Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D.

E-mail: cihal(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • Odborný pracovník – kurátor botanické podsbírky.

Vědecké zaměření

 • Botanik, bryolog, oblasti odborného zájmu: distribuční modelování, mechorosty, invazivní rostliny.    

Vzdělání (VŠ)

 • 2012 – 2017: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Obor biologie – Ph.D. studium.
 • 2008 – 2010: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Obor systematická biologie a ekologie – Mgr. studium.
 • 2005 – 2008: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Obor aplikovaná ekologie – Bc. studium.

Granty (za posledních 5 let)

 • NAKI II – projekt DG18P02OVV047: VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu (2018–2021). Příjemce-koordinátor: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Příjemci: Ostravská univerzita, Slezské zemské muzeum
 • Grant IGS IGS201801/2018 – Modelování distribuce vybraných druhů mechorostů na území České republiky pomocí distribučních modelů, za použití metod maximální entropie "MaxEnt".
 • Grant IGS IGS201601/2016 – Modelování distribuce vybraných kriticky ohrožených druhů játrovek (Marchantiophyta) na území České republiky pomocí GIS.
 • Grant IGS IGS201501/2015 – Zástupci rodu Orthotrichum ve fytogeografické oblasti 98 – Nízký Jeseník.
 • Grant IGS IGS201103 – Zástupci rodu Orthotrichum vybraných národních přírodních rezervací severní Moravy a Slezska.
 • Grant SGS27/PřF/2014 – Taxonomie a ekologie mechů rodu Orthotrichum s.l.

Muzejní práce

 • Náš les 1. 4. 2019 – 31. 12. 2019, Arboretum Nový Dvůr.
 • Příběhy z herbáře 1. 4. 2019 – 31. 12. 2019, Arboretum Nový Dvůr.
 • Knihy džunglí 5. 12. 2018 – 1. 9. 2019, Historická výstavní budova SZM.
 • Za zvířaty kolem světa 19. 5. 2017 – 10. 9. 2017, Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod.
 • Cesta kolem světa 1. 8. 2016 – 31. 3. 2017, Arboretum Nový Dvůr.
 • Krajinou Slezska 2. 4. 2015 – 17. 5. 2016, Arboretum Nový Dvůr.
 • Botanická část v expozici Příroda Slezska (soustavně od roku 2013). 

Publikační činnost (za posledních 5 let)

 • Číhal, L., & Kaláb, O. (2017). Species distribution models for critically endangered liverworts (Bryophyta) from the Czech Republic: a guide to future survey expeditions. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 66(2), 101–110.
 • Číhal, L., Kaláb, O., & Plášek, V. (2017). Modeling the distribution of rare and interesting moss species of the family Orthotrichaceae (Bryophyta) in Tajikistan and Kyrgyzstan. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 86(2).
 • Petrzik, K., Koloniuk, I., Sarkisová, T., & Číhal, L. (2016). Detection of herbaceous-plant pararetrovirus in lichen herbarium samples. Acta virologica, 60(2), 196–200.
 • Číhal, L., Kaláb, O., & Mrnková, M. (2015). Epiphytic mosses from the genera Orthotrichum sl and Nyholmiella in the Nízký Jeseník Mts (Northern Moravia, Czech Republic). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 64(3), 207–213.
Příspěvky v časopisech (za posledních 5 let)
 • Ellis, L. T. et al. (2015). New national and regional bryophyte record, 44. Journal of Bryology 37(3), 228–241.
 • Ellis, L. T. et al. (2015). New national and regional bryophyte records, 43. Journal of Bryology, 37(2), 128–147.
 
 
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 24.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D.“ na Facebook