Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

e-mail: sopak(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • výzkumný a vývojový pracovník

Vědecké zaměření

 • dějiny umění

Vzdělání (VŠ)

 • Univerzita Palackého, filozofická fakultaFilozofická fakulta Ostravské univerzity (čeština – výtvarná výchova, 1993 Mgr.).
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (dějiny umění, 1999 Mgr., 2000 PhDr., 2006 Ph.D., 2009 habilitace v oboru – jmenován docentem k 1. 9. 2009).

Granty 

 • Monografické zpracování urbanistického vývoje Ostravy 1920–1950. IGS 2019.
 • Využití písemných a obrazových dokumentů pro poznání kulturních dějin českého Slezska a Ostravska v průběhu 19. a 20. století. IGS 201807/2018.
 • Využití písemných a obrazových dokumentů ze sbírek Slezského zemského muzea ve vědeckovýzkumné činnosti. IGS 201709/2017.
 • Muzea a jejich role v rozvoji vědecké a umělecké kultury regionu – příprava a realizace monografií o muzeích na Moravě a ve Slezsku. IGS 201612/2016.
 • Grantový projekt GA ČR P409/12/0048 ‒ Muzejní a galerijní prezentace výtvarného umění na Moravě a ve Slezsku v letech 1850‒1914 (řešitel), 2012‒2014.

Výzkumné projekty

 • NAKI II – projekt DG18P02OVV047: VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu (2018‒2021). Příjemce-koordinátor: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Příjemci: Ostravská univerzita, Slezské zemské muzeum (řešitel).
 • Projekt NAKI, poskytovatel MK ČR, Slezsko: Paměť – identita – region, identifikační kód projektu: DF11P01OVV018, příjemce SZM, doba řešení 2011–2015.

Muzejní práce (výstavy za posledních 5 let)

Autorství/spoluautorství výstav:

 • 2020 ‒ Zhasněte světla. Česká literatura a knižní kultura: říjen 1938 až květen 1945, SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2020 ‒ Sběratel. Pocta Emanuelu Opravilovi, SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2019 ‒ Mýtus lesa: Arnošt Hrabal. SZM ‒ Müllerův dům.
 • 2019 ‒ Tajemství knihovny (Staré tisky z knihovny Slezského zemského muzea). SZM ‒ Müllerův dům.
 • 2018‒2019 ‒ Elegie moderny: Knižní kultura let 1958‒1968. SZM ‒ Památník Petra Bezruče.
 • 2018‒2019 ‒ Legionářské muzeum 1928 − 1938 – 2018. Exteriérová výstava u Historické výstavní budovy.
 • 2017‒2018 ‒ Putujeme po Slezsku s Edmundem Wilhelmem Braunem. SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2017‒2018 ‒ Leopold Parma mezi přáteli, SZM ‒ Památník Petra Bezruče.
 • 2016‒2017 ‒ Pocta Karlu Černohorskému, SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2016 ‒ Krása a tajemství starého Nizozemí. Staré tisky ze sbírek Slezského zemského muzea, SZM ‒ Památník Petra Bezruče.
 • 2015‒2016 ‒ Abeceda literatury, SZM ‒ Památník Petra Bezruče.
 • 2014‒2015 ‒ Země a její pán, SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2014 ‒ Země a její muzeum, SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2013‒2014 ‒ Znamení vertikál. SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2012‒2013 ‒ Město - zámek - krajina. SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2011 ‒ Paměť Slezska. SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2009 ‒ Zmučená země. Malířství ve Slezsku a na Ostravsku ve 30. a 40. letech 20. století. SZM – Památník druhé světové války v Hrabyni. (K výstavě vydán informační leták s katalogem děl a úvodním textem).
 • 2009 ‒ Slavné vily Moravskoslezského kraje – repríza výstavy v Domě umění města Opavy, 2. dubna – 20. května 2009.
 • 2008 ‒ Ferdiš Duša a knižní kultura. Památník Petra Bezruče (s Alenou Chudárkovou).
 • 2008 ‒ Opava 1900 – středoevropská moderna ve Slezsku, Dům umění města Opavy, scénář výstavy.
 • 2007 ‒ Koliba, historie uměleckého spolku 1914–1923. Památník Petra Bezruče, květen‒srpen 2007 (se Zemským archivem; s Alenou Chudárkovou).

Odborné aktivity

 • Památková rada Národního památkového ústavu v Ostravě od roku 2002.
 • Vědecká a programová rada Muzea Těšínska v Českém Těšíně od roku 2006.
 • Redakční rada Časopisu Slezského zemského muzea – řada B od roku 2009.
 • Redakční rada Těšínsko od roku 2006.
 • Redakční rada Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín od roku 2007 dosud.
 • Redakční rada Jesenicko od roku 2007 dosud.
 • Redakční rada Acta historica SU od roku 2007 dosud.
 • Redakční kruh Historica (vyd. Ostravská univerzita).
 • Nákupní komise uměleckohistorického pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě od roku 2001.
 • Komise pro regeneraci památkové zóny Magistrátu města Opava v letech 1999–2002.

Pedagogická činnost

 • Od 1997 pedagog Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě.

Publikační činnost

Monografie:

 • Šopák, Pavel. Město zítřka. Olomouc a Ostrava 1918‒1938: architektura a urbanismus. Opava 2019. ISBN 978-80-87789-61-2.
 • Šopák, Pavel. Století proměny. Devatenácté století ve stavební kultuře českého Slezska a Ostravska. Opava 2018. ISBN 978-80-87789-54-4.
 • ŠOPÁK, Pavel. Tvořit město. Opava a Moravská Ostrava 1850–1950: architektura a urbanismus. Opava 2016. ISBN 978-80-87789-46-9.
 • ŠOPÁK, Pavel. Prostor pro umění. Výtvarné umění na Moravě a ve Slezsku do roku 1914 jako téma historické muzeologie. Opava 2016. ISBN 978-80-87789-38-4.
 • ŠOPÁK, Pavel. Město muzeí. Opava 1814–1989. Opava 2016. ISBN 978-80-87789-37-7.
 • Edmund Wilhelm Braun. Opava, Slezská univerzita 2008. ISBN 978-80-7248-499-7.
 • Koliba. Opava, Slezská univerzita 2004, 476 stran + 37 obrázků. ISBN 80-7248-285-8.
 • Klasicistní architektura Opavy let 1780–1850. Opava, Matice slezská 2003, 248 stran. ISBN 80-903055-5-5.

Autorský podíl na pracích monografického charakteru:

 • Opava. Praha–Litomyšl, nakl. Paseka,ed. Zmizelá města 2009. ISBN 978-80-7432-017-0 (s Karlem Müllerem), 140 stran.
 • Architektura 19. století v západní části českého Slezska.In: Jaromír Olšovský–MarieSchenková, Malířství a sochařství 19. století v západní části českého Slezska. Opava, SZMO 2008.
 • Evropská dimenze uměleckého vývoje Slezska. Svědectví architektury od baroka pomodernu. In: Zdeněk Jirásek (ed.),Evropská dimenze slezských dějin. Opava, SU 2009, s.127-146. ISBN 978-80-7248-515-4.
 • Návraty k Josefu Obethovi. In: Bohumila Tinzová–Marian Čep, Sochař Josef Obeth 1874–1961, ţivot a dílo. Jeseník, nakladatelství Veduta–Státní okresní archiv 2008, s. 9-10.ISBN 978-80-86438-23-8; 978-80-86388-63-2.
 • Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí 1898–1938. In: Řeč vláken.Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum 2008, s. 11-83. ISBN 978-80-7101-078-4.
 • Schmetterhaus / Hláska pohledem historie.In: Paměť místa–místo paměti. Almanach upříleţitosti rekonstrukce opavské Hlásky vroce 2006. Opava, 2006, s. 8-71.
 • Karel Müller–Rudolf Ţáček (eds.),Opava. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2006, s.413-512 [kapitoly o kultuře města od baroka do roku 1989]. ISBN 80-7106-808-X.
 • Proměny divadelní budovy.In:Divadlo vOpavě–200 let /1805–2005/.Ostrava?Montanex 2005, s. 180-182. ISBN 80-7225-196-1.
 • Troppau um das Jahr 1900. Entwicklungstendenzen und Urbanisierung der schlesischenLandeshauptstadt. In: Peter Stachel–Cornellia Szabó-Knotik (eds.), Urbane Kulturen in Zentraleuropa um 1900. Studien zur Moderne 19. Wien, Passagen Verlag 2004, s. 207-238 (s Danem Gawreckim). ISBN 3-85165-565-6.
 • Dan Gawrecki (ed.),Dějiny českého Slezska 1740–2000 I-II. Opava, Slezská univerzita 2003,autorský podíl s. 162-165, 284-286, 361-363, 527-528. ISBN 80-7248-226-2.
 • Vademecum. Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890–1938). Praha, Gallery 2002 (člen autorského kolektivu, autorský podíl s. 78-79, 80-82, 92-96, 97-99, 105-107, 108-112,130-132, 133-135, 136-139, 149-153, 154-158, 185-191, 195-198, 202-204, 232-233, 234-237, 258-260, 261-263, 269-271, 404-406). ISBN 80-86090-62-7.
 • Dělnické kolonie: Kotěrův příspěvek k bytové reformě. In:Jan Kotěra 1871–1923.zakladatel moderní české architektury. Praha, Obecní dům–Kant 2001, s. 353-369. ISBN 80-863339-08-4; 80-86217-46-9 (česká verze); 80-83339-09-2; 80-86217-47-7 (anglická verze).
 • Proměny koncepce divadelních budov Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. In: Almanach Národního divadla moravskoslezského 1919–1999.Ostrava 1999, s. 121-132.

Studie publikované v mezinárodně uznávaných/recenzovaných periodikách a sbornících:

 • Proměny prezentace současného umění ve 20. století–příklad českého Slezska a Ostravska. In: Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno 2009, s. 82-89.
 • Dějiny umění v českém Slezsku–tradice a perspektivy. Slezský sborník 107, 2009, č. 2-3,s. 161-186.
 • Josef Mayer a architektura pozdního baroka v Rakouském Slezsku. Časopis Slezského zemského muzea, série B 58, 2009, s. 27-37.
 • Nesamozřejmost památek: příklad kaple sv. Kříže v Kateřinkách u Opavy kolem roku 1900. Časopis Slezského zemského muzea, série B 57, 2008, s. 276-285.
 • Slezská architektura od baroka po modernu–možnosti a meze periodizace. In:K periodizaci dějin Slezska. Sborník z pracovního zasedání v Opavě 11.–12. prosince 2007. Opava, SU 2008, s. 147-151.
 • Nemocnice v českém Slezsku do roku 1938–pohled dějin architektury. In: Górny Ślask dokumentowanie dziejów lecznictwa ze szczególnym untglednieniem ziem dawnych ksiestvcieszyńskiego i opawskiego. Katowice, Ślaski Uniwersytet medyczny v Katowicach–Biblioteka Glówna 2007, s. 242-259.
 • Tradice et/versus moderní společnost: příklad architektury řádu německých rytířů na severní Moravě a ve Slezsku v 19. a na počátku 20. století. In: Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Praha, KLP 2007, s. 212-226.
 • Opava–Těšín: paralely architektonického vývoje od konce 18. století do první světové války. Ciesyńskie Studia Muzealne–Těšínský muzejní sborník 3. Cieszyn 2007, s. 220-243.
 • Koncepce české národní kultury ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1890–1938: Opava et/versus Ostrava. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 23.Ostrava 2007, s. 267-295.

Studie publikované v ostatních periodikách a sbornících:

 • Svědectví Karla Barona. In: Opava. Sborník k dějinám města 6. Opava 2008, s. 30-37.
 • Stavitel Eduard Kuschée–nová zjištění ke starému tématu. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava 2008.
 • Ferdiš Duša a knižní kultura. Na okraj výstavy ve Slezském zemském muzeu. Těšínsko LI,2008, č. 3, s. 11-18.
 • Domy Emila Frankeho a stavební kultura Opavy kolem roku 1900. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 8–Confinia silesiae. K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka. Opava, SU 2008, s. 177-219.
 • Typologické aspekty zámecké architektury první poloviny 18. století v tzv. moravských enklávách ve Slezsku (příklad Štáblovic a Deštného).In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7–sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře,CSc. Opava, FPF SU 2007, s. 233-244.
 • Památky na stránkách Moravskoslezské revue. Příspěvek k dějinám památkové péče naMoravě a ve Slezsku. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava 2007, s.7-16.
 • Meze možností–dějepis umění a výtvarná kritika ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1918–1938. In: Druhý sjezd českých historiků umění. Praha, FF UK 21.–22. 9. 2006. Praha2007, s. 217-222.

Ediční činnost:

 • ŠOPÁK, Pavel (ed.). Andělín Grobelný – Vzpomínky. Opava 2016. ISBN 978-80-87789-45-2.
 • Leopold Peřich–texty. Opava, Slezská univerzita 2007, 783 stran (s Karlem Müllerem).ISBN 978-80-7248-433-1.
 • Koliba. Programy–texty–korespondence. Opava, Slezská univerzita 2005, 261 stran +obrázky v textu. ISBN 80-7248-335-8.
 • Vzájemná korespondence Edmunda Wilhelma Brauna a Maxe Dvořáka. In:Acta historica et museologica Unviersitatis Silesianae Opaviensis 3. Opava 1997, s. 146-153.

Katalogy výstav jako samostatné publikace:

 • ŠOPÁK, Pavel. Putujeme po Slezsku s Edmundem Wilhelmem Braunem. Opava 2017.
 • ŠOPÁK, Pavel. Pocta Karlu Černohorskému. Opava 2016.
 • ŠOPÁK, P., PRACNÁ, S. Krása a tajemství starého Nizozemí. Staré tisky 16. – 18. století ze sbírek Slezského zemského muzea. Opava 2016.
 • ŠOPÁK, P., RYCHTÁŘOVÁ, L. Neklidné století – Domov jménem Slezsko. Opava 2015.
 • ŠOPÁK, P., PRACNÁ, S. Neklidné století - Abeceda literatury. Opava 2015.
 • ŠOPÁK, Pavel a kol. Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89. Opava 2015. ISBN 978-80-87789-24-7.
 • ŠOPÁK, Pavel a kol. Znamení vertikál. Opava 2013. ISBN 978-80-87789-13-1.
 • ŠOPÁK, Pavel a kol. Město-zámek-krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2012.
 • ŠOPÁK P. a kol.: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava 2011. ISBN 978-80-86224-90-9.
 • Město-zámek-krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2012.
 • Katedrála Božského Spasitele v Ostravě. Velehrad, Matice cyrilometodějská 2002.
 • Tapisérie–architektura. In:Prostor pro tapisérii. Katalog výstavy v Moravské galerii v Brně. Brno 2003, autorský podíl s. 18.
 • Purkmistři města Opavy. Opava 2001, autorský podíl s. 79-84, 92-96. ISBN 80-238-7668-6.
 • The Promotion of Monument to the subject of public concern /Povýšení památky napředmět obecného zájmu.In: Adolf Loos and the reconstruction of Villa Müller / Adolf Loosa rekonstrukce Müllerovy vily, Praha 2001, autorský podíl s. 32-33, 57-58.
 • Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.Olomouc 2000. (s Marií Schenkovou a Daliborem Prixem).
 • Opavská architektura let 1800-1950. Katalog výstavy. Opava, Parnas 2000.
 • Opava 1900-2000: město a jeho lidé. Katalog výstavy. Opava, Parnas 2000, 74 stran.
 • Dvacet pět let Domu umění města Opavy. Opava, Parnas 1999 (s Kurtem Gebauerem).
 • Obchodní dům Breda & Weinstein, představy, projekty, realizace. Opava 1998. 40 stran.
 
 

Poslední aktualizace článku: 13.11.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.“ na Facebook