Úvod \ Muzeum \ Struktura \ Oddělení společenských věd \ Oddělení ochrany sbírkových předmětů

Slezské zemské muzeum

Oddělení ochrany sbírkových předmětů

Mgr. Kamila Poláková

náměstkyně pro odbornou činnost
Tel.: +420 553 622 999, +420 555 557 264
Mobil: +420 732 974 070
E-mail: polakova(at)szm.cz

Oddělení ochrany sbírkových předmětů

Nádražní okruh 33B
746 01 Opava
Mobil: +420 603 868 209

Vedoucí oddělení

Mgr. Pavel Petr – restaurátor
E-mail: petr(at)szm.cz

Restaurátoři:

Bc. Martin Polášek
E-mail: polasek(at)szm.cz

Mgr. Martina Hollá - t. č. na mateřské dovolené
E-mail: holla(at)szm.cz

Mgr. Zuzana Plachká
E-mail: plachka(at)szm.cz

Bc. Jana Pospíšilová Stixová - t. č. na mateřské dovolené
E-mail: stixova(at)szm.cz

Mgr. Kateřina Buchtová
E-mail: buchtova(at)szm.cz

Preparátor

Michal Jakubec
Mobil: 737 412 269
E-mail: jakubec(at)szm.cz

 

Charakteristika pracoviště

V rámci odborných činností, jimiž muzeum naplňuje své poslání ve společnosti, získalo zejména OOSP klíčovou úlohu. Činnost restaurátorů muzejních sbírek je zaměřena na záchranu objektů kulturního dědictví, s cílem zastavit nebo stabilizovat přirozené či jiné destruktivní procesy a jejich důsledky, kterým památky přirozeně podléhají. Restaurátor také v této souvislosti vyhodnocuje možné poškozující změny a navrhuje preventivní opatření, kterými lze zamezit působení nežádoucích vlivů na sbírkové předměty v depozitářích.

Počátky muzejní konzervátorské a restaurátorské praxe spadají do poválečného období, kdy v tehdejším Slezském museu působil doc. František Petr (1884-1964), přední znalec v oboru restaurování a technologie barev, celostátně známý prostřednictvím své publikační činnosti (např. O starých malbách a jejich restaurování, 1954).

V současné době jsou v rámci OOSP prováděny komplexní odborné zásahy na pestré škále muzejních sbírkových předmětů, s nimiž je možno se v nejstarším muzeu v České republice setkat. Zajišťuje tak odbornou péči o historické (včetně militarií), umělecko-historické, národopisné, numismatické, teatrologické, muzikologické, muzeologické, fotografické a archeologické muzejní podsbírky. Tomu odpovídá i vybavení zdejších laboratoří, které je na úrovni odpovídající moderním standardům péče o sbírkové předměty. Za desítky let zde bylo ošetřeno řádově tisíce předmětů, z nichž mnohé tvoří nenahraditelnou součást středoevropského kulturního dědictví.

OOSP zabezpečuje své cíle na pracovištích s následujícími úkoly:

Preventivní konzervace: zajišťuje odborný dohled nad dodržováním preventivní konzervace při deponování, studiu, dokumentaci, prezentaci, zapůjčování a dalších činnostech se sbírkovými předměty; uplatňuje svou rozhodující pravomoc ve věci preventivní konzervace a pracovníci z jiných oddělení jsou jim metodicky podřízeni.

Sanační konzervace a restaurování: provádí sanační konzervaci, restaurování a preparování sbírkových předmětů.

Technologie konzervace: zajišťuje průzkum sbírkových předmětů.

Poslední aktualizace článku: 25.04.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Oddělení ochrany sbírkových předmětů“ na Facebook