Slezské zemské muzeum

Zoologické pracoviště

Kurátor

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.
E-mail: wewi.wew(at)seznam.cz

Výzkumný a vývojový pracovník

Doc. Ing. Jiří Řehulka, DrSc.
E-mail: rehulka(at)szm.cz
Telefon: 553 628 660
Mobil: 737 541 372

 

Charakteristika

Sbírky zoologického pracoviště čítají v současnosti 228 400 kusů. Sbírky tvoří 8000 kusů savců s početnými sériemi druhů dokumentujících region, 6 000 kusů ptáků s řadou význačných faunistických dokladů a podílem exotického materiálu, ostatní obratlovci jsou zastoupeni 3 000 kusů, 211 400 měkkýšů představuje jednu z předních regionálních sbírek. K nejcennějším exemplářům patří početné série drobných savců s vysokou dokumentační a vědeckou hodnotou (např. myšivka horská, rejsek horský), význačné faunistické doklady (první nálezy krahujce krátkoprstého, strnada severního, budníčka zeleného), typový materiál měkkýšů, ale i některé ohrožené druhy z celosvětového hlediska.

Vědeckovýzkumná činnost

Výzkumná činnost pracoviště je zaměřena především na základní faunistický výzkum savců a ptáků regionu. Získané poznatky byly částečně publikovány v Časopise Slezského muzea nebo začleněny do celostátních projektů: Fauna savců ČR a spoluautorství na zpracování Atlasu rozšíření savců v ČR. V období 1999 - 2001 pracoviště řeší výzkumný úkol MK ČR o vlivu povodí na příbřežní populace drobných savců v oblasti Jeseníků.

Vzdělávací činnost

Zoologické sbírky jsou prezentovány formou přírodovědné části stále expozice s názvem Vývoj přírody ve Slezsku a na severní Moravě a výstav Za zvěří 4 světadílů (1957), Přírodou a životem Kuby (1973), Exotické ptactvo (Bytom 1976 a Opava 1985), Fauna močálů (1988), Svět zvířat V. Borůvky (1994), Přírodní park Moravice (1995), Borneo-perla tropické Asie (1996) aj. Preparátorská dílna již řadu let působí jako školící pracoviště pro celou ČR.

Stručně z historie

Od vzniku Gymnazijního muzea představovaly zoologické sbírky jeho podstatnou náplň. Byla to zejména (vedle entomologie)sbírka ornitologická, kde se tehdejším pracovníkům podařilo shromáždit řadu zajímavých dokladů z regionu. Ve 2. polovině 19. století se stala ornitologická sbírka Gymnazijního muzea nejvýznamnější sbírkou ptáků ve Slezsku. Válečné události v roce 1945 však přinesly zkázu i pro zoologické sbírky, z nichž zůstalo nepatrné torzo. Během deseti let se však podařilo vybudovat sbírky nové. Na tvorbě nového sbírkové fondu v poválečném období měl největší zásluhu dr. Zdeněk Tesař,CSc. a zejména preparátor Vilém Borůvka. V roce 1972 došlo k rozdělení dosud jednotně spravovaných zoologických sbírek, ze kterých byly vyčleněny entomologické sbírky do samostatného pracoviště.

Poslední aktualizace článku: 28.12.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Zoologické pracoviště“ na Facebook