Úvod \ Muzeum \ Struktura \ Útvar ředitele \ Oddělení přírodních věd \ Mineralogicko-petrografické pracoviště

Slezské zemské muzeum

Mineralogicko-petrografické pracoviště

Kurátor

Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.
E-mail:geologie(at)szm.cz

Charakteristika

V současné době obsahuje mineralogicko-petrografické pracoviště přes 11 000 exemplářů. Z toho je více než 7 000 minerálů a 3 000 hornin, provázených 2 000 kusy mikroskopických preparátů. Asi třetina minerálů pochází ze zahraničních lokalit. V horninách převládá materiál regionální, jakožto výsledek snahy o důkladnou dokumentaci krystalických břidlic a vyvřelin z území severní Moravy a Slezska. Nejvýznamnější sbírkovou položkou jsou opavská meteorická železa, světově jedinečná tím, že je původně sesbírali pravěcí lovci a vystavili působení ohně.

Vědeckovýzkumná činnost

Vědecký výzkum se od počátku orientoval na mikroskopii vyvřelých a přeměněných hornin západní části regionu. V rámci ústavních a státních úkolů byly detailně zpracovány některé z regionu dosud neznámé horninové typy metamorfitů, dále kyselé, intermediární a bazické vyvřeliny v Rychlebských horách. V téže oblasti, ale také v Hrubém Jeseníku, byly ve spolupráci s pracovníky katedry mineralogie, geochemie a petrografie Přírodovědecké fakulty MU v Brně studovány horninové poměry na převážně menších výskytech barevných kovů i železa. Pro mikroskopii, která zůstává jednou z důležitých výzkumných metod, je pracoviště dobře vybaveno. Napomohla při řešení otázek předmetamorfního charakteru některých krystalických břidlic, variability vyvřelin tzv. tonalitové žíly v Rychlebských horách i charakteru původních metamorfitů, jež byly dále změněny rudonosnými roztoky v okolí některých rudných žil. V nejnovější době se díky spolupráci s jinými vědeckými institucemi daří získávat také chemické analýzy hornin i jejich minerálů. Jejich zpracování umožňuje přesnější a hlubší poznání.

Vzdělávací činnost

Činnost věnovaná veřejnosti se uskutečňuje konzultacemi pro studenty, sběratele a badatele a participací na výstavách přírodovědného oddělení. Ze samostatných byla úspěšná výstava Nerosty ze sbírek Slezského muzea (1985), která kombinovala hlediska estetická s naučnými. Sbírky mineralogicko-petrografického pracoviště jsou prezentovány taktéž prostřednictvím přírodovědné části stálé expozice s názvem Vývoj přírody ve Slezsku a na severní Moravě.

Stručně z historie

Základem sbírek pracoviště byly poválečné svozy sbírek soukromníků a některých institucí. Skládaly se hlavně z ukázek pěkných nerostů, které však z velké části postrádaly lokalizace a nemohly proto přejít do budovaného muzejního fondu. Na dalším růstu se podílel materiál přebíraný z dřívějšího Slezského studijního ústavu, kam je posílal dr. Tomáš Kruťa z Moravského muzea v Brně. Převládaly v něm minerály, které poskytovalo Moravské muzeum i po založení pracoviště v roce 1958. Od té doby začalo předmětů přibývat jak vlastním sběrem, tak koupěmi i dary.

Poslední aktualizace článku: 18.02.2014

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mineralogicko-petrografické pracoviště“ na Facebook