Úvod \ Věda a výzkum \ Periodika \ Slezský sborník \ Redakce / Editorial Board

Slezské zemské muzeum

Redakce / Editorial Board

Slezský sborník _ 2023 _ banner

Vedoucí redaktor / Editor-in-chief:

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
(Filozofická fakulta Ostravské univerzity)

Výkonní redaktoři / Managing Editors:

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
(Slezské zemské muzeum)

Mgr. Kateřina Knopová
(Filozofická fakulta Ostravské univerzity)

___

Redakční rada / Editorial Council:

Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
(Filozofická fakulta Ostravské univerzity)

Doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
(Filozofická fakulta Ostravské univerzity)

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D.
(Historický ústav Akademie věd České republiky)

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě / Slezské zemské muzeum)

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě / Slezské zemské muzeum)

Doc. Petr Kozák, Ph.D.
(Zemský archiv v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)

Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
(Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

PhDr. Jan Hruboš, Ph.D.
(Filozofická fakulta Ostravské univerzity)

Dr hab. Jerzy Sperka
(Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

Dr hab. Janusz Spyra
(Akademia im. Jana Dlugosza w Czenstochowe)

Doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.
(soukromý badatel)

Doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.
(Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
(Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě / Slezské zemské muzeum)

 

Ownership and Copyright: The publisher is Slezské zemské muzeum, Czech Republic. The copyright is owned by Slezské zemské muzeum, Czech Republic.

Publishing License Information: By submitting a contribution for publication in Slezský sborník, the author of the text gives consent to the publication of the contribution on the journal's website, which can be accessed for free.

 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 23.08.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Redakce / Editorial Board“ na Facebook      

Další články v této rubrice