Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Martina Dragonová, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Martina Dragonová, Ph.D.

e-mail: dragonova(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • kurátorka literárních fondů v Památníku Petra Bezruče

Vědecké zaměření

 • starší česká literatura, regionální literatura

Vzdělání (VŠ)

 • 2015 – Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, postgraduální doktorské studium, obor Teorie a dějiny literatury. Disertační práce: Emblematika v barokním kazatelství.
 • 2008 – Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, magisterské studium, obor Bohemistika. Diplomová práce: Ediční příprava textů barokního kazatelství.

Výzkumné projekty a granty (za posledních 5 let)

 • Zpracování IGS „Katalog kramářských tisků z PPB", jehož hl. výstupem je monografie, která vyjde na konci r. 2019.
 • 2017 – Komplexní zpracování, digitalizace, výzkum a zpřístupnění fondu kramářských tisků slezské oblasti v Památníku P. Bezruče (IGS 201701/2017). Výuka studentů OSU (projektový seminář, podzim 2017).
 • 2014 – Analýza emblémů a emblematických struktur v barokních konceptuálních kázáních (B. J. H. Bilovský, O. F. J. de Waldt, P. J. Axlar, D. Marek). SGS Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, spoluřešitelka.
 • 2013 – Vztah slova a obrazu: ekfráze a tematika malování v barokním kázání. SGS Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, spoluřešitelka.
 • 2012 – Vizuální aspekty v konceptuálním barokním kázání (O. F. J. de Waldt, B. J. H. Bilovský). SGS Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, spoluřešitelka.

Výběr z publikační činnosti

 • M. Dragonová, M. Szturcová. „Kramářské tisky ze sbírky Památníku Petra Bezruče v Opavě". In Slezský sborník (v tisku).
 • M. Dragonová. Studie o emblematice v raně novověkém kazatelství pro mezinárodní časopis Emblematica (v anglickém jazyce) – přijato v recenzním řízení, v sazbě.
 • Němcová Dragonová, M. Emblematika v postile Trojí chléb nebeský (1728) barokního kazatele Damascéna Marka. In Listy filologické, roč. 138, č. 3–4 (2015), s. 299–324.
 • Němcová Dragonová, M. Kdo chce v nebi přebývati, musí s Kristem tancovati (B. J. H. Bilovský). In Hlučínsko - vlastivědný časopis Muzea Hlučínska 2013, roč. 3, s. 11–13.
 • Němcová Dragonová, M. Meditativní emblémy zahrady a srdce v emblematických knihách a v barokním kázání O. F. J. de Waldta a B. J. H. Bilovského. In Studia Comeniana et historica 2013, roč. 43, s. 196–223.
 • Němcová Dragonová, M. Papírová česká skořábka co mušle perlová: Sakralizace reálného světa v de Waldtově kázání. In Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění [Jan Malura, Martin Tomášek eds.]. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta 2012. s. 111–127. ISBN 978-80-7464-176-3.
 • Němcová Dragonová, M. Emblematika v barokním konceptuálním kázání B. J. H. Bilovského. In Protimluv 2009, roč. 8, s. 52–54.
 • Němcová Dragonová, M. Milý můj jest a já jeho: barokní kázání Bohumíra Josefa Hynka Bilovského. In Protimluv 2007, roč. 6, s. 12–17.

Editorská činnost

 • Editorka knihy Drahomíry Vlašínové Ludmila Hořká. Hořký život - hořké jméno. Portrét spisovatelky Ludmily Hořké, Památník Petra Bezruče, Slezské zemské muzeum, 2017.

Účast a prezentace na konferencích

 • Realizace literárněvědné konference PETR BEZRUČ - bard prvý, co promluvil (21. a 22. září 2017).
 • Němcová Dragonová, M. Prezentace: Barokní kazatel B. J. H. Bilovský o českých světcích. Hlučín: Muzeum Hlučínska - Sdružení obcí Hlučínska - ÚRS Ostravské univerzity v Ostravě. [2014-11-27].
 • Němcová Dragonová, M. Prezentace: Principy emblematiky a vizualizace v barokním konceptuálním kazatelství. Ostrava, Filozofická fakulta OU. [2014-05-23].
 • Němcová Dragonová, M. Prezentace: Vnímání přírody v barokním kázání. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě. [2013-02-21-2013-02-21].
 • Němcová Dragonová, M. Prezentace a příspěvek ve sborníku: Emblematika v barokním konceptuálním kázání Bohumíra Josefa Hynka Bilovského. Literární historie, sémiotika, fikce - inspirace dílem Vladimíra Macury (1945-1999). Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 2009, s. 129–135. [2009-04-29].
 • Němcová Dragonová, M. Prezentace a příspěvek ve sborníku: Mýtus a legenda v barokním kázání Bohumíra Josefa Hynka Bilovského. In Slavica Iuvenum 2007. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta 2007, s. 103–108. ISBN 978-80-7368-407-5.

Výstavní činnost

 • Spoluautorství výstavy Václav Havel – cesta svobody.
 • Spolupráce při realizaci výstav „Slezsko v pohádkách a pověstech", „Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy."
 • Realizace výstavy Kramářských tisků „Radůj se duše a buď veselá", Památník Petra Bezruče v Opavě, 10. 5. – 5. 8. 2018
 • Spolupráce při realizaci výstav a plakátů z historie Bezručovy Opavy (2017)
 • Spolupráce při realizaci výstavy Petr Bezruč – bard prvý co promluvil a Petr Bezruč v hudbě a umění (2017)

Přednášky

 • Poslechněte věci neslýchané o kramářských tiscích a komentovaná prohlídka výstavy 11. 7. 2018 v Památníku Petra Bezruče (Martina Dragonová, Monika Szturcová)
 • Poslechněte věci neslýchané o kramářských tiscích z PPB v knihovně kostela sv. Anny v Havířově, 22. 11. 2018 (Martina Dragonová, Monika Szturcová)

Pedagogická činnost

 • Odborné konzultace pro studenty a vedení odborných studentských praxí

 • Projektový seminář pro studenty OU (2017, 2018)

Další odborná činnost

 • Posudková a recenzní činnost pro absolventské práce studentů FF OU.
 • Digitalizace sbírek a další odborná práce s rozsáhlou sbírkou Písemnosti a tisky v PPB.
 • Zpřístupňování literárních fondů a odborná asistence pro instituce i pro soukromé badatele v PPB.
 • Členství v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost SZM.
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 23.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Martina Dragonová, Ph.D.“ na Facebook