Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty \ Externí granty a projekty \ Externí granty a projekty za rok 2016

Slezské zemské muzeum

Externí granty a projekty za rok 2016

RETROKATALOGIZACE PŘÍRŮSTKŮ Z LET 1948-1952

Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR – VISK 5 - RETROKON, který podporuje Ministerstvo kultury ČR, odbor umění, literatury a knihoven. Pokračující retrokatalogizace knihovního fondu KSZM z minulých let navázala zpracováváním přírůstků z let 1948-1952. Cílem Programu VISK 5 je on-line zpřístupnění katalogů fondů největších českých knihoven prostřednictvím sítě internetu. Knihovna SZM se programu účastní od roku 2007. Za rok 2016 se z finanční podpory MK ČR - programu VISK5 – RETROKON podařilo v knihovně zpracovat 12 774 elektronických katalogizačních záznamů.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 25.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Externí granty a projekty za rok 2016“ na Facebook      

Další články v této rubrice