Úvod \ Muzeum \ Struktura \ Oddělení společenských věd \ Oddělení historického výzkumu - Slezský ústav

Slezské zemské muzeum

Oddělení historického výzkumu - Slezský ústav

Slezské zemské muzeum
Oddělení historického výzkumu - Slezský ústav
Nádražní okruh 33B
746 01 Opava

Vedoucí oddělení

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
E-mail: kolar@szm.cz
Mob.: +420 778 527 812

Pracovníci:

Charakteristika oddělení

Slezský ústav SZM se na základě smlouvy mezi Akademií věd ČR a Ministerstvem kultury ČR stal v roce 1993 autonomním vědeckovýzkumným pracovištěm muzea. Ústav se specializuje na výzkum novodobých dějin Slezska v kontextu vývoje střední Evropy se zřetelem k národnostní a bezpečnostní problematice a k otázce kolektivních identit. Oddělení také zajišťuje tvorbu, zpracování a ochranu sbírkových fondů i široce pojatou vzdělávací a prezentační činnost. Systematicky přitom pokračuje v dřívějších historických a sociologických výzkumech. V současnosti oddělení spravuje podsbírky Slezského ústavu a Novodobých dějin. Dále ústav zajišťuje vydávání časopisu Slezský sborník, který je pokračovatelem Věstníku Matice opavské, jehož první číslo vyšlo r. 1878, a je v současnosti druhým nejstarším vycházejícím vědeckým časopisem na území ČR.

Oddělení se podílí na řešení výzkumných úkolů v rámci programu Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a projektů programu Národní a kulturní identity (NAKI), Grantové agentury ČR (GA ČR) i zahraničních projektů (Visegrad Fund a další). V rámci odborné činnosti Slezský ústav spolupracuje s výzkumnými institucemi v ČR i zahraničí (Velká Británie, Polsko, Slovensko).

Poslední aktualizace článku: 25.03.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Oddělení historického výzkumu - Slezský ústav“ na Facebook