Úvod \ Muzeum \ Struktura \ Oddělení společenských věd \ Památník Petra Bezruče

Slezské zemské muzeum

Památník Petra Bezruče

Slezské zemské muzeum
Památník Petra Bezruče
Ostrožná 35
746 01 Opava

Vedoucí Památníku Petra Bezruče / Kurátorka literárních fondů

Mgr. Monika Szturcová, Ph.D.
Mobil: +420 778 528 219
E-mail: szturcova(at)szm.cz

Kurátorka literárních fondů

Mgr. Martina Dragonová, Ph.D.
Zpřístupnění literárního archivu badatelům (dle dohody) 
e-mail: dragonova@szm.cz
mobil: +420 734 559 947

Dokumentátorka

Bc. et Bc. Eva Schwanová
e-mail: schwanova(at)szm.cz
mobil: +420 778 527 815

 

Charakteristika oddělení

V Památníku Petra Bezruče (PPB) je instalována expozice Život a dílo Petra Bezruče. Památník stojí na místě básníkova rodného domu a je sídlem literárněvědného oddělení Slezského zemského muzea, které rozsahem své činnosti i dosaženými výsledky zaujímá důležité místo v síti literárních muzeí ČR. Pro badatelské účely slouží literární fondy spisovatelů a básníků z oblasti Slezska a Ostravska a knihovna, zajímavá především ojedinělou sbírkou bezručian a děl autorů sběrné oblasti PPB.

Součástí aktivit PPB jsou také literární a výtvarné výstavy, besedy se spisovateli či literární večery. Samostatnou částí činnosti je pravidelný podíl na festivalu Bezručova Opava.

Stručně z historie

Snahy o muzejní dokumentaci regionální literatury spojené s počátky literárněvědných bádání spadají do poválečného období a jsou vázány především k osobnosti Petra Bezruče. Dne 10. března roku 1946 se ustavila Společnost Petra Bezruče v Opavě, jejíž záměr se upínal k vybudování Bezručova muzea. Roku 1953 se úmyslu chopil Slezský studijní ústav (coby právní nástupce Společnosti P. B.), v němž bylo zřízeno zvláštní oddělení P. Bezruče. K slavnostnímu otevření muzea, zaměřeného na speciální literárněarchivní dokumentaci, došlo v Opavě dne 5. května roku 1956 pod názvem Památník Petra Bezruče (dále též PPB). Po reorganizaci Slezského studijního ústavu v roce 1958 byl PPB přičleněn k Slezskému (zemskému) muzeu. Po smrti Petra Bezruče se PPB stal jeho univerzálním dědicem. Dědictvím, dary i vlastní sbírkotvornou činností byl vybudován fond obsahující základní dokumentaci života, díla a literárního ohlasu P. Bezruče, zatímco ohlas v hudebním a výtvarném umění byl dokumentován jen výběrově. Bezručovská dokumentace, která byla v minulosti a je také v současnosti celostátní specializací PPB, byla počátkem 60. let 20. století obohacena o dokumentaci literatury Slezska a Ostravska. V současnosti je v PPB vybudován cenný fond autorů Slezska a Ostravska řadící se svým rozsahem v ČR hned za fondy Památníku národního písemnictví v Praze (pomineme-li osobní a rodinné fondy uložené ve státních archivech). Jde v naprosté převaze o materiál písemný - osobní doklady, rukopisy, korespondenci a jiný dokumentační materiál. Počet sbírek dosáhl přes 200 000 kusů. Koncem 70. let začalo pracoviště rozšiřovat formy i zaměření dokumentace za pomoci audiovizuální techniky: byl takto vybudován fond fónik, zachycující tvůrčí proces i prezentaci díla autorů sběrné oblasti. V 80. letech bylo schváleno rozšíření dokumentace na oblast česko-polských literárních vztahů a oblast polské literatury vznikající v našem kraji.

 

Soupis fondů Posbírky písemnosti a tisky Památníku Petra Bezruče naleznete zde.

Seznam všech původců fondů v Památníku Petra Bezruče dle jejich číselných signatur naleznete zde.

Vybrané sbírkové předměty z Podsbírky písemnosti a tisky si můžete prohlédnout zde.

Poslední aktualizace článku: 14.04.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Památník Petra Bezruče“ na Facebook