Slezské zemské muzeum

Mgr. Denisa Hradilová

e-mail: hradilova@szm.cz

tel.: + 420 778 488 266

Funkce v instituci

  • kurátorka umělecko-historického pracoviště

Vědecké zaměření

  • barokní umění – italští a ticinští štukatéři v Čechách a na Moravě 
  • užitné umění – keramika, porcelán

Vzdělání (VŠ)

  • 2011 – 2014; bakalářský titul; Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc; studijní program/obor: Teorie a dějiny výtvarných umění/Dějiny výtvarných umění; Bakalářská práce: Giacomo Antonio Corbellini a jeho zakázky pro rod Dietrichsteinů, vedoucí práce: PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
  • 2014 – 2019; magisterské navazující studium; Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc; studijní program/obor: Teorie a dějiny výtvarných umění/Dějiny výtvarných umění; Diplomová práce: Štukatér Giacomo Antonio Corbellini a jeho umělecká díla na území České republiky, vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

Zvláštní vzdělání

  • Universitá degli studi di Milano, Faculty of Lettere e Filosofia, Department of STUDI UMANISTICI, Italy; 2013 – jednosemestrální studium v rámci programu ERASMUS
  • Sapienza Universitá di Roma, Faculty of Lettere e Filosofia, Subject Area: History and archaeology, Department of STORIA DELL'ARTE E SPETTACOLO, Italy; 2016 – jednosemestrální studium v rámci programu ERASMUS+

Výzkumné projekty

  • 2019 – Proskovská kamenina ve sbírce výtvarného umění SZM
 
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 20.05.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Denisa Hradilová“ na Facebook