Úvod \ Věda a výzkum \ Řešené projekty \ Externí granty a projekty \ Biosystematické studie nadčeledi Sciaroidea (Diptera) v Palearktické a Orientální oblasti

Slezské zemské muzeum

Biosystematické studie nadčeledi Sciaroidea (Diptera) v Palearktické a Orientální oblasti

Řešitel: RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Grantový projekt: GA ČR 206/08/1500
Doba řešení: 2008–2010 (3 roky)

 

Stav řešení: V roce 2009 pokračoval grantový projekt zahájený v lednu 2008. Ve dnech 15. 1. – 2. 2. 2009 byla uskutečněna terénní exkurze do Malajsie s cílem získat materiál nadčeledi Sciaroidea z Orientální oblasti. Na získaném materiálu jsou založeny dva články o nových rodech čeledi Keroplatidae, zaslané do časopisů Zootaxa a Acta Zool. Hung. (Langkawiana gen. nov. A Microkeroplatus gen. nov.). Z houby rodu Auricularia sebrané v Malajsii byl vychován nový druh rodu Triphleba (čeleď Phoridae), který byl popsán společně s dr. H. Disneym.

Uskutečněny byly také krátké návštěvy Swedish Natural History Museum ve Stockholmu a Hungarian Natural History Museum v Budapešti. Společně s V. Blagoderovem a H. Hippou byl dokončen článek o novém orientálním rodu čeledi Lygistorrhinidae (Asiorrhina gen. n.). S L. Pappem byla dokončena revize rodu Leptomorphus v Orientální oblasti. S H. Hippou byl dokončen a zaslán do tisku článek o 13 nových druzích podčeledi Manotinae.

Terénní výzkum byl prováděn v CHKO a BR Poľana (15. – 19. 6. 2009) a v NP Muránska planina (14. – 17. 5. 2009). Získány byly nové údaje o výskytu druhů čeledí Mycetophilidae a Keroplatidae, včetně dvou dosud nepopsaných druhů z Hrdzavé doliny v NP Muráňska planina a Hrochotské doliny v BR Poľana. Průběžně byl determinován početný materiál získaný v předchozích exkurzích a souhrnně zpracován v publikaci Diptera of the Poľana Protected Landscape Area – Biosphere Reserve (Central Slovakia).

Kromě publikačních výstupů (viz Publikační činnost) byly některé výsledky zveřejněny na konferenci Zoologické dny Brno 2009 (12. – 13. 2. 2009) a na 20. semináři českých a slovenských dipterologů v Cikháji u Žďáru n. S. (14. – 17. 9. 2009). V Brně byl prezentován poster „Diptera associated with fungi in the Czech and Slovak Republics: ten years of investigations" a v Cikháji referát: „Nové taxony nadčeledi Sciaroidea v Orientální oblasti".

V závěrečné části roku bylo zpracováno 9 čeledí (Anisopodidae, Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Dixidae, Keroplatidae, Mycetobiidae, Mycetophilidae, Thaumaleidae) do nového elektronického Checklistu Dipter České a Slovenské republiky.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 26.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Biosystematické studie nadčeledi Sciaroidea (Diptera) v Palearktické a Orientální oblasti“ na Facebook      

Další články v této rubrice