Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ RNDr. Jindřich Roháček, CSc.

Slezské zemské muzeum

RNDr. Jindřich Roháček, CSc.

Roháček - portrét

e-mail: rohacek(at)szm.cz

Funkce v instituci
• vědecký pracovník a kurátor entomologických sbírek

Vědecké zaměření
• Entomolog se zaměřením na řád dvoukřídlí (Diptera). V SZM vybudoval speciální kolekci dvoukřídlého hmyzu (ke konci r. 2022 celkem 232 141 kusů, z toho asi 205 000 kusů z vlastních sběrů a výzkumu). Výzkumně se věnuje taxonomii, fylogenezi, bionomii, faunistice a rozšíření akalyptrátních dvoukřídlých, zejména čeledí Sphaeroceridae a Anthomyzidae a také ekofaunistickým studiím společenstev dvoukřídlých skupiny Acalyptrata různých ekosystémů. V letech 1975-2023 objevil a popsal (částečně ve spoluatorství) 2 fosilní čeledi (viz Clusiomitidae Roháček & Hoffeins, 2021 a Christelenkidae Roháček, 2023), dále 1 podčeleď, 18 rodů a 129 druhů čeledi Anthomyzidae, 1 podčeleď, 16 rodů, 13 podrodů, 140 druhů a 4 poddruhy čeledi Sphaeroceridae, 1 rod a 6 druhů čeledi Clusiomitidae, 1 rod a 1 druh čeledi Christelenkidae, 3 druhy čeledi Periscelididae a 2 druhy čeledi Stenomicridae. Díky jeho revizním a monografickým studiím patří dnes čeledi Sphaeroceridae a Anthomyzidae k nejlépe prozkoumaným skupinám akalyptrátních dvoukřídlých v Evropě resp. celé Holarktické oblasti. Od r. 1996 byl řešitelem pěti grantových projektů GAČR, jednoho grantového projektu MK, 7 interních grantových projektů SZM a spoluřešitelem 1 projektu NAKI. V současné době (2019-2023) je řešitelem a garantem oblasti 4. Entomologie Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace Slezské zemské muzeum na léta 2019 -2023. Výsledky svého výzkumu publikoval v téměř 500 odborných studiích a prezentoval na pěti světových dipterologických kongresech (Budapest 1986, Bratislava 1990, Guelph 1994, Oxford 1998, Potsdam 2014) a celé řadě dalších konferencí.

Ocenění
• V r. 2023 byl jmenován Čestným členem České společnosti entomologické

Odborné aktivity
• člen radakční rady Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales (dříve Časopis Slezského zemského muzea, A)
• člen redakční rady Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia
• člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost SZM
• koordinátor pro výzkum, vývoj a inovace v SZM

Účast v mezinárodních projektech
• Manual of Palaearctic Diptera (Natural History Museum, Budapest, Maďarsko, 1994-1998)
• Fauna Europaea (database of European Diptera, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Švédsko, 2001-2004) – zpracovaní čeledí Tanypezidae, Anthomyzidae, Sphaeroceridae
• Manual of Diptera of Central America (Instituto National de Biodiversidad, Santo Domingo de Heredia, Kostarika, 2003-2010) – zpracovaní čeledi Anthomyzidae
• Diptera Stelviana (Zoologisches Museum and der Humboldt-Universität, Berlin, Německo, 2006-2007) – zpracovaní čeledí Clusiidae a Anthomyzidae
• Electronic Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia (Prírodovedná fakulta University Komenského, Bratislava, Slovensko, 2006, 2009, 2017-dosud) – zpracovaní čeledí Acartophthalmidae, Anthomyzidae, Asteiidae, Aulacigastridae, Axymyiidae, Braulidae, Canacidae (dříve Tethinidae), Canthyloscelidae, Carnidae, Clusiidae, Cremifaniidae, Chyromyidae, Megamerinidae, Micropezidae, Milichiidae, Nycteribiidae, Opomyzidae, Platystomatidae, Pseudopomyzidae, Sphaeroceridae, Stenomicridae, Strongylophthalmyiidae, Tanypezidae, Trixoscelididae, Ulidiidae
• Greenland Entomofauna (University of Copenhagen, Denmark, 2008-2014) – zpracování čeledi Sphaeroceridae
• Manual of Afrotropical Diptera (National Museum, Bloemfontein a Natal Museum, Pietermaritzburg, South Africa, 2010-2020) – zpracovaní čeledí Anthomyzidae a Sphaeroceridae
• Manual of the South American Diptera (Universidade Federal do Rio de Janeiro a Universidade de São Paulo, 2018-202?) – zpracovaní čeledí Anthomyzidae

Granty (za posledních 5 let)
• IGS201806/2018 Taxonomický, fylogenetický, bionomický a faunistický výzkum skupin Tipulomorpha, Bibionomorpha a Acalyptrata (Diptera), 2018, řešitel
• NAKI DG18P02OVV047 Velký historický atlas českého Slezska, 2018-2021, spoluřešitel
• IGS041/2019-2023 Oblast 4. Entomologie, garant oblasti. Dílčí cíl 4.1. Taxonomie, fylogeneze, rozšíření a bionomie dvoukřídlých (Diptera), 2019, řešitel

Muzejní práce
• Část Členovci (Arthropoda) v expozici Příroda Slezska (2012)
• Výstava Mouchy a surrealismus (2013, 2014, 2015, 2016)
• Výstava Země a její jeho muzeum (spolupráce, 2014)
• Výstava Neklidné století – Krajinou Slezska (spolupráce, 2015)
• Výstava Mláďata aneb Zvířata a jejich děti (spolupráce, 2016, 2019)
• Výstava Cesta kolem světa (spolupráce, 2016-2017)
• Výstava Knihy džunglí (spolupráce, 2018-2020)
• Výstava Náš les (spolupráce, 2019-2021)
• Výstava Predátoři (spolupráce, 2019)
• Výstava Chlupaté království (2020)
• Výstava Život na stromech (spolupráce, 2022-2023)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty
• Hungarian Natural History Museum, Budapest (1979-1988, celkem 6x, spolupráce s Dr. L. Pappem, DrSc. na taxonomickém výzkumu čel. Sphaeroceridae)
• University of Guelph, Kanada (1994, čtyřtýdenní pobyt, spolupráce s Prof. S. A. Marshallem na výzkumu taxonomie, fylogeneze and vyšší klasifikace čel. Sphaeroceridae)
• The Natural History Museum, London a University Museum, Oxford, Velká Británie (1998, třítýdenní pobyt na grant Royal Society of London, studium klasických sbírek čeledí Sphaeroceridae a Anthomyzidae).
• Great Lakes Forestry Centre, Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada (2010, dvoutýdenní studijní pobyt, spolupráce s K. N. Barberem, výzkum čeledi Anthomyzidae Nearktické oblasti).
• Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Švédsko (2011, týdenní studijní pobyt, studium klasických dipterologických sbírek, Sphaeroceridae a Anthomyzidae).
• Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Zoologii Bezkręgowców, Gdańsk a veletrh Amberif 2015 Gdańsk, Polsko (2015, týdenní studijní pobyt, výzkum fosilních dvoukřídlých v baltském jantaru)

___________

Bibliografie

Editorská činnost:
• Roháček J., Starý J., Martinovský J. & Vála M. (eds) (1995): Diptera Bukovských vrchov (Diptera of the Bukovské Hills). 232 pp., SAŽP - Správa CHKO a BR Východné Karpaty, Humenné.
• Roháček J. (ed.) (2001): World catalog of Sphaeroceridae (Diptera). 414 pp., Slezské zemské muzeum, Opava.
• Roháček J. & Ševčík J. (eds) (2009): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). 340 pp., SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen.
• Roháček J., Ševčík J. & Vlk P. (eds) (2013): Příroda Slezska. [Nature of Silesia]. 480 pp., Slezské zemské muzeum, Opava.

Výběrová bibliografie (nejvýznamější monografie a studie)
• Papp L. & Roháček J. (2021): 99 Sphaeroceridae (Lesser Dung Flies). Pp. 2145–2192. In Kirk-Spriggs A. H. & Sinclair B. J. (eds). Manual of Afrotropical Diptera. Vol. 3. Brachycera—Cyclorrhapha, excluding Calyptratae. Suricata 8. South African National Biodiversity Institute, Pretoria, xi + 1395-2379 pp.
• Roháček J. (1982-1985): A monograph and re-classification of the previous genus Limosina Macquart (Diptera, Sphaeroceridae) of Europe. Part I. Beiträge zur Entomologie, Berlin 32(1982): 195 282; Part II. Beiträge zur Entomologie, Berlin 33(1983): 3-195; Part III. Beiträge zur Entomologie, Berlin 33(1983): 203-255; Part IV.Beiträge zur Entomologie, Berlin 35(1985): 101-179.
• Roháček J. (1991): A monograph of Leptocera (Rachispoda Lioy) of the West Palaearctic area (Diptera, Sphaeroceridae). Časopis Slezského zemského muzea, Opava (A) 40: 97-288.
• Roháček J. (1998a): Taxonomic limits, phylogeny and higher classification of Anthomyzidae (Diptera), with special regard to fossil record. European Journal of Entomology 95: 141-177.
• Roháček J. (1998b): 3.9. Family Tanypezidae, 3.22. Family Anthomyzidae, 3.43. Family Sphaeroceridae. In: Papp L. & Darvas B. (eds): Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera. Vol. 3., Higher Brachycera. 880 pp. (p. 165-171, 267-278, 463-496), Science Herald, Budapest.
• Roháček J. (2006): A monograph of Palaearctic Anthomyzidae (Diptera) Part 1. Časopis Slezského zemského muzea, Opava (A) 55, suppl. 1: 1-328.
• Roháček J. (2009): A monograph of Palaearctic Anthomyzidae (Diptera) Part 2. Časopis Slezského zemského muzea, Opava (A) 58, suppl. 1: 1-180.
• Roháček J. (2013): New amber fossil Anthomyzidae (Diptera): an unexpected Eocene diversity. Journal of Systematic Palaeontology 11(4): 431-473.
• Roháček J. (2018): First Anthomyzidae (Diptera) from China: a new genus, six new species and new records. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 58(1): 35–76.
• Roháček J. (2018): European Chiropteromyzidae (Diptera): taxonomic revision, nomenclature, classification and preimaginal stages. Annales Zoologici (Warszawa) 68(2): 281–316.
• Roháček J. (2021): 87 Anthomyzidae (Anthomyzid Flies). Pp. 1939–1956. In Kirk-Spriggs A. H. & Sinclair B. J. (eds). Manual of Afrotropical Diptera. Vol. 3. Brachycera—Cyclorrhapha, excluding Calyptratae. Suricata 8. South African National Biodiversity Institute, Pretoria, xi + 1395-2379 pp.
• Roháček J. & Barber K. N. (2005): Revision of the New World species of Stiphrosoma Czerny (Diptera: Anthomyzidae). Beiträge zur Entomologie, Keltern 55(1): 1-107.
• Roháček J. & Barber K. N. (2011): Quametopia, a new genus of Nearctic Anthomyzidae (Diptera), with description of two new species, immature stages and life history. European Journal of Entomology 108: 287-326.
• Roháček J. & Barber K. N. (2013): A worldwide review of the genus Arganthomyza Roháček, with revision of the Nearctic species (Diptera: Anthomyzidae). Zootaxa 3604(1): 1-72.
• Roháček J. & Barber K. N. (2016): Nearctic Anthomyzidae: a monograph of Anthomyza and allied genera (Diptera). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 56(supplementum): 1–412.
• Roháček J. & Barber K. N. (2023): Nearctic Anthomyzidae: Genera Mumetopia Melander and Xerocomyza gen. n. (Diptera). European Journal of Entomology 120: 254–292.
• Roháček J., Hammel J. U. & Baranov V. (2023): Christelenkidae, a new extinct family based on a new taxon from Eocene Baltic amber (Diptera: Acalyptratae), with X-ray synchrotron microtomography imaging of its structures. Arthropod Systematics & Phylogeny 81: 475–498.
• Roháček J. & Hoffeins C. (2022): Clusiomitidae, A New Family of Eocene Fossil Acalyptratae, with Revision of Acartophthalmites Hennig and Clusiomites Gen. Nov. (Diptera). Insects 12(12), 1123: 1-52.
• Roháček J. & Marshall S. A. (1986): The genus Trachyopella Duda (Diptera, Sphaeroceridae) of the Holarctic Region. Monografie III (1985), 109 pp., Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino.
• Roháček J. & Marshall S. A. (1998): Revision of Homalomitrinae subfam.n. (Diptera: Sphaeroceridae), with the description of a new genus and three new species. European Journal of Entomology 95: 455-491.
• Roháček J. & Marshall S. A. (2017): Volumosina, a new Nearctic genus for the rare old-growth forest fly Herniosina voluminosa Marshall (Diptera: Sphaeroceridae). The Canadian Entomologist 149: 444–460.
• Roháček J., Marshall S. A., Norrbom A. L., Buck M., Quiros D. I. & Smith I. (2001): World catalog of Sphaeroceridae (Diptera). 414 pp., Slezské zemské muzeum, Opava.
• Roháček J., Petráková L. & Tóthová A. (2019): Molecular phylogeny and timing of evolution of Anthomyza and related genera (Diptera: Anthomyzidae). Zoologia Scripta 48: 745–760.

Úplná bibliografie za posledních 5 let (monografie, kapitoly v monografiích, studie a odborné zprávy v recenzovaných nebo impaktovaných časopisech)
• Barber K. N. & Roháček J. (2020): Revision of Carexomyza Roháček with descriptions of three new Nearctic species (Diptera: Anthomyzidae). Arthropod Systematics & Phylogeny 78(1): 69–109
• Bogusch P., Roháček J., Baňař P., Astapenková A., Kouklík O., Pech P., Janšta P., Heller K., Hlaváčková L. & Heneberg P. (2019): The presence of high numbers of empty shells in anthropogenic habitats is insufficient to attract shell adopters among the insects. Insect Conservation and Diversity 12: 193-205.
• Bree E. de & Roháček J. (2020): Stenomicridae, a new fly family for the Netherlands (Diptera: Opomyzoidea). Entomologische Berichten 80(3): 89-93.
• Černý M. & Roháček J. (2020): New records of the Agromyzidae (Diptera) from the Muránska planina National Park (Central Slovakia). Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 69(2): 97-140.
• Dvořák L., Dvořáková K., Roháček J., Starý J. & Oboňa J. (2022): Records of winter-active insects (Coleoptera, Diptera, Mecoptera) on snow in westernmost Bohemia (Czech Republic). Klapalekiana 58: 25-42.
• Haenni J.-P. & Roháček J. (2021): Scatopsidae (Diptera) reared from graminoid plants in the Czech Republic, with description of a new species of Swammerdamella. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 69(3)(2020): 259-276.
• Japoshvili G., Deml M. & Roháček J. (2021): First record of Microterys turanicus Sugonjaev, 1965 (Hymenoptera: Encyrtidae) from Europe. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 70(1): 87-92
• Jarošová L., Roháček J., Číhal L. & Gajdošík M. (2019): Přírodovědecké muzejnictví. Distanční studijní text. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Opava, 187 pp. (in Czech).
• Oboňa J., Fogašová K., Fulín M., Greš S., Manko P., Repaský J., Roháček J., Sychra O., Hromada M. (2022): Updated taxonomic keys for European Hippoboscidae (Diptera), and expansion in Central Europe of the bird louse fly Ornithomya comosa (Austen, 1930) with the first record from Slovakia. ZooKeys 1115: 81–101.
• Oboňa J., Sychra O., Greš S., Heřman P., Manko P., Roháček J., Šestáková A., Šlapák J. & Hromada M. (2019): A revised annotated checklist of louse flies (Diptera, Hippoboscidae) from Slovakia. ZooKeys 862: 129–152.
• Papp L. & Roháček J. (2021): 99 Sphaeroceridae (Lesser Dung Flies). Pp. 2145–2192. In Kirk-Spriggs A. H. & Sinclair B. J. (eds). Manual of Afrotropical Diptera. Vol. 3. Brachycera—Cyclorrhapha, excluding Calyptratae. Suricata 8. South African National Biodiversity Institute, Pretoria, xi + 1395-2379 pp.
• Pollini Paltrinieri L. & Roháček J. (2022): Periscelis (Myodris) haennii sp. nov., a new species of Periscelididae (Diptera) from Ticino, Switzerland, with a new key to European species of the subgenus. Alpine Entomology 6: 39–49.
• Preisler J., Roháček J. & Tkoč M. (2022): The fauna of Heleomyzidae (Diptera) in the Gemer area (Central Slovakia). Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 71: 131-181.
• Roháček J. (2019): First Sphaeroceridae (Diptera) endemic to Madeira – three new terricolous species of Spelobia and Pullimosina. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 59(1): 107–124.
• Roháček J. (2019): Sphaeroceridae (Diptera) in burrows of rabbit and fox in central Bohemia (Czech Republic), with description of a new species of Minilimosina Roháček. Entomologica Fennica 30: 97–113.
• Roháček J. (2019): Another acalyptrate fly (Diptera) from the Eocene Baltic amber of unknown family affiliation? P. 38. In Chamutiová T. & Hamerlík L. (eds): The 10th Central European Dipterological Conference: Conference Abstracts (Kežmarské Žľaby, 23rd–25th September, 2019). Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica. ISBN 978-80-557-1600-8.
• Roháček J. (2020): Sugar factory sedimentation basins as a refugium of endangered soldierflies (Diptera: Stratiomyidae) in the Czech Silesia (Czech Republic). Journal of Insect Conservation 24(1): 87–101.
• Roháček J. (2020): Anthomyzidae, Sphaeroceridae. Pp. 362, 365. In: Wieling P. van, Felix R., Kemenade J. van, Mol A., Peeters T. & Stooker G. (eds): De Kaaistoep, het best onderzochte stuk natuur in Nederland [De Kaaistoep, the best studied nature area in the Netherlands]. knnv-afd. Tilburg, Tilburg, 720 pp.
• Roháček J. (2020): Anthomyzidae (Diptera) of Taiwan: new species but no new records. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 60: 269–290.
• Roháček J. (2020): Protanthomyza grimaldii sp. nov., a further member of the extinct subfamily Protanthomyzinae (Diptera, Anthomyzidae) from Baltic amber. ZooKeys 973: 1–15.
• Roháček J. (2020): Sand-pits as refugia of flies (Diptera) associated with glacial sands in Silesia (Czech Republic) – preliminary results. Pp. 160-187. In Jarošová L. & Tyranová J. (eds): Krajina a lidé [Landscape and people]. Recenzovaný sborník z mezinárodního odborného workshopu. Konaný dne 20. 10. 2020 v Opavě, Slezské zemské muzeum, Opava, 244 pp. Available at http://atlas-slezska.cz/wokrkshop/02_krajina/02_Krajina_a_lide_sbornik.pdf
• Roháček J. (2021): New species and records of Anthomyzidae (Diptera) from the East Palaearctic, with a checklist of taxa occurring in the area. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 61: 261–288. doi: 10.37520/aemnp.2021.016
• Roháček J. (2021): The Herniosina story continues in the Mediterranean: H. calabra sp. nov. from Calabria and H. erymantha Roháček, new female from the Peloponnese (Diptera, Sphaeroceridae). ZooKeys 1061: 165–190. doi: 10.3897/zookeys.1061.72235
• Roháček J. (2021): Opava-Palhanec: sedimentační nádrže cukrovaru [Opava-Palhanec: sugar factory sedimentation basins]. Pp. 140–141. In Jarošová L. (ed.): Krajina a lidé: kulturní Krajina českého Slezska v proměnách. Kritický katalog výstavy. [Landscape and people: cultural landscape of Czech Silesia in changes. Critical catalogue of an exhibition]. Slezské zemské museum, Opava, 196 pp.
• Roháček J. (2021): 87 Anthomyzidae (Anthomyzid Flies). Pp. 1939–1956. In Kirk-Spriggs A. H. & Sinclair B. J. (eds). Manual of Afrotropical Diptera. Vol. 3. Brachycera—Cyclorrhapha, excluding Calyptratae. Suricata 8. South African National Biodiversity Institute, Pretoria, xi + 1395-2379 pp.
• Roháček J. (2022): The true identity of Periscelis winnertzii and description of P. laszloi sp. nov. from Europe (Diptera: Periscelididae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 62: 301–323.
• Roháček J. & Barber K. N. (2023): Nearctic Anthomyzidae: Genera Mumetopia Melander and Xerocomyza gen. n. (Diptera). European Journal of Entomology 120: 254–292.
• Roháček J., Barták M., Čelechovský A., Grootaert P., Kanavalová L., Mazánek L. & Pollet M. (2021): New and interesting records of Diptera on glacial sand deposits in Silesia (NE Czech Republic). Part 2 – Brachycera except for Schizophora. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 70(1): 1-32.
• Roháček J., Černý M., Ebejer M. J. & Kubík Š. (2020): New and interesting records of Diptera on glacial sand deposits in Silesia (NE Czech Republic). Part 1 - Acalyptratae. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 69(1): 1-19.
• Roháček J., Černý M., Ebejer M. J. & MacGowan I. (2022): New and interesting records of Diptera on glacial sand deposits in Silesia (NE Czech Republic). Part 3 – Acalyptratae 2. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 70(3)(2021): 195-224.
• Roháček J., Hammel J. U. & Baranov V. (2023): Christelenkidae, a new extinct family based on a new taxon from Eocene Baltic amber (Diptera: Acalyptratae), with X-ray synchrotron microtomography imaging of its structures. Arthropod Systematics & Phylogeny 81: 475–498.
• Roháček J. & Hoffeins C. (2020): Protanthomyza ryszardi sp. nov., another Eocene species of †Protanthomyzinae (Diptera: Anthomyzidae) from Baltic amber. Palaeoentomology 3(5): 473–482.
• Roháček J. & Hoffeins C. (2022): Clusiomitidae, A New Family of Eocene Fossil Acalyptratae, with Revision of Acartophthalmites Hennig and Clusiomites Gen. Nov. (Diptera). Insects 12(12), 1123: 1-52.
• Roháček J., Oboňa J. & Csanády A. (2023): New records of Diptera from nests of Micromys minutus and Muscardinus avellanarius in Slovakia. Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 71(2022)(3): 286-290.
• Roháček J., Petráková L. & Tóthová A. (2019): Molecular phylogeny and timing of evolution of Anthomyza and related genera (Diptera: Anthomyzidae). Zoologia Scripta 48: 745–760.
• Roháček J. & Przhiboro A. (2022): Anthomyzidae (Diptera) in peat bogs of the North Caucasus (Russia). Entomological Review 101(8)(2021): 1188-1194.
• Roháček J. & Przhiboro A. (2022): Pullimosina (Pullimosina) turfosa sp. nov. and other Sphaeroceridae (Diptera) from peat bogs in the North Caucasus (Russia). ZooKeys 1132: 1-49
• Roháček J. & Tóthová A. (2021): Mumetopia interfeles sp. nov., a new species of Anthomyzidae (Diptera) occurring en masse in an urban grassy habitat in Chile: its taxonomy, phylogeny and biology. European Journal of Taxonomy 731: 135-158.
• Roháček J., Tóthová A. & Dušátková L. (2019): How time flies with anthomyzid flies... P. 37. In Chamutiová T. & Hamerlík L. (eds): The 10th Central European Dipterological Conference: Conference Abstracts (Kežmarské Žľaby, 23rd–25th September, 2019). Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica.
• Ronquist F., Forshage M., Häggqvist S., Karlsson D., Hovmöller R., Bergsten J., Holston K., Britton T., Abenius J., Andersson B., Buhl P. N., Coulianos C.-C., Fjellberg A., Gertsson C.-A., Hellqvist S., Jaschhof M., Kjærandsen J., Klopfstein S., Kobro S., Liston A., Meier M., Pollet M., Riedel M., Roháček J., Schuppenhauer M., Stigenberg J., Struwe I., Taeger A., Ulefors S.-O., Varga O. Withers P. & Gärdenfors U. (2020): Completing Linnaeus’s inventory of the Swedish insect fauna: Only 5,000 species left? PLoS ONE 15 (3): e0228561: 1-30.
• Stuke J.-H. & Roháček J. (2019): Die Kleinen Dungfliegen (Diptera: Sphaeroceridae) Niedersachsens und Bremens. Entomologische Zeitschrift, Schwanfeld 129(1): 19-47.
• Tkoč M. & Roháček J. (2023): Rozhovor s entomologem: Jindřich Roháček – dipterolog tělěm i duší. [Interview with an entomologist: Jindřich Roháček – dipterist in body and soul]. Podušťák 2(2022): 26-35 (in Czech only)
• Tkoč M., Roháček J., Preisler J. & Vonička P. (2020): Biodiversity of flat-footed flies (Diptera: Opetiidae and Platypezidae) of the Jizerské hory Mts, Frýdlant region, and Liberec environs (northern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 38: 27–54.
• Vonička P. & Roháček J. (2020): First records of Atherix ibis (Diptera: Athericidae) in the Jizerské hory Mts and Železnobrodská vrchovina Hills (northern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 38: 21–25.

Úplná bibliografie (publikace, studie, recenze a anotace v recenzovaných nebo impaktovaných časopisech):
Souhrn kompletní bibliografie J. Roháčka (1971-2023) ke stažení.

Poslední aktualizace článku: 2.8.2023

Odkaz na článek "Významné úspěchy přírodovědy ve Slezském zemském muzeu".

Poslední aktualizace článku: 09.08.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ RNDr. Jindřich Roháček, CSc.“ na Facebook