Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty \ Externí granty a projekty \ Externí granty a projekty za rok 2017

Slezské zemské muzeum

Externí granty a projekty za rok 2017

RETROKATALOGIZACE PŘÍRŮSTKŮ KNIH Z LET 1946−1947 DO ELEKTRONICKÉHO KATALOGU KNIHOVNY SZM, I. ČÁST
Instituce poskytující grant: Ministerstvo kultury ČR
Reg. č. grantu: 17965/2017 OULK-OLK
Nositel grantu: Slezské zemské muzeum
Řešitel grantu: Dagmar Kufová
Spoluřešitelé: Pavel Šafránek, Gabriela Červenková, Petra Grodová, Věra Martínková, A. Hájková

Výstupy: 7 748 záznamů dokumentů v elektronickém katalogu Knihovny SZM odesláno do Souborného katalogu ČR.

 

STOPAMI POLÁKŮ VE STŘEDNÍ EVROPĚ / STOPAMI POLAKÓW W EUROPIE ŚRODKOWEJ
Nositel grantu: Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Filozoficko-historická fakulta Akademie im. Jana Długosze v Čenstochové
Spolunositel grantu: Slezské zemské muzeum, Moravské zemské muzeum
Spoluřešitel za SZM: Ilona Matejko-Peterka

Výstupy: Výsledkem projektu bude katalog polských mincí, které se nacházejí v numizmatické podsbírce SZM.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 25.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Externí granty a projekty za rok 2017“ na Facebook      

Další články v této rubrice