Historická výstavní budova Opava

Müllerův dům

Budova s přilehlým parkem je od 31. května 2019 otevřena veřejnosti a využívána jako nový expoziční a výstavní prostor Slezského zemského muzea.

 

Müllerův dům byl původně součástí opavského hradu, později zámku, jehož existence je doložena od 2. poloviny 14. století. Původně byl hrad postaven vně městských hradeb a v prostoru dnešního Müllerova domu stál zřejmě v této době mlýn. V polovině 16. století již máme v tomto prostoru doloženu hradní kuchyni. Opavský hrad často měnil své majitele, a to až do roku 1614, kdy získal opavské knížectví kníže Karel I. z Lichtenštejna. Tzv. Müllerův dům byl tehdy využíván jako sýpka. V roce 1722 byla budova přestavěna v barokním stylu a proměněna na byt purkrabího opavského zámku. Od poloviny 19. století byl dům pronajímán, přičemž od 70. let figuruje jako nájemník advokát Franz Müller, který jej koupil pro svou rodinu. Právě po této rodině se dodnes nazývá tento dům Müllerovým.

V letech 1891‒1892 proběhla demolice opavského zámku, na jehož místě byla záhy postavena budova Učitelského ústavu (dnes Mendelovo gymnázium) a částečně také Historická výstavní budova SZM. Müllerův dům zůstal v držení rodiny Müllerů až do roku 1925, kdy jej odkoupila Zemská správní komise pro Slezsko, původně za účelem umístění knihovny Slezského zemského muzea. Budova prošla rekonstrukcí, nutnými opravami a úpravami, podobně jako park, který měl být otevřen veřejnosti. Díky daru Jana II. z Lichtenštejna přibyly do parku u Müllerova domu rovněž dvě sochy a váza ze zámeckého parku v Branticích.

V roce 1927 byl Müllerův dům slíben Matici opavské pro vystavení národopisných sbírek a současně také legionářům. V roce 1928 zde bylo otevřeno Legionářské muzeum (Muzeum památek národního odboje), ale spory mezi legionáři a členy Matice opavské trvaly až do roku 1938, kdy bylo muzeum zrušeno stejně jako Matice opavská. Müllerův dům zůstal v majetku Slezského zemského muzea, byla zde umístěna preparátorská dílna, knihvazačství, stolařství a také depozitář prehistorického oddělení. I po druhé světové válce byla budova nadále využívána jako depozitář, a to až do poslední zásadní rekonstrukce v letech 2013‒2018.

Od 31. května 2019 je budova i s přilehlým parkem otevřena veřejnosti a využívána jako nový expoziční a výstavní prostor Slezského zemského muzea. Návštěvník může vidět téměř všechny stavební fáze objektu – od těch středověkých přes novověké až po ty současné, které umožnily podzemní propojení Historické výstavní budovy s tímto domem. Zahrada je upravena do podoby, jež umožňuje nejen konání nejrůznějších kulturních akcí, ale i přírodovědné a historické edukační aktivity. K výsadbě zahrady byly zvoleny zejména původní slezské odrůdy ovocných stromů a keřů doplněné okrasnou výsadbou.

V suterénu Müllerova domu vznikne zcela nová a moderně pojatá archeologická expozice, která přiblíží proměny areálu, na kterém se dům nachází. Návštěvníci se tak budou moci seznámit s původním opavským městským hradem, který byl zbořen v 19. století a na jehož místě vyrostla stávající muzejní budova. Vystaveny budou nejen exponáty vztahující se k opavskému zámku, ale i archeologické nálezy učiněné při výzkumech předcházejícím vlastní rekonstrukci. Tyto exponáty ještě doplní unikátní archeologické a historické muzejní sbírkové předměty opavské a slezské provenience. Mimo samotnou archeologickou expozici se v domě nachází ještě velký reprezentační sál, který je využíván k přednáškám a kulturním akcím, příp. k menším tematickým výstavám.

Poslední aktualizace článku: 19.04.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Müllerův dům“ na Facebook      

Další články v této rubrice

 

Expozice Slezsko

22.06.2012

Expozice Slezsko je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky – Slezska. S ohledem na velmi bohatý sbírkový fond Slezského zemského muzea a vzhledem k omezenému prostoru je nový koncept řešením, které umožňuje seznámit návštěvníky s co nejširším spektrem sbírkových předmětů a témat vztahujících se k přírodnímu a kulturnímu bohatství Slezska. Expozice Slezsko zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny i sklepní prostory. Expozice je rozdělena na dvě části – Příroda Slezska a Encyklopedie Slezska.

Přečíst celý článek  
Příroda Slezska

Příroda Slezska

22.06.2012

Hlavní úlohou expozice Příroda Slezska je přiblížení přírodních podmínek a biodiverzity našeho regionu s přesahy do dalších evropských a světových oblastí. Krajina Slezska skýtá velké množství dokladů historie přírody. Geologická část ukazuje ve zkratce nejstarší historii a geologický vývoj na exponátech ze Slezska a severní Moravy.

Přečíst celý článek  
Encyklopedie Slezska

Encyklopedie Slezska

22.06.2012

Myšlenkou Encyklopedie Slezska, části expozice přibližující kaleidoskopickým, výběrovým, tematickým způsobem české Slezsko od pravěku do 20. století s nezbytnými přesahy za tuto časovou hranici směrem k dnešku, je představit zemi Slezsko, její dějiny, kulturu a obyvatelstvo v příkladech.

Přečíst celý článek