Úvod \ Muzeum \ Struktura \ Oddělení společenských věd \ Umělecko-historické pracoviště

Slezské zemské muzeum

Umělecko-historické pracoviště

Kurátorka

Mgr. Denisa Hradilová
tel: +420 778 488 266
e-mail: hradilova@szm.cz

Kurátorka

Mgr. Lenka Valečková (dříve Rychtářová)
tel: +420 778 488 266
e-mail: valeckova@szm.cz

Dokumentátorka

Bc. Marie Svaková
E-mail: svakova@szm.cz

 

Charakteristika

Širší specializace pracoviště je zaměřena na vybrané soubory evropského výtvarného a užitého umění od gotiky do počátku 20. století a umělecká řemesla v českých zemích. Základní specializace se orientuje na malířství a sochařství na severní Moravě a ve Slezsku. V současné době čítají sbírky 30 782 kusů a 82 045 kusů předmětů v jiné evidenci. V souboru více než 550 plastik vyniká zejména kolekce gotiky slezské i cizí provenience. Soubor renesančních plastik zahrnuje řadu italských prací 15. a 16. století vynikající hodnoty. Z plastiky 17. a 18. století jsou zde především zastoupeny znamenité drobné práce francouzské, rakouské, španělské a nizozemské provenience. Z gotického malířství stojí za zmínku čtyři oltářní desky Mistra lineckého ukřižování ze 30. let 15. století, patřící k nejlepším v ČR. Znamenitá je rovněž kolekce holandského malířství ze 17. století, italského malířství 17. a 18. století, rakouského malířství 18. a 19. století a barokního malířství moravské a slezské provenience. Zajímavá je i kolekce obrazů moravských a slezských autorů 20. století. Sbírka kreseb obsahuje velmi cenný soubor barokních kreseb převážně rakouského původu. Rozsáhlý soubor evropské grafiky zahrnuje produkci 15. až 20. století. Nedílnou součást fondů pracoviště tvoří i sbírky uměleckého řemesla, časově pokrývající období od 13. století do současnosti. Jsou to především kolekce porcelánu, keramiky, skla, drahých i obecných kovů, hodin, nábytku, textilu a galantérie. Svou vysokou úrovní je pozoruhodný soubor produkce vídeňské porcelánky a kolekce italské renesanční majoliky. Sbírka skla představuje průřez výroby od 14. do 20. století hlavně v českých zemích. Ve válkou těžce poškozené sbírce textilií je dochováno několik desítek vzorků koptských látek. Ze sbírky nábytku lze především připomenout zajímavé jednotliviny z Itálie a dálného Orientu. Takřka všechny fondy uměleckého řemesla jsou neustále doplňovány ať již doklady starých uměleckých řemesel nebo díly současného užitého umění.

Vzdělávací činnost

Pracovníci uměleckohistorického pracoviště se výrazně podílejí na výstavní činnosti. V minulosti patřily k významným výstavám Gotický sloh (1964), Co je to renesance (1965), Umění baroka (1966), Opava v pohledech století (1967), Secesní užité umění (1975), Secesní plakát (1976), Dětský portrét (1977), Malířské dílo V. Držkovice (1978), Proskovská fajáns (1979), Vídeňský porcelán (1988), Výstava 100 let Uměleckoprůmyslového muzea v Opavě (1983), A. Zdrazila a Kilo hlíny - současná keramická tvorba (1992), Obnovená krása - restaurované sbírky (1992), Motiv Sv. Jana Nepomuckého ve slezském umění (1993), Slezský cín (1993), Stará Opava (1994), 100 let výstavní budovy Slezského zemského muzea (1995), Poutní místa ve Slezsku (1996), Sv. Vojtěch - první český Evropan (1997), Život zasvěcený umění (1997), Šaty dělají člověka (1998), Od gotiky k renesanci (1999). Pracoviště se podílelo také na přípravě výstavy Poslední květy středověku, která se uskutečnila v r. 2000 ve Vatikáně. Nemalý byl podíl pracoviště i při přípravě obou stálých expozic muzea. Podílelo se rovněž na řadě celomuzejních výstav a připravilo několik výstav regionálních výtvarníků. Dlouhodobě byla kolekce sbírkových materiálů vystavena na zámku Hradci nad Moravicí i v různých dalších galeriích republiky i v zahraničí. V současné době je větší počet sbírek vystaven na zámku v Kravařích, Jánském Vrchu a Karviné.

Stručně z historie

Základ uměleckohistorických sbírek Slezského zemského muzea tvoří fondy bývalého Muzea pro umění a průmysl v Opavě, založeného roku 1882. O jejich vybudování se především zasloužil jeden z ředitelů tohoto zařízení dr. Edmund Wilhelm Braun, který shromáždil velmi kvalitní sbírkové fondy evropského umění a z jehož odborné činnosti vznikl rozsáhlý soubor velké dokumentační hodnoty, tzv. Braunův archiv, v němž jsou cenné doklady, vztahující se k dějinám výtvarného umění ve Slezsku i dějinám výtvarného umění vůbec. V období první republiky se na budování sbírek podílel také dr. Karel Černohorský. V poválečném období byly sbírky doplněny o materiály ze zámeckých i soukromých sbírek; dále byly systematicky doplňovány nákupy. V současnosti představují sbírkové fondy uměleckohistorického pracoviště jeden z nejlepších souborů tohoto druhu na území republiky.

 

 

Poslední aktualizace článku: 11.04.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Umělecko-historické pracoviště“ na Facebook