Úvod \ Muzeum \ Povinně zveřejňované informace \ Povinně zveřejňované informace \ Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Slezské zemské muzeum

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
 • Slezské zemské muzeum
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
3. Popis organizační struktury:
4. Kontaktní spojení:
 • Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, Opava
 • Tel.: +420 553 622 999; +420 555 557 264; +420 595 172 777 (VOIP)
 • Mobil:+420 733 715 844
 • E-mail: szm@szm.cz
 • ID datové schránky: 6nwqxf7
 • Fakturační adresa: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
5. Podatelna pro osobní, poštovní a elektronické přijímání dokumentů:
 • Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
 • Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 14:00
 • Elektronická adresa podatelny: szm@szm.cz
 • ID datové schránky: 6nwqxf7
 • Technické parametry nosičů pro předávání datových zpráv: USB flashdisk, CD-ROM, DVD-ROM, USB externí HDD
 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:
  BMP (bitmapový obrázek)
  PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
  PDF/A (Portable Dokument Format for the Long-term Archiving)
  XML (Extensible Markup Language Document)
  HTM/ HTML (hypertextový dokument)
  TXT (prostý text)
  RTF (dokument v textovém standardu RTF)
  ISDOC/ISDOCX (Information System Document)
  DOC/DOCX (dokument MS Word)
  XLS/XLSX (dokument MS Excel)
  JPG/JPEG/JEIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
  PNG (Portable Network Graphics)
  TIF/TIFF (Tagged Image File Format)
  GIF (Graphics Interchange Format)
  ZIP (zipped) 

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Nepodaří-li se při doručení neúplného, nečitelného nebo poškozeného analogového dokumentu ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu dokumentu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

6. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

• Bezhotovostně:
Česká národní banka, pobočka Ostrava
Nádražní 4, 702 00 Ostrava
č. účtu:435821/0710
variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo / právnická osoba – IČ

• V hotovosti:
v pokladně Slezského zemského muzea
Nádražní okruh 31, Opava
úřední hodiny: pondělí a středa 8–11 hodin (úřední hodiny jsou omezeny z důvodu koronavirové epidemie; v naléhavých případech si lze domluvit jiný termín po předchozí domluvě na e-mailu: fiser@szm.cz nebo na tel. 553 622 999 (p. David Fišer)

7. Identifikační číslo organizace:

00100595

8. Daňové identifikační číslo:

CZ00100595, povinný subjekt není plátcem DPH

9. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:
 • rozpočet
 • obsah účetních výkazů za uplynulý rok
10. Adresy, na které lze zaslat žádost o poskytnutí informací:
 • Poštovní adresa: Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
 • Elektronická adresa (e-podatelna): szm@szm.cz
 • ID datové schránky: 6nwqxf7
 • Místo pro osobní předání písemného podání: Slezské zemské muzeum,
 • Nádražní okruh 31, Opava
11. Adresy, na které lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu:

Opravný prostředek se podává adresy uvedené v bodě 10.
Opravný prostředek je postoupen zřizovateli, tj. Ministerstvu kultury ČR.

12. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
13. Sazebník úhrad za poskytování informací:
14. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:
15. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poslední aktualizace článku: 20.10.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ na Facebook      

Další články v této rubrice