Historická výstavní budova Opava

Encyklopedie Slezska

Myšlenkou Encyklopedie Slezska, části expozice přibližující kaleidoskopickým, výběrovým, tematickým způsobem české Slezsko od pravěku do 20. století s nezbytnými přesahy za tuto časovou hranici směrem k dnešku, je představit zemi Slezsko, její dějiny, kulturu a obyvatelstvo v příkladech.

 

Expozice Encyklopedie Slezska přibližuje výběrovým, tematickým způsobem oblast českého Slezska, jeho dějiny, kulturu, společnost a obyvatelstvo. Rozdělení celé expozice do 19 témat, hesel, která jsou řazena abecedně, navozuje u návštěvníka dojem, jako by listoval živou encyklopedií. Jednotlivá hesla lze rozdělit podle typu na sídelní (město, vesnice), výrobní a spotřební (textil, těžba), související s lidským životem (čas, nemocnice, smrt, válka), umělecká (architektura, fotografie, kostel, varhany), kulturní (divadlo, literatura, lov, obchod) a regionálně specifická (osobnost, pravěk, Slezsko). Velkou výhodou expozice je také její dynamický koncept, díky kterému dochází průběžně k obměně jednotlivých exponátů, proto lze s nadsázkou říct, že zde návštěvník vždy objeví něco nového.

Poslední aktualizace článku: 19.04.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Encyklopedie Slezska“ na Facebook      

Další články v této rubrice

 
Müllerův dům

Müllerův dům

20.06.2019

Budova s přilehlým parkem je od 31. května 2019 otevřena veřejnosti a využívána jako nový expoziční a výstavní prostor Slezského zemského muzea.

Přečíst celý článek  

Expozice Slezsko

22.06.2012

Expozice Slezsko je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky – Slezska. S ohledem na velmi bohatý sbírkový fond Slezského zemského muzea a vzhledem k omezenému prostoru je nový koncept řešením, které umožňuje seznámit návštěvníky s co nejširším spektrem sbírkových předmětů a témat vztahujících se k přírodnímu a kulturnímu bohatství Slezska. Expozice Slezsko zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny i sklepní prostory. Expozice je rozdělena na dvě části – Příroda Slezska a Encyklopedie Slezska.

Přečíst celý článek  
Příroda Slezska

Příroda Slezska

22.06.2012

Hlavní úlohou expozice Příroda Slezska je přiblížení přírodních podmínek a biodiverzity našeho regionu s přesahy do dalších evropských a světových oblastí. Krajina Slezska skýtá velké množství dokladů historie přírody. Geologická část ukazuje ve zkratce nejstarší historii a geologický vývoj na exponátech ze Slezska a severní Moravy.

Přečíst celý článek