Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty \ Externí granty a projekty \ Muzejní a galerijní prezentace výtvarného umění na Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1914

Slezské zemské muzeum

Muzejní a galerijní prezentace výtvarného umění na Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1914

Řešitel: Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
Grantový projekt: GA ČR P409/12/0048
Doba řešení: 2012–2014

 

Stav řešení: Hlavním cílem prvního roku řešení projektu bylo provádění heuristiky. Orientovala se na sledování kontextu řešeného tématu, tj. muzejní a galerijní prezentace výtvarného umění na Moravě a ve Slezsku do roku 1914. Tento středoevropský kontext je dán dějinným vývojem a osobními vazbami (kariérami) protagonistů uměleckohistorické muzeologie (Julius Leisching, Edmund Wilhelm Braun). Jako produktivní se vzhledem k proponovanému celku připravovaného knižního výstupu ukázalo soustředit se na materiál archivní povahy, který vzdor jeho uložení v regionálních pracovištích na území ČR (archivy, muzea) poskytuje věrohodný a komplexní obraz o sledované problematice včetně z dnešního pohledu mezinárodních vazeb. Na základě studia odborné literatury, excerpce dobových uměleckých časopisů a zejména na základě orientace v písemných pramenech a zčásti i v jejich studiu (nejdůležitější bylo studium v Státním okresním archivu v Olomouci) byla stanovena rámcová posloupnost kapitol proponované publikace. Mimo stanovený rámec úkolů se podařilo připravit a vydat studii, věnovanou Slezskému zemskému muzeu v recenzovaném neimpaktovém časopise (Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 25.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Muzejní a galerijní prezentace výtvarného umění na Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1914“ na Facebook      

Další články v této rubrice