurátorské praxi. Diplomová práce. Brno 2024. s. 107.
• Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie, obor Chemie konzervování – restaurování (2018–2021).
BUCHTOVÁ, K.: Komplexní konzervátorsko-restaurátorský zásah na historickém fonografu. Bakalářská práce. Brno 2021. s. 74.

Poslední aktualizace článku: 25.04.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Kateřina Buchtová“ na Facebook