Slezské zemské muzeum

Mgr. Pavla Skalická

e-mail: skalicka(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • kurátorka archeologické podsbírky Slezského zemského muzea

Vědecké zaměření

 • archeolog se zaměřením na experimentální a středověkou archeologii

Vzdělání (VŠ)

 • 2005 - 2008 – Slezská univerzita v Opavě, Archeologie, bakalářská diplomová práce Keramika ze středověkého dolu na železné rudy v Lukavici, okr. Rychnov n. Kn.(vedoucí PhDr. V. Goš)
 • 2008 - 2010 – Slezská univerzita v Opavě, Archeologie, magisterská diplomová práce Středověké a raně novověké cisterny v českých zemích (vedoucí PhDr. V. Goš)

Výzkumné projekty (za posledních 5 let)

 • Spoluřešitelka úkolu Archeologie v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Ministerstva kultury ČR.

Muzejní práce (výstavy za posledních 5 let)

 • Spoluautorka odborné náplně výstavy Předměty vyprávějí - Archeologické poklady Slezanky a pivovaru (Opavská kulturní organizace p. o., 2012)

Publikační činnost

Studie v zahraničních časopisech a sbornících:

 • HRDINA, J, - KOLÁŘ, F. – MARETHOVÁ, B. – MUDRA, A. – SKALICKÁ, P. -  TERYNGEROVÁ, H. F.: Neue Pilgerzeichenfunde aus Opava (Troppau) und Typologie der älteren Aachener Pilgerzeichen im Kontext der Aachenfahrt aus den böhmischen Ländern im 14. Jahrhundert. Europäische Wallfahrtsstudien Band 10, Frankfurt am Main 2013, s. 321–359.
 • KOLÁŘ, F. – SKALICKÁ, P.: Záchranný archeologický výzkum na zámku v Branticích. Badania archeologiczne na Górnym Śłąsku i ziemiach pogranicznych w 2009-2010 roku, Katowice 2011.
 • SKALICKÁ, P.: Záchranný archeologický výzkum v interiéru zámecké prádelny v Raduni. Badania archeologiczne na Górnym Śłąsku i ziemiach pogranicznych w 2009-2010 roku, Katowice 2011.
 • SKALICKÁ, P.  – MARETHOVÁ, B.: Archeologický výzkum při bývalé Radniční ulici v Opavě, Badania archeologiczne na Górnym Śłąsku i ziemiach pogranicznych w 2011–2012 roku, Katowice (v tisku).

Studie v českých časopisech a sbornících, podíl na kolektivních monografiích:

 • ZEZULA, M. – HLAS, J. – MARETHOVÁ, B. – MERTA, D. – SKALICKÁ, P. – VESELÁ, P.: Hmotná kultura středověké a raně novověké Opavy ve světle nálezů z archeologických výzkumů v prostoru bývalé Radniční ulice a v areálu opavského pivovaru. Opava – Ostrava 2012.
 • KOUŘILOVÁ, D. – PFLEGROVÁ, M. – SKALICKÁ, P.: Bývalá zámecká vošárna v Raduni - výsledky komplexního průzkumu a projekt záchrany jedné ohrožené památky. Sborník Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Ostravě, Ostrava 2011.
 • SKALICKÁ, P.: Lengyelský hrob z Velkých Hoštic, Časopis Slezského zemského muzea - B (v tisku).
 • SKALICKÁ, P.  – MARETHOVÁ, B.: Středověká dřevohliněná zástavba domovního bloku – předběžné shrnutí výsledků předstihového výzkumu v prostoru bývalé Radniční ulice v Opavě, Časopis Slezského zemského muzea – B (v tisku).

Poslední aktualizace článku: 06.11.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Pavla Skalická“ na Facebook