Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ PhDr. Miroslava Suchánková

Slezské zemské muzeum

PhDr. Miroslava Suchánková

e-mail: suchankova(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • kurátorka národopisného pracoviště

Vědecké zaměření

 • etnografie, lidová kultura v oblasti Slezska a severní Moravy

Vzdělání (VŠ)

 • obor etnografie a folkloristika - Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU Brno), 1981– 1985 
   
 • PhDr. - Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU Brno), 1988

Výzkumné projekty (za posledních 5 let)

 • Textilní doklady v národopisných sbírkách SZM
 • Poutní obrázky v národopisných sbírkách SZM
 • Pernikářské formy ve sbírkách SZM a pernikářství v Opavě
 • Spolupráce na projektu NAKI, poskytovatel MK ČR, Slezsko: Paměť – identita – region, identifikační kód projektu: DF11P01OVV018, příjemce SZM, doba řešení 2011–2015

Muzejní práce (výstavy za posledních 5 let)

 • Spolupráce při přípravě a realizaci výstavy Země a její pán (listopad 2014 – červenec 2015)
 • Spolupráce při přípravě a realizaci výstavy Země a její muzeum (duben 2014 – září 2014)
 • Spolupráce při přípravě a realizaci výstavy Znamení vertikál (listopad 2013 – březen 2014)
 • Spolupráce při přípravě a realizaci výstavy Město – zámek - krajina (září 2012 - březen 2013)
 • Spolupráce při přípravě a realizaci expozice Slezsko (květen 2012)
 • Ludmila Hořká „Doma“ na Hlučínsku (únor – duben 2012, Památník P. Bezruče, Opava)
 • Trochu mouky, medu, koření … (listopad 2011 – leden 2012, Památník P. Bezruče, Opava)
 • Spolupráce při přípravě a realizaci výstavy Paměť Slezska (září - prosinec 2011)
 • Lidová architektura v kresbách Jaroslava Zahradníka (leden – březen 2010, výstavní budova SZM)
 • Boleslavecká keramika (září 2009, výstavní budova SZM, Opava)
 • Čisté prádlo (září – listopad 2009, výstavní budova SZM, Opava)
 • Vzpomínky z poutí (listopad 2008 – únor 2009, výstavní budova SZM, Opava)

Účast na konferencích

 • Seminář etnografické komise AMG ČR ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, příspěvek na téma Projekty poslední doby, 21. - 22. října 2014
 • Spolupráce s ČNS při přípravě konference „Etnologie současnosti. Společnost a kultura a jejich proměny po roce 1989 v etnologických výzkumech“, Slezské zemské muzeum, Opava, 20.-22. září 2011

 • Mezinárodní konference „Sv. Florián ve Slezsku“, Muzeum v Ratiboři (Raciborz, Polsko), 11.-13. května 2011

Odborné aktivity

 • člen Sbírkotvorné komise SZM
 • člen v porotách na přehlídkách národopisných souborů

Publikační činnost

Studie v českých časopisech a sbornících, podíl na kolektivních monografiích (za posledních 5 let)

 • Matejko-Peterka I. a kolektiv: Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. Opava 2014 (člen autorského kolektivu).
 • Šíl J. a kolektiv: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska. Opava 2014 (člen autorského kolektivu).
 • Suchánková, Miroslava: Etnografická podsbírka , in: Museum Silesiae (ed. Petr VLK). Opava: Slezské zemské muzeum 2014, s. 118-125. ISBN 978-80-87789-18-6.
 • Šopák P. a kol.: Znamení vertikál.  Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2013 (člen autorského kolektivu). ISBN 978-80-87789-13-1

 • Suchánková M.: Devoční grafika v národopisných sbírkách Slezského zemského muzea, ČSZM-B, roč. 62, Opava 2013, s. 67-86. ISSN: 1211-3131

 • Suchánková M., Matejko-Peterka I.: Šperky zdobené mincemi, ČSZM-B, roč. 61, Opava 2012, č. 2., s. 65-75. ISSN: 1211-3131

 • Šopák P. a kol.: Město-zámek-krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2012 (člen autorského kolektivu). ISBN 978-80-86224-91-6

 • Šopák P. a kol.: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava 2011. (člen autorského kolektivu). ISBN: 978-80-86224-90-9

 • Suchánková M.: Pernikářské formy ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě, ČSZM–B, roč. 60, Opava 2011, č. 2, s. 165-188. ISSN: 1211-3131

 • Michnová V., Suchánková M.: Milovaná, uctívaná, mincemi obdarovaná. In: Mince a bankovky, 1/2010, roč. 3, Praha, s. 58-63. ISSN: 1214-6757

Další publikační činnost (za posledních 5 let)

 • Suchánková M.: Životní jubileum PhDr. Zdeny Vachové, ČSZM-B 61, 2012, č. 2, s. 192-194.
 • Suchánková M.: Klézlová, M., Ludmila Hořká, Štítina 2012.
 • Suchánková M.: Obilní míry, In. Hlučínsko, 1/2011, roč. 1, Hlučín, s. 13-15.
 • Suchánková M.: Staré míry a váhy. Opava 2006.
 • Suchánková M.: Čepce, šátky, vlňáky aneb malé nahlédnutí do textilního fondu národopisného pracoviště, Opava, 2005, 20. str.

Propagační a prezentační materiál:

 • Suchánková M., Klézlová M.: Ludmila Hořká – Doma na Hlučínsku, Opava 2012 (doprovodný materiál k výstavě – trojlist)
 • Suchánková M.: Trochu mouky, medu, koření…, Opava 2011 (doprovodný materiál k výstavě – trojlist)
 • Suchánková M.: Kouzelný svět hraček.  In: Zpravodaj Slezského zemského muzea, Opava, 1/2008, 1 str.
 • Suchánková M.: Staré míry a váhy. In: Zpravodaj SZM, č. 2, 2006, Opava.
 • Suchánková M.: Slezské betlémy, Propagační leták Etnografického ústavu MZM, Brno, 2005, 2. str.
 • Suchánková M.: Čepce, šátky, vlňáky…, In: Zpravodaj Slezského zemského muzea, Opava, 1/2005, 1. str.

Poslední aktualizace článku: 06.11.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ PhDr. Miroslava Suchánková“ na Facebook