Úvod \ Aktuality \ Významné úspěchy přírodovědy ve Slezském zemském muzeu

Slezské zemské muzeum

Významné úspěchy přírodovědy ve Slezském zemském muzeu

Objev nové čeledi hmyzu patří vždy k celosvětově významným událostem přírodovědeckého výzkumu a to i v případě, že jde o čeleď vymřelou.

 

V rámci studií fosilních inkluzí (uzavřenin) dvoukřídlého hmyzu (Diptera) v třetihorním baltském jantaru se nedávno podařilo Dr. Jindřichu Roháčkovi, CSc., entomologu Slezského zemského muzea v Opavě, objevit takovéto nové čeledi hned dvě.

V roce 2021 popsal ve spolupráci s německou paleoentomoložkou Christel Hoffeinsovou z Hamburku (specialistkou na vymřelý hmyz v jantaru) čeleď Clusiomitidae Roháček & Hoffeins, 2021, která je patrně příbuzná s čeledí různatkovití (Clusiidae), jejíž zástupci se vyskytují i v současné době (v České republice je známo 11 druhů této skupiny).

Letošního roku vyšla další studie, publikovaná ve spoluautorství s Jörgem Hammelem (Geesthacht, Německo) a Viktorem Baranovem (Sevilla, Španělsko), s popisem další nové čeledi – Christelenkidae Roháček, 2023. Zástupci obou těchto skupin byli nalezeni v třetihorním baltském jantaru (eocén, stáří 48–34 mil. let), což je zkamenělá pryskyřice produkovaná stromy v tzv. baltském jantarovém pralese. Zkoumané kousky jantaru pocházejí vesměs z jantarového lomu Jantarnyj na Sambijském poloostrově v Kaliningradské oblasti (Rusko).
Zatímco z čeledi Clusiomitidae dnes známe již 7 druhů (a další čekají na popis) patřících do rodů Clusiomites Roháček & Hoffeins, 2021 (2 druhy) a Acartophthalmites Hennig, 1965 (5 druhů), viz. Roháček & Hoffeins (2021), čeleď Christelenkidae je založena na unikátní fosilii velmi zvláštního nového rodu a druhu, Christelenka multiplex Roháček, 2023. Dr. Roháček pojmenoval tento pozoruhodný taxon Christelenka, což je zkrácená složenina jmen Christel + Lenka, a věnoval ho tak paní Christel Hoffeins, která mouchu jantaru našla a zároveň své manželce Lence Roháčkové, za celoživotní podporu jeho výzkumu. Druhové jméno “multiplex” (= rozličný) je odvozeno od velmi zvláštní kombinace znaků, kterými se tento druh vyznačuje. Zajímavostí je, že ke studiu této drobné mouchy (asi 3 mm) byla vedle optické mikroskopie použita také metoda synchrotronové mikrotomografie, která umožnila prozkoumat i morfologické struktury normální optikou (kvůli zákalu jantaru) neviditelné i některé znaky uvnitř jejího těla (Roháček et al. 2023).

Výzkum těchto dříve neznámých skupin dvoukřídlého hmyzu přispěl také k poznání biodiverzity entomofauny v třetihorním „baltském jantarovém pralese“. Podle současných poznatků se ukazuje, že druhová pestrost fauny dvoukřídlých byla v tomto ekosystému velice vysoká, patrně větší než je v celé současné Evropě. Ukázal to na příkladu zástupců čeledi Anthomyzidae již Roháček (2013). Bylo to patrně způsobeno enormně rychlým rozrůzněním vyšších dvoukřídlých, které zřejmě souviselo s překotným rozvojem vegetace v období raného eocénu během tzv. klimatického maxima (asi před 49 mil. lety), které nastalo 15-20 mil. let po katastrofickém vymírání fauny a flóry na rozhraní křídy a třetihor (tzv. K-T rozhraní, asi před 66 mil. lety).

Výzkumu fosilních zástupců skupiny Diptera Acalyptratae se Dr. Roháček věnuje již od r. 1994. V celkem devíti odborných publikací dosud popsal 2 čeledi, 1 podčeleď, 4 rody a 24 vymřelých druhů, z toho 1 rod a 1 druh z miocénního dominikánského jantaru, ostatní z eocénního jantaru baltského.

Publikované studie zmíněné v textu:
Roháček J. 2013: New amber fossil Anthomyzidae (Diptera): an unexpected Eocene diversity. Journal of Systematic Palaeontology 11(4): 431-473.
ODKAZ

Roháček J. & Hoffeins C. 2021: Clusiomitidae, A new family of Eocene fossil Acalyptratae, with revision of Acartophthalmites Hennig and Clusiomites gen. nov. (Diptera). Insects 12(12), 1123: 1-52.
ODKAZ

Roháček J., Hammel J. U. & Baranov V. 2023: Christelenkidae, a new extinct family based on a new taxon from Eocene Baltic amber (Diptera: Acalyptratae), with X-ray synchrotron microtomography imaging of its structures. Arthropod Systematics & Phylogeny 81: 475–498.
ODKAZ

___

Zpráva o mimořádném entomologickém objevu Dr. Jindřicha Roháčka a jeho spolupracovníků se pomalu šíří světem.

Nejnověji o tomto úspěchu zveřejnili zprávu španělští kolegové z Doñana Biological Station (spadající pod Spanish Council for Scientific Research), od kterých jí přejalo již více než 10 španělských novin.

Jsme neskutečně poctěni a příjemně překvapeni, že výsledky opavského výzkumu mají takový dosah.


Poslední aktualizace článku: 03.07.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Významné úspěchy přírodovědy ve Slezském zemském muzeu“ na Facebook      

Další články v této rubrice

 
SWAP knih a deskových her

SWAP knih a deskových her

17.04.2024

Máte doma knihy nebo deskové hry, které už nepotřebujete?

Přečíst celý článek  
Petr Bezruč v hudbě

Petr Bezruč v hudbě

17.04.2024

přednáška Doc. Martinka

Přečíst celý článek  
Otevření Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Otevření Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

15.04.2024

Informace k návštěvnické sezóně 2024.

Přečíst celý článek  
Den vítězství

Den vítězství

15.04.2024

8. května 2024

Přečíst celý článek  
Zahájení návštěvnické sezóny v Národním památníku II. světové války

Zahájení návštěvnické sezóny v Národním památníku II. světové války

04.04.2024

Nové výstavy, obměněná expozice a otevírací doba.

Přečíst celý článek  
Komentované prohlídky výstav

Komentované prohlídky výstav "Opava jubilejní"

26.03.2024

Poklady městského muzea / S malíři po opavských zákoutích / Osobnosti známé a neznámé

Přečíst celý článek  
Do práce na kole

Do práce na kole

22.03.2024

květnová výzva

Přečíst celý článek  
Rozšíření otevírací doby muzejní knihovny

Rozšíření otevírací doby muzejní knihovny

28.02.2024

od 1. 3. 2024 dojde k rozšíření otevírací doby knihovny

Přečíst celý článek  
Druhé výročí vpádu Ruské federace na Ukrajinu

Druhé výročí vpádu Ruské federace na Ukrajinu

23.02.2024

Podpořte projekt Archa pro Ukrajinu!

Přečíst celý článek