Úvod \ Sbírka \ Kvesal chocholatý \ Podsbírka Živé dřeviny

Slezské zemské muzeum

Podsbírka Živé dřeviny

CES: 24 – další – živé dřeviny

Arboretum Nový Dvůr

Kurátorka
Ing. Šárka Zemková
e-mail: zemkova(at)szm.cz

Kurátorka
Ing. Markéta Urbanová
e-mail: urbanova(at)szm.cz

Dokumentátorka
Mgr. Martina Rigauxová
e-mail: rigauxova(at)szm.cz

 

Kurátorka
Ing. Kamila Mücková, t. č. na mateřské dovolené
e-mail: muckova(at)szm.czUnikátní živá podsbírka vznikla na základech historické novodvorské sbírky dřevin, kterou soustředil, vypěstoval a udržoval Quido Riedl (1878 – 1946) v letech 1906 až 1928 v Novém Dvoře. Mnohé z původních exemplářů se dochovaly až do dnešních dnů a patří mezi významné introdukce nejen na Moravě a ve Slezsku, ale také i v rámci ČR. Quido Riedl vtiskl novodvorské sbírce jedinečnou zahradně-architektonickou podobu s rysy anglického přírodně-krajinářského parku. Do kompozice tvořené již původní vzrostlou zelení, ponechanou a zformovanou do podoby skupin stromů, solitér a průhledů, vnášel s vytříbeným vkusem nové výsadby exotických dřevin. Za jeho působení tak vznikl zámecký park o rozloze 1,8 hektaru, s úctyhodnou dendrologickou sbírkou čítající přes 500 druhů a kultivarů domácích a cizokrajných dřevin. Původní novodvorské sbírce dřevin, založené Quido Riedlem, je dnes již přes 100 let. V roce 1958 byl novodvorský park postoupen Slezskému zemskému muzeu, které zde zřizuje Arboretum Nový Dvůr. Rozloha dendrologické expozice se postupně rozrůstá až na současných 23 hektarů. V rámci muzea má arboretum výsadní postavení, neboť jako jediná část instituce spravuje „živou sbírku".

V roce 2013 byla vypracována směrnice pro správu „podsbírky živé dřeviny" řešící specifika oproti zacházení s jinými sbírkovými předměty Slezského zemského muzea. V návaznosti na její schválení byly nejcennější sbírkové exempláře zapsány do centrální evidence sbírek (CES), kterou dnes tvoří 58 živých dřevin, rostoucích v historické části dendrologické expozice Arboreta Nový Dvůr. Základem živé podsbírky se stal vybraný soubor původních parkových dřevin vysázených zakladatelem novodvorského parku Quido Riedlem již v letech 1906 až 1928, doplněný o nejcennější dřeviny pocházející z období po založení Arboreta Nový Dvůr v roce 1958. Podsbírka živé dřeviny tak dokumentuje dvě hlavní vývojové etapy parkové expozice.

Živá podsbírka představuje jedinečný doklad o historickém vývoji dendrologické expozice a spoluutváří unikátní přírodně-krajinářskou kompozici novodvorského parku. Zahrnuje botanickými druhy a kultivary severoamerických, asijských a evropských dřevin, včetně druhů domácích. Mezi dřevinami jsou zastoupeny nejcennější jehličnaté i listnaté dřeviny, mezi kterými lze najít letité exempláře heraltického ekotypu borovice lesní (Pinus sylvestris), jedny z nejstarších cedrů atlaských (Cedrus atlantica) v ČR, jeden z nejmohutnějších pajehličníků přeslenatých (Sciadopitys verticillata) v ČR či vzrostlý, bizarně rostoucí ostrolistec kopinatý (Cunninghamia lanceolata). Nechybí zde ani exempláře vývojově prastarých dřevin „živých fosilií", které jsou ve sbírce zastoupeny metasekvojí čínskou (Metasequoia glyptostroboides), tisovcem dvouřadých (Taxodium distichum), jinanem dvoulaločných (Ginkgo biloba) a zmarličníkem japonských (Cercidiphyllum japonicum). Mohutnými rozměry ohromí severoamerické „mamutí stromy" - sekvojovce obrovské (Sequoiadendron giganteum). Zástupci tohoto druhu dosahují v přirozených podmínkách výšky kolem sta metrů a dožívají se úctyhodného věku 2 až 3 tisíc let. Nejčasněji kvetoucí sakury jsou zde zastoupeny bohatě růžově kvetoucí slivoní Sargentovou (Prunus sargentii) a bíle kvetoucí slivoní jedoskou (Prunus x yedoensis). Nevšední pohled skýtají v době květu „tulipánové stromy" – mohutné liliovníky tulipánokvěté (Liriodendron tulipifera), jejichž květy skutečně nápadně připomínající žlutozelené tulipány. Své trvalé místo zde mají také vzrostlé pestrolisté kultivary buku lesního (Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor', 'Atropurpurea' či ´Rohanii´) i letité červenolisté javory dlanitolisté (Acer palmatum ´Sanguineum´).

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 24.06.2021

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Podsbírka Živé dřeviny“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku