Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ RNDr. Jindřich Roháček, CSc.

Slezské zemské muzeum

RNDr. Jindřich Roháček, CSc.

e-mail: rohacek(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • vědecký pracovník a kurátor entomologických sbírek

Vědecké zaměření

 • Entomolog se zaměřením na řád dvoukřídlí (Diptera). V SZM vybudoval speciální kolekci dvoukřídlého hmyzu (ke konci r. 2018 celkem 211 956 kusů, z toho asi 185 000 kusů z vlastních sběrů a výzkumu). Výzkumně se věnuje taxonomii, fylogenezi, bionomii, faunistice a rozšíření akalyptrátních dvoukřídlých, zejména čeledí Sphaeroceridae a Anthomyzidae a také ekofaunistickým studiím společenstev dvoukřídlých skupiny Acalyptrata různých ekosystémů. V letech 1975–2019 objevil a popsal (částečně ve spoluatorství) 1 podčeleď, 17 rodů a 116 druhů čeledi Anthomyzidae, 1 podčeleď, 16 rodů, 13 podrodů, 137 druhů a 4 poddruhy čeledi Sphaeroceridae, 2 druhy čeledi Stenomicridae, 1 druh čeledi Periscelididae a 2 fosilní druhy rodu Acartophthalmites ze skupiny Acalyptrata. Díky jeho revizním a monografickým studiím patří čeledi Sphaeroceridae a Anthomyzidae k nejlépe prozkoumaným skupinám akalyptrátních dvoukřídlých v Evropě. Od r. 1996 byl řešitelem pěti grantových projektů GAČR, jednoho grantového projektu MK a 6 interních grantových projektů SZM. V současné době je spoluřešitelem 1 projektu NAKI a 1 interního projektu. Výsledky svého výzkumu publikoval ve více než 420 odborných studiích a prezentoval na pěti světových dipterologických kongresech (Budapest 1986, Bratislava 1990, Guelph 1994, Oxford 1998, Potsdam 2014) a celé řadě dalších konferencí.

Odborné aktivity

 • člen redakční rady Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales (dříve Časopis Slezského zemského muzea, A)
 • člen redakční rady Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia
 • člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost SZM
 • koordinátor pro výzkum, vývoj a inovace v SZM

Účast v mezinárodních projektech

 • Manual of Palaearctic Diptera (Natural History Museum, Budapešť, Maďarsko, 1994–1998)
 • Fauna Europaea (database of European Diptera, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Švédsko, 20012004) – zpracování čeledí Tanypezidae, Anthomyzidae, Sphaeroceridae
 • Manual of Diptera of Central America (Instituto National de Biodiversidad, Santo Domingo de Heredia, Kostarika, 20032010) – zpracování čeledi Anthomyzidae
 • Diptera Stelviana (Zoologisches Museum and der Humboldt-Universität, Berlin, Německo, 20062007) – zpracování čeledí Clusiidae a Anthomyzidae
 • Electronic Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia (Prírodovedná fakulta University Komenského, Bratislava, Slovensko, 2006, 2009, 2017) – zpracování čeledí Acartophthalmidae, Anthomyzidae, Asteiidae, Aulacigastridae, Axymyiidae, Braulidae, Canacidae (dříve Tethinidae), Canthyloscelidae, Carnidae, Clusiidae, Cremifaniidae, Chyromyidae, Megamerinidae, Micropezidae, Milichiidae, Nycteribiidae, Opomyzidae, Platystomatidae, Pseudopomyzidae, Sphaeroceridae, Stenomicridae, Strongylophthalmyiidae, Tanypezidae, Trixoscelididae, Ulidiidae
 • Greenland Entomofauna (University of Copenhagen, Denmark, 20082014) – zpracování čeledi Sphaeroceridae
 • Manual of Afrotropical Diptera (National Museum, Bloemfontein a Natal Museum, Pietermaritzburg, South Africa, 20102020) – zpracovaní čeledí Anthomyzidae a Sphaeroceridae
 • Manual of the South American Diptera (Universidade Federal do Rio de Janeiro a Universidade de São Paulo, 2018–2021) – zpracovaní čeledí Anthomyzidae

Granty (za posledních 5 let)

 • IGS201401/2014 Taxonomie, fylogeneze, bionomie a rozšíření vybraných čeledí dvoukřídlého hmyzu (Diptera), 2014, řešitel
 • IGS201505/2015 Biosystematický, fylogenetický, bionomický a faunistický výzkum vybraných skupin řádu Diptera, 2015, řešitel
 • IGS201607/2016 Taxonomie, fylogeneze, bionomie a faunistika dvoukřídlého hmyzu (Diptera), se zaměřením na vybrané čeledi skupin Tipulomorpha, Bibionomorpha a Acalyptrata, 2016, řešitel
 • IGS201706/2017 Výzkum dvoukřídlých (Diptera) skupin Tipulomorpha, Bibionomorpha a Acalyptrata: biosystematika, fylogeneze, bionomie, faunistika, 2017, řešitel
 • IGS201806/2018 Taxonomický, fylogenetický, bionomický a faunistický výzkum skupin Tipulomorpha, Bibionomorpha a Acalyptrata (Diptera), 2018, řešitel
 • NAKI DG18P02OVV047 Velký historický atlas českého Slezska, 2018-2021, spoluřešitel
 • IGS041/2019 Oblast 4. Entomologie. Dílčí cíl 4.1. Taxonomie, fylogeneze, rozšíření a bionomie dvoukřídlých (Diptera), 2019, řešitel

Muzejní práce

 • Část Členovci (Arthropoda) v expozici Příroda Slezska (2012)
 • Výstava Mouchy a surrealismus (2013, 2014, 2015, 2016)
 • Výstava Země a její jeho muzeum (spolupráce, 2014)
 • Výstava Neklidné století - Krajinou Slezska (spolupráce, 2015)
 • Výstava Mláďata aneb Zvířata a jejich děti (spolupráce, 2016)
 • Výstava Cesta kolem světa (spolupráce, 2016–2017)
 • Výstava Knihy džunglí (spolupráce, 2018–2019)
 • Výstava Náš les (spolupráce, 2019)
 • Výstava Predátoři (spolupráce, 2019)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty 

 • Hungarian Natural History Museum, Budapest (1979–1988, celkem 6x, spolupráce s Dr. L. Pappem, DrSc. na taxonomickém výzkumu čel. Sphaeroceridae)
 • University of Guelph, Kanada (1994, čtyřtýdenní pobyt, spolupráce s Prof. S. A. Marshallem na výzkumu taxonomie, fylogeneze and vyšší klasifikace čel. Sphaeroceridae)
 • The Natural History Museum, London a University Museum, Oxford, Velká Británie (1998, třítýdenní pobyt na grant Royal Society of London, studium klasických sbírek čeledí Sphaeroceridae a Anthomyzidae).
 • Great Lakes Forestry Centre, Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada (2010, dvoutýdenní studijní pobyt, spolupráce s K. N. Barberem, výzkum čeledi Anthomyzidae Nearktické oblasti).
 • Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Švédsko (2011, týdenní studijní pobyt, studium klasických dipterologických sbírek, Sphaeroceridae a Anthomyzidae).
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Zoologii Bezkręgowców, Gdańsk a veletrh Amberif 2015 Gdańsk, Polsko (2015, týdenní studijní pobyt, výzkum fosilních dvoukřídlých v baltském jantaru)

Bibliografie

Editorská činnost:

 • Roháček J., Starý J., Martinovský J. & Vála M. (eds) (1995): Diptera Bukovských vrchov (Diptera of the Bukovské Hills). 232 pp., SAŽP - Správa CHKO a BR Východné Karpaty, Humenné.
 • Roháček J. (ed.) (2001): World catalog of Sphaeroceridae (Diptera). 414 pp., Slezské zemské muzeum, Opava.
 • Roháček J. & Ševčík J. (eds) (2009): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). 340 pp., SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen.
 • Roháček J., Ševčík J. & Vlk P. (eds) (2013): Příroda Slezska. [Nature of Silesia]. 480 pp., Slezské zemské muzeum, Opava.

Výběrová bibliografie (nejvýznamější monografie a studie)

 • Roháček J. (1982–1985): A monograph and re-classification of the previous genus Limosina Macquart (Diptera, Sphaeroceridae) of Europe. Part I. Beiträge zur Entomologie, Berlin 32(1982): 195–282; Part II. Beiträge zur Entomologie, Berlin 33(1983): 3–195; Part III. Beiträge zur Entomologie, Berlin 33(1983): 203–255; Part IV. Beiträge zur Entomologie, Berlin 35(1985): 101–179.
 • Roháček J. (1991): A monograph of Leptocera (Rachispoda Lioy) of the West Palaearctic area (Diptera, Sphaeroceridae). Časopis Slezského zemského muzea, Opava (A) 40: 97–288.
 • Roháček J. (1998a): Taxonomic limits, phylogeny and higher classification of Anthomyzidae (Diptera), with special regard to fossil record. European Journal of Entomology 95: 141–177.
 • Roháček J. (1998b): 3.9. Family Tanypezidae, 3.22. Family Anthomyzidae, 3.43. Family Sphaeroceridae. In: Papp L. & Darvas B. (eds): Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera. Vol. 3., Higher Brachycera. 880 pp. (p. 165–171, 267–278, 463–496), Science Herald, Budapest.
 • Roháček J. (2006): A monograph of Palaearctic Anthomyzidae (Diptera) Part 1. Časopis Slezského zemského muzea, Opava (A) 55, suppl. 1: 1–328.
 • Roháček J. (2009): A monograph of Palaearctic Anthomyzidae (Diptera) Part 2. Časopis Slezského zemského muzea, Opava (A) 58, suppl. 1: 1–180.
 • Roháček J. (2013): New amber fossil Anthomyzidae (Diptera): an unexpected Eocene diversity. Journal of Systematic Palaeontology 11(4): 431–473.
 • Roháček J. (2018): First Anthomyzidae (Diptera) from China: a new genus, six new species and new records. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 58(1): 35–76.
 • Roháček J. (2018): European Chiropteromyzidae (Diptera): taxonomic revision, nomenclature, classification and preimaginal stages. Annales Zoologici (Warszawa) 68(2): 281–316.
 • Roháček J. (2019): First Sphaeroceridae (Diptera) endemic to Madeira – three new terricolous species of Spelobia and Pullimosina. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 59(1): 107–124.
 • Roháček J. & Barber K. N. (2005): Revision of the New World species of Stiphrosoma Czerny (Diptera: Anthomyzidae). Beiträge zur Entomologie, Keltern 55(1): 1–107.
 • Roháček J. & Barber K. N. (2011): Quametopia, a new genus of Nearctic Anthomyzidae (Diptera), with description of two new species, immature stages and life history. European Journal of Entomology 108: 287–326.
 • Roháček J. & Barber K. N. (2013): A worldwide review of the genus Arganthomyza Roháček, with revision of the Nearctic species (Diptera: Anthomyzidae). Zootaxa 3604(1): 1–72.
 • Roháček J. & Barber K. N. (2016): Nearctic Anthomyzidae: a monograph of Anthomyza and allied genera (Diptera). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 56(supplementum): 1–412.
 • Roháček J. & Marshall S. A. (1986): The genus Trachyopella Duda (Diptera, Sphaeroceridae) of the Holarctic Region. Monografie III (1985), 109 pp., Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino.
 • Roháček J. & Marshall S. A. (1998): Revision of Homalomitrinae subfam.n. (Diptera: Sphaeroceridae), with the description of a new genus and three new species. European Journal of Entomology 95: 455–491.
 • Roháček J. & Marshall S. A. (2017): Volumosina, a new Nearctic genus for the rare old-growth forest fly Herniosina voluminosa Marshall (Diptera: Sphaeroceridae). The Canadian Entomologist 149: 444–460.
 • Roháček J., Marshall S. A., Norrbom A. L., Buck M., Quiros D. I. & Smith I. (2001): World catalog of Sphaeroceridae (Diptera). 414 pp., Slezské zemské muzeum, Opava.

Úplná bibliografie za posledních 5 let (monografie, kapitoly v monografiích, studie a odborné zprávy v recenzovaných nebo impaktovaných časopisech)

 • Bogusch P., Roháček J., Baňař P., Astapenková A., Kouklík O., Pech P., Janšta P., Heller K., Hlaváčková L. & Heneberg P. (2019): The presence of high numbers of empty shells in anthropogenic habitats is insufficient to attract shell adopters among the insects. Insect Conservation and Diversity 12: 193–205.
 • Černý M. & Roháček J. (2015): Cerodontha (Poemyza) unisetiorbita Zlobin, 1993 (Diptera: Agromyzidae), a leaf-miner on bamboo: first records from Central Europe. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 64(1): 91–96.
 • Kuras T., Kašák J., Malenovský I., Mazalová M., Roháček J., Ševčík J. & Bureš L. (2018): Fenomén Velká kotlina 6. Členovci. Živa 66 (2018)(6): 319–323.
 • Máca J., Roháček J., Vilela C. R. & Březíková M. (2015): New and interesting records of Drosophilidae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 64: 101–106.
 • Mantič M., Sikora T., Roháček J. & Ševčík J. (2015): New and interesting records of Bibionomorpha (Diptera) from the Czech and Slovak Republics. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 64: 141–149.
 • Pape T., Beuk P., Pont A., Shatalkin A., Ozerov A., Woźnica A., Merz B., Bystrowski C., Raper C., Bergström C., Kehlmaier C., Clements D., Greathead D., Kameneva E., Nartshuk E., Petersen F., Weber G., Bächli G., Geller-Grimm F., Van de Weyer G., Tschorsnig H., Jong H. de, Zuijlen J. van, Vaňhara J., Roháček J., Ziegler J., Majer J., Hůrka K., Holston K., Rognes K., Greve-Jensen L., Munari L., Meyer M. de, Pollet M., Speight M., Ebejer M., Martinez M., Carles-Tolrá M., Földvári M., Chvála M., Barták M., Evenhuis N., Chandler P., Cerretti P., Meier R., Rozkosny R., Prescher S., Gaimari S., Zatwarnicki T., Zeegers T., Dikow T., Korneyev V., Richter V., Michelsen V., Tanasijtshuk V., Mathis W., Hubenov Z., Jong Y. de (2015): Fauna Europaea: Diptera – Brachycera. Biodiversity Data Journal 3 (e4187): 1–31. doi: 10.3897/BDJ.3.e4187
 • Pérez-de la Fuente R., Hoffeins C. & Roháček J. (2018): A new Acartophthalmites Hennig from Eocene Baltic amber (Diptera, Acalyptratae). ZooKeys 737: 125–139.
 • Roháček J. (2014a): The identity and family affiliation of Scelomyza hirticornis (Diptera: Opomyzidae, Anthomyzidae), with a new checklist of Afrotropical Anthomyzidae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae54(1): 383–398.
 • Roháček J. (2014b): Tertiary Anthomyzidae (Diptera): a review of described taxa, with discussion on habitat association and diversity. In Dorchin N., Kotrba M., Mengual X. & Menzel F. (eds): 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract Volume, xxvii + 440 pp. (p. 292), Potsdam.
 • Roháček J. (2014c): First cavernicolous population of Crumomyia parentela (Séguy, 1963) and a review of cave-dwelling fauna of Sphaeroceridae (Diptera) in the Czech Republic. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 63: 97–109.
 • Roháček J. (2014d): Reliquantha eocena sp. nov., first tertiary representative of an extant genus of Anthomyzidae (Diptera). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 54(2): 773–784.
 • Roháček J. (2014e): I/17 Rostova sbírka brouků z Opavského gymnazijního muzea (p. 52-54), I/18 Lišaj oleandrový ze sbírky motýlů Opavského gymnazijního muzea (p. 55-56), II/30 Sbírka jeskynních brouků (Coleoptera cavernicola) dr. Karla Absolona (p. 194-195), IV/4 Prodejní sbírka brouků a vybavení firmy Edmund Reitter a syn (p. 304-308), IV/23 Budování entomologických kolekcí po 2. světové válce (p. 360-365). In Šíl J. (ed.): Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (edice Slezsko: Lidé a země, Vol. IV), 488 pp. (pp. 52–54, 55–56, 194–195, 304–308, 360–365), Slezské zemské muzeum, Opava (in Czech).
 • Roháček J. (2015a): Tetanops myopina Fallén, 1820, a psammophilous species of Otitinae (Diptera: Ulidiidae) found in a sandpit in the northeastern part of the Czech Republic. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 64(1): 1–10.
 • Roháček J. (2015b): 17.22. Sphaeroceridae. In Böcher J., Kristensen N. P., Pape T. & Vilhelmsen L. (eds): The Greenland Entomofauna. An Identification Manual of Insects, Spiders and their Allies. Fauna Entomologica Scandinavica 44, 5, s. 611–615, Leiden, Brill.
 • Roháček J. (2015c): A2.1 Jasoň červenooký (Parnassius apollo), ve Slezsku vyhynulý druh motýla. A2.2 Soumračník severní (Carterocephalus silvicolous), dočasný obyvatel Slezska. In Šopák P. (ed.): Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu '89 (edice Slezsko: Lidé a země, Vol. VI), 768 pp. (pp. 34-35), Slezské zemské muzeum, Opava (in Czech).
 • Roháček J. (2016a): Strongylophthalmyiidae, Tanypezidae and Megamerinidae (Diptera) in the Czech Republic and Slovakia: current state of knowledge. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 65(1): 1–13.
 • Roháček J. (2016b): Acalyptrate flies (Diptera) on glacial sand deposits in the Hlučínsko region (NE Czech Republic): most interesting records. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 65(1): 33–46.
 • Roháček J. (2016c): The second species of Acartophthalmites from Baltic amber (Eocene), with notes on the relationships of the genus (Diptera: Acalyptrata). 56(1): 409–422. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae
 • Roháček J. (2016d): Herniosina Roháček: revised concept, two new species, new key and atlas of male and female terminalia (Diptera, Sphaeroceridae). ZooKeys 609: 69–106.
 • Roháček J. (2018a): First Anthomyzidae (Diptera) from China: a new genus, six new species and new records. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 58(1): 35–76.
 • Roháček J. (2018b): European Chiropteromyzidae (Diptera): taxonomic revision, nomenclature, classification and preimaginal stages. Annales Zoologici (Warszawa) 68(2): 281–316.
 • Roháček J. (2019): First Sphaeroceridae (Diptera) endemic to Madeira – three new terricolous species of Spelobia and Pullimosina. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 59(1): 107–124.
 • Roháček J. & Andrade R. (2017): Periscelis fugax sp. nov., an overlooked European species of Periscelididae (Diptera), with notes on the morphology and terminology of terminalia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 57(1): 229–251.
 • Roháček J., Andrade R., Gonçalves A. R. & Almeida J. M. (2016): New records of Micropezidae, Clusiidae and Periscelididae (Diptera: Acalyptrata) from Portugal. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 65(2): 153–166.
 • Roháček J. & Barber K. N. (2013): A worldwide review of the genus Arganthomyza Roháček, with revision of the Nearctic species (Diptera: Anthomyzidae). Zootaxa 3604(1): 1–72.
 • Roháček J. & Barber K. N. (2016): Nearctic Anthomyzidae: a monograph of Anthomyza and allied genera (Diptera). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 56(supplementum): 1–412.
 • Roháček J. & Barber K. N. (2017): Errata. (Roháček. & Barber K. N. 2016: Nearctic Anthomyzidae: a monograph of Anthomyza and allied genera (Diptera). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 56(supplementum): 1–412). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 57(2): 775–789.
 • Roháček J., Barták M. & Preisler J. (2016): New records of Psilidae, Piophilidae, Lauxaniidae, Cremifaniidae and Sphaeroceridae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 65(1): 51–62.
 • Roháček J. & Przhiboro A. (2016): Anthomyzidae (Diptera) of Iturup Island (Russia: Kuril Islands). Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 65(3): 203–213.
 • Roháček J. & Marshall S. A. (2017): Volumosina, a new Nearctic genus for the rare old-growth forest fly Herniosina voluminosa Marshall (Diptera: Sphaeroceridae). The Canadian Entomologist 149: 444–460.
 • Roháček J., Tkoč M. & Preisler J. (2017): Additions to the Diptera Acalyptrata fauna (Anthomyzidae, Stenomicridae, Carnidae, Milichiidae, Heleomyzidae) of the Czech Republic and Slovakia. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 66(1): 87–96.
 • Roháček J. & Tóthová A. (2014): Morphology versus DNA – what will bring clarity to the relationships of phylogenetically unclear genera of Anthomyzidae (Diptera)? Arthropod Systematics & Phylogeny 72(2): 165–176.
 • Roháček J., Tóthová A. & Petráková L. (2018: PO447, Phylogeny of Anthomyzidae (Diptera) with emphasis on Holarctic species in light of molecular dating. P. 292. In: ECE, XI European Congress of Entomology, 2–6 July 2018, Napoli, Book of abstracts, Napoli, 334 pp.
 • Starý J. & Roháček J. (2015): Rediscovery of Rhabdomastix (Rhabdomastix) incapax Starý, 2005 (Diptera, Limoniidae), a crane fly species flightless in both sexes and probably endemic to Sardinia. ZooKeys 498: 93–101.
 • Stuke J.-H. & Roháček J. (2019): Die Kleinen Dungfliegen (Diptera: Sphaeroceridae) Niedersachsens und Bremens. Entomologische Zeitschrift, Schwanfeld 129(1): 19–47.
 • Tkoč M. & Roháček J. (2014): Diversity, distribution and biology of Romanian flat-footed flies (Diptera, Opetiidae and Platypezidae) with taxonomic notes on Callomyia saibhira Chandler. ZooKeys 459: 95–118.
 • Roháček J., Zuijlen J. W. van & Vonička P. (2017): Opomyzoid families – Clusiidae, Opomyzidae, Anthomyzidae, Aulacigastridae, Periscelididae, Stenomicridae and Asteiidae (Diptera: Acalyptrata) of the Jizerské hory Mts, Frýdlant region and Liberec environs (northern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 35: 121–154.

Úplná bibliografie (publikace, studie, recenze a anotace v recenzovaných nebo impaktovaných časopisech):

 • Souhrn kompletní bibliografie J. Roháčka (1971–2019) lze stáhnout ZDE
 
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 24.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ RNDr. Jindřich Roháček, CSc.“ na Facebook