Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.

e-mail: wewi.wew(at)seznam.cz

Funkce v instituci

 • kurátor zoologického pracoviště

Vědecké zaměření

 • zoolog, teriolog, oblasti odborného zájmu: chiropterologie, potravní ekologie netopýrů

Vzdělání (VŠ)

 • Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ekologie; 2003 ukončeno vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu Systematická zoologie s udělením titulu Ph.D. (dizertační práce Srovnání potravy dvou druhů netopýrů rodu Eptesicus).
 • Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ekologie; obory; Systematická biologie a ekologie; 1994 složena státní závěrečná zkouška s udělením titulu Mgr. (diplomová práce Potrava a potravní aktivita netopýra večerního).

Odborné aktivity

 • člen ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů)
 • člen ČZS (Česká zoologická společnost)

Granty (za posledních 5 let)

 • Interní grant SZM (2009-2012): Katalog letounů (Chiroptera) ve sbírkách Slezského zemského muzea (IGS201105)

Publikační činnost (za posledních 5 let)

Studie:

 • ZUKAL, J., GAJDOŠÍK, M..: Diet of Eptesicus serotinus in an agricultural landscape. Vespertilio 2012, 16: 357–363.

Starší publikační činnost (studie)

 • GAJDOŠÍK, M., HEJDUKOVÁ, R.: Katalog sbírky kolibříků Slezského zemského muzea. ČSZM-A 56, 2007, s. 125-145.
 • GAJDOŠÍK, M.: Savci. In ŠEVČÍK, Jan, KOČÁREK, Petr (eds): Fauna Národní přírodní památky Landek. Biologicko-ekologický klub (BEK), občanské sdružení, Ostrava, 2007, s. 44-53.
 • GAJDOŠÍK, M., GAISLER, J.: Diet of two Eptesicus bat species in Moravia (Czech Republic). Folia Zoologica 2004, roč. 53, s. 7-16.

Muzejní práce

Expozice:

 • Zoologická část expozice „Příroda Slezska" - malakologie, ichtyologie, herpetologie, ornitologie a teriologie (scénář a realizace). Podíl na přípravě jednotlivých hesel týkajících se přírody v částech Křídla myšlenek a Encyklopedie Slezska (2012).

Autorské výstavy:

 • Nevítaní hosté (2012-2013), pro shlédnutí videa z vernisáže výstavy klikněte zde
 • Albinotičtí savci (2010)

Konference, semináře, kurzy (za posledních 5 let)

 • 19. valná hromada ČESON - Praha (2010)
 • Prezentace přírodních věd v Národním muzeu Praha (2010)
 • 18. valná hromada ČESON - Praha (2009)
 • Zoologické dny - Brno (2009)

Poslední aktualizace článku: 06.11.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.“ na Facebook