Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.

e-mail: wewi.wew(at)seznam.cz

Funkce v instituci

 • kurátor zoologického pracoviště

Vědecké zaměření

 • zoolog, teriolog, oblasti odborného zájmu: chiropterologie, potravní ekologie netopýrů

Vzdělání (VŠ)

 • Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ekologie; 2003 ukončeno vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu Systematická zoologie s udělením titulu Ph.D. (dizertační práce Srovnání potravy dvou druhů netopýrů rodu Eptesicus).
 • Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ekologie; obory: Systematická biologie a ekologie; 1994 složena státní závěrečná zkouška s udělením titulu Mgr. (diplomová práce Potrava a potravní aktivita netopýra večerního).

Odborné aktivity

 • člen ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů)
 • člen ČZS (Česká zoologická společnost)

Granty (za posledních 5 let)

 • Interní grant SZM (2009-2012): Katalog letounů (Chiroptera) ve sbírkách Slezského zemského muzea (IGS201105)

Publikační činnost (za posledních 5 let)

Studie:

 • ZUKAL, J., GAJDOŠÍK, M..: Diet of Eptesicus serotinus in an agricultural landscape. Vespertilio 2012, 16: 357–363.

Starší publikační činnost (studie):

 • GAJDOŠÍK, M.: Mezinárodní noc pro netopýry. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2015, roč.41, s. 38 - 39.
 • GAJDOŠÍK, M., HEJDUKOVÁ, R.: Katalog sbírky kolibříků Slezského zemského muzea. ČSZM-A 56, 2007, s. 125-145.
 • GAJDOŠÍK, M.: Savci. In ŠEVČÍK, Jan, KOČÁREK, Petr (eds): Fauna Národní přírodní památky Landek. Biologicko-ekologický klub (BEK), občanské sdružení, Ostrava, 2007, s. 44-53.
 • GAJDOŠÍK, M., GAISLER, J.: Diet of two Eptesicus bat species in Moravia (Czech Republic). Folia Zoologica 2004, roč. 53, s. 7-16.

Muzejní práce

Expozice:

 • Doplnění kolekce savců v expozici „Příroda Slezska" o dermoplastické preparáty pro Slezsko nových druhů (2017).
 • Doplnění kolekcí savců a ptáků v expozici „Příroda Slezska" o ukázky jejich požerků (2017).
 • Doplnění kolekce ptáků v expozici „Příroda Slezska" o ukázky jejich hnízd (2017).
 • Doplnění kolekce měkkýšů v expozici „Příroda Slezska" o diorámata Vodní měkkýši Slezska a Suchozemští měkkýši Slezska (2017).
 • Doplnění kolekce savců v expozici „Příroda Slezska" o dermoplastické preparáty mláďat (2016-2017).
 • Stálá akvarijní expozice SZM - 4 nádrže (Tropické sladké vody Austrálie a Nové Guiney, Tropické sladké vody Jižní a Střední Ameriky, Tropické sladké vody Afriky, Tropické sladké vody jižní a jihovýchodní Asie). Průběžně rekonstruováno, osazováno rostlinami i rybami. Vytvořeny tabule, text pro průvodce a druhové seznamy k jednotlivým nádržím (2015-2017).
 • Zoologická část expozice „Příroda Slezska" - malakologie, ichtyologie, herpetologie, ornitologie a teriologie (scénář a realizace). Podíl na přípravě jednotlivých hesel týkajících se přírody v částech Křídla myšlenek a Encyklopedie Slezska (2012).
 • „Sloni ze Zoo Ostrava" - doplnění dvou dermoplastických preparátů v Historické výstavní budově SZM dalším materiálem, tabulemi a texty do podoby stálé expozice (2018).

Společné výstavy:

 • Cesta kolem světa (2016 SZM, Arboretum Nový Dvůr; poté v roce 2017 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě jako Za zvířaty kolem světa; autoři: M. Gajdošík, L. Jarošová, J. Roháček, L. Číhal).
 • Krajinou Slezska (2015 SZM, Arboretum Nový Dvůr; poté v roce 2016 Městské kulturní středisko Javorník; autoři: M. Gajdošík, L. Jarošová, J. Roháček, L. Číhal, D. Lička).

Autorské výstavy:

 • Zvířata a jejich děti (2016–2017 Historická výstavní budova SZM, v rámci výstavy Čas dětství a her spolu s výstavami Pohádkové putování a Když přiletěl čáp; poté 2017–2018 v rozšířené podobě Arboretum Nový Dvůr)
 • Husité v muzeu (2015 Historická výstavní budova SZM)
 • Nevítaní hosté (2012 Historická výstavní budova SZM; poté v roce 2012 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě)
 • Albinotičtí savci (2010 Historická výstavní budova SZM)

Přednášky a akce pro veřejnost

 • Den otců (2018 Historická výstavní budova SZM; spolupráce – program Historické a současné zbraně)
 • Mezinárodní noc pro netopýry Opava (každoročně Historická výstavní budova SZM)
 • Mezinárodní noc pro netopýry Ostrava (každoročně výukové centrum Zoo Ostrava)
 • Akvaristika pro začátečníky (2017 Historická výstavní budova SZM)
 • Mezinárodní den archeologie v SZM (2017 Historická výstavní budova SZM; spolupráce – program Historická lukostřelba)
 • Unikátní exponát slona indického (2017 Historická výstavní budova SZM)
 • Husité v muzeu (2015 Historická výstavní budova SZM)
 • Naši noční obratlovci aneb Utajeno v temnotách (2015 Historická výstavní budova SZM, v rámci Slezské muzejní noci)

Konference, semináře, kurzy (za posledních 5 let)

 • 19. valná hromada ČESON (2010 Praha)
 • Prezentace přírodních věd v Národním muzeu (2010)
 • 18. valná hromada ČESON (2009 Praha)
 • Zoologické dny (2009 Brno)
 • Zoologické dny (2014 Ostrava)
 • 23. konference Evropské muzejní sítě NEMO (2015 Plzeň)
 • Musaionfilm 2013 (Uherský Brod)
 • Musaionfilm 2017 (Uherský Brod)
 • Musaionfilm 2018 (Uherský Brod)
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 30.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.“ na Facebook