Úvod \ Expoziční areály \ Historická výstavní budova, Opava

Historická výstavní budova Opava

Opava jubilejní

Opava jubilejní

Místo konání:
Historická výstavní budova

Typ události:
Výstavy

Doba konání:
22.02.2024 - 03.11.2024

 

V únoru 2024 bude představen jeden z hlavních výstavních projektů sezóny a sice série výstav Opava jubilejní u příležitosti 800. let od první zmínky o městském zřízení Opavy. Návštěvníci se prostřednictvím výstav vydají na procházku po dnes již často neexistujících zákoutích Opavy díky dochovaným obrazům a grafikám, potkají známé i méně známe osobnosti z opavských dějin nebo si budou moci prohlédnout dnes již zaniklé opavské městské muzeum. Výstavy budou doplněny cyklem přednášek, komentovanými prohlídkami s autory a dalším doprovodným programem.

 

Poklady městského muzea

Autoři / kurátoři: Bc. Marie Svaková, Mgr. Michal Valeček
Termín konání: 22. 2. - 17. 11. 2024
Spolupracující instituce: Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv v Opavě

Městské muzeum v Opavě bylo jedinou institucí cíleně dokumentující dějiny a kulturu města Opavy a nejbližšího okolí. Díky úsilí kustodů a šťastné náhodě, která uchránila alespoň část muzejních sbírek od zničení na konci druhé světové války, se do dnešních dnů zachovaly důležité hmotné a písemné prameny k dějinám města. Právě část z nich prezentuje zamýšlená výstava. Svou strukturou se inspiruje u členění expozice městského muzea do větších celků tak, jak ji v roce 1912 pojal jeden z kustodů Erwin Gerber. Kromě samotné sbírkotvorné činnosti muzea prezentuje také publikační aktivity, připomíná knihovnu a městský archiv, které byly integrální součástí muzea.

Osobnosti známé i neznámé

Autor / kurátor: Mgr. Michal Valeček
Termín konání: 22. 2. - 3. 11. 2024

V roce 2024 si město Opava připomene 800. leté výročí od první doložené zmínky o jejím městském zřízení. Nedílnou součástí dějin města byly významné osobnosti, které zasahovaly do jeho chodu, ovlivňovaly jeho tvář a reprezentovaly jej navenek. Dodnes jsou významní rodáci a osobnosti úzce spjaté s Opavou připomínání a jejich jubilea náležitě oslavována. Představovaná výstava se snaží zachytit osudy známých i často neprávem pozapomenutých opavských osobností, přičemž výběr autora byl určen zvláště snahou o co největší pestrost profesí představovaných osobností a limitován.

S malíři po opavských zákoutích

Autorka / kurátorka: Mgr. Lenka Valečková
Termín konání: 22. 2. - 3. 11. 2024

Výstava představí různé malířské a grafické pohledy na Opavu, významné stavby i skrytá zákoutí. Prezentuje sbírku děl uměleckohistorického pracoviště Slezského zemského muzea.

 

Vytisknout celou událost

Doporučit událost „Opava jubilejní“ na Facebook  
 

Události, které spustíme v nejbližší době

 
Letní edukační aktivity pro děti 

Letní edukační aktivity pro děti

24.07.2024 | Národní památník II. světové války | Akce

vojensko-historické zaměření

Detail události 
Letní edukační aktivity pro děti 

Letní edukační aktivity pro děti

31.07.2024 | Historická výstavní budova | Akce

přírodovědné zaměření

Detail události 
Indiánské léto 

Indiánské léto

17.08.2024 | Arboretum Nový Dvůr | Akce

17. a 18. 8. 2024

Detail události 
Mezinárodní noc pro netopýry 

Mezinárodní noc pro netopýry

21.08.2024 | Historická výstavní budova | Akce

Pojďte s námi nahlédnout do života netopýrů!

Detail události 
Otevřené bunkry 

Otevřené bunkry

21.09.2024 | Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky | Akce

21. 9. 2024

Detail události 
Vyřež/š si svou dýni 

Vyřež/š si svou dýni

05.10.2024 | Arboretum Nový Dvůr | Akce

5. a 6. října 2024

Detail události 
Československý rok 1945 

Československý rok 1945

24.04.2025 | Národní památník II. světové války | Akce

vědecká konference

Detail události