Úvod \ Muzeum \ Struktura \ Oddělení společenských věd \ Oddělení historického výzkumu - Slezský ústav

Slezské zemské muzeum

Oddělení historického výzkumu - Slezský ústav

Slezské zemské muzeum
Oddělení historického výzkumu - Slezský ústav
Nádražní okruh 29
746 01 Opava
Tel: +420 553 625 576

Vedoucí oddělení

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
E-mail: kolar@szm.cz
Mob.: +420 778 527 812

Pracovníci:

Charakteristika oddělení

Slezský ústav SZM se na základě smlouvy mezi Akademií věd ČR a Ministerstvem kultury ČR stal v roce 1993 autonomním vědeckovýzkumným pracovištěm muzea. Dlouhodobě zkoumá dějiny Slezska, národností a národnostních menšin i politických perzekucí obyvatelstva ve 20. století v rámci České republiky a střední Evropy, a zajišťuje tvorbu, zpracování a ochranu sbírkových fondů i široce pojatou kulturněvýchovnou a prezentační činnost. Systematicky přitom pokračuje v dřívějších historických a sociologických výzkumech. Kvalitní plnění těchto úkolů zajišťují čtyři odborná oddělení a ústřední knihovna SZM, která vznikla k 1. 1. 1995 sloučením ústavní knihovny s knihovnou Slezského zemského muzea.

Nová vědeckovýzkumná koncepce Slezského ústavu přijatá počátkem 90. let, z níž vychází i další hlavní činnosti ústavu, přinesla solidní výsledky. V letech 1990-2000 se prohloubily tradiční partnerské vztahy s vědeckými ústavy v Polsku a na Slovensku, byly navázány kontakty s více než třemi desítkami vysokých škol a ústavů v Evropě i USA. Vědečtí a odborní pracovníci ústavu úspěšně řešili více než dvě desítky výzkumných projektů s podporou GA ČR, GA AV ČR a Ministerstva kultury ČR, externě se podíleli na řešení dalších sedmi českých grantů a 11 mezinárodních projektů. Výsledky své práce zveřejnili prostřednictvím 94 publikací, z toho pěti vydaných v zahraničí, více než čtyř stovek vědeckých studií, z nichž 55 bylo otištěno v zahraničních časopisech a sbornících, a devíti set popularizačních článků. Zpracovali 270 odborných expertíz a posudků, připravili 24 mezinárodních konferencí a vystoupili na 130 dalších konferencích, seminářích a workshopech. Autorsky se podíleli na čtyřech desítkách muzejních a historických výstav a expozic v tuzemsku i v zahraničí (např. v Polsku, Německu či Francii), řada z nich přednáší na univerzitách v Olomouci, Ostravě a Opavě. Ústav pečuje o rozsáhlé sbírkové fondy, které koncem roku 2000 tvořilo přes 160 tisíc jednotek v evidenci prvního stupně a téměř 147 tisíc zkatalogizovaných jednotek. Vydává také Slezský sborník, který je pokračovatelem Věstníku Matice opavské, jehož první číslo vyšlo r. 1878, a je v současnosti druhým nejstarším vycházejícím vědeckým časopisem na území ČR.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 05.11.2021

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Oddělení historického výzkumu - Slezský ústav“ na Facebook