Slezské zemské muzeum

Mgr. Lukáš Číhal

E-mail: cihal(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • Odborný pracovník – kurátor botanické podsbírky.

Vědecké zaměření

 • Botanik, bryolog, oblasti odborného zájmu: Játrovky (Marchantiophyta), GIS, čeleď Orthotrichaceae ve střední Evropě a centrální Asii.    

Vzdělání (VŠ)

 • 2012 – dosud: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Obor biologie – Ph.D. studium.
 • 2008 - 2010: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Obor systematická biologie a ekologie – Mgr. studium.
 • 2005 - 2008: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Obor aplikovaná ekologie – Bc. studium.

Odborné aktivity

 • Člen Bryolab - Central European Bryological Laboratory
 • Člen bryologicko-lichenologické sekce ČBS

Granty (za posledních 5 let)

 • Grant IGS IGS201601/2016 - Modelování distribuce vybraných kriticky ohrožených druhů játrovek (Marchantiophyta) na území České republiky pomocí GIS.
 • Grant IGS IGS201501/2015 - Zástupci rodu Orthotrichum ve fytogeografické oblasti 98 – Nízký Jeseník.
 • Grant IGS IGS201103 - Zástupci rodu Orthotrichum vybraných národních přírodních rezervací severní Moravy a Slezska.
 • Grant SGS27/PřF/2014 - Taxonomie a ekologie mechů rodu Orthotrichum s.l.
 • Grant SGS16/PřF/2013 – Kritická revize mechů rodu Orthotrichum a následovná tvorba check-listu pro území střední Asie.
 • Grant SGS18/PřF/2012 - Tvorba check-listu mechů rodu Orthotrichum pro území střední Asie.

Muzejní práce

 • Krajina Slezska (2015)
 • Botanická část v expozici Příroda Slezska (soustavně od roku 2013)

Publikační činnost

Monografie:

 • Číhal, L., Radová, Š. (2011): Průzkum a rozšíření plevelů v České republice v roce 2009. Praha: Státní rostlinolékařská správa, 2011. 69 s.
 • Číhal, L., Radová, Š. (2011): Průzkum a rozšíření plevelů v České republice v roce 2010. Praha: Státní rostlinolékařská správa, 2011. 73 s.

Studie v zahraničních časopisech a sbornících, podíl na kolektivních monografiích:

 • Ellis, L. T. et al. (2015). New national and regional bryophyte record, 44. Journal of Bryology 37(3), 228 - 241.
 • Ellis, L. T. et al. (2015). New national and regional bryophyte records, 43. Journal of Bryology, 37(2), 128-147.
 • Číhal, L. (2O14). Contribution to the occurrence of mosses from Orthotrichum and Nyholmiella genera in Crimean Peninsula (Ukraine). Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 63, 55-59.
 • Ellis, L. T. et al. (2014). New national and regional bryophyte records, 41. Journal of Bryology, 36(4), 306-324.
 • Ellis, L. T. et al. (2014). New national and regional bryophyte records, 40. Journal of Bryology, 36(3), 223-244.
 • Ellis, L. T. et al. (2014). New national and regional bryophyte records, 39. Journal of Bryology, 36(2), 134-151.
 • Ellis, L. T. (2014). New national and regional bryophyte records, 38. Journal of Bryology, 36(1), 61-72.
 • Ellis, L. T. et al. (2012). New national and regional bryophyte records, 32. Journal of Bryology, 34(3), 231-246.
 • Plášek, V., Sawicki, J., Číhal, L. (2014). Orthotrichum pamiricum (Bryophyta, a new epiphytic moss species from Pamir Mountains in central Asia – Turkish Journal of botany, 32, 1312 – 1323.
 • Roháček, J., Ševčík, J. & Vlk, P. (eds) (2013). Příroda Slezska. [Nature of Silesia]. 480 pp., Slezské zemské muzeum, Opava.
 • Číhal, L., Plášek, V. (2013). Species within Orthotrichaceae family (Bryophyta) in the National Nature Reserves of northern Moravia and Silesia (Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 62, 207-214.
 • Plášek, V., Číhal, L. (2012). Critical evaluation of epiphytic bryophytes within Orthotrichaceae family in Hrubý Jeseník Mts. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 61, 113-122.
 • Plášek, V., Číhal, L. (2012). New national and regional bryophyte records, 32. (O. moravicum). Journal of Bryology, 16, 231-246.
 • Plášek, V., Kučera, J., Musil, Z., Číhal, L. & Štechová, T. (2012). Bryophytes recorded during the 19th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section of the ČBS in Orlické hory Mts. (E Bohemia). Bryonora, 50, 34-39.
 • Plášek, V., Zmrhalová, M. & Číhal, L. (2009). Epiphytic mosses within Orthotrichaceae family in the Hrubý Jeseník Mts. Naturae tutela, 13, 2, s. 219-224.

Účast na konferencích 

 • International Biological Conference on the Middle and Central Asia Biodiversity and its Conservation, Ostrava, září 2012.
 • 4th Bryological meeting. Vierves-sur-Viroin, Belgie, červen 2012.
 • The 2nd Workshop of the EWRS working group - Weed Mapping. Jokioinen, Finsko, září 2011.
 • Invazní rostliny – evropský problém?, Mariánské lázně, červen 2011.
 • II. ročník konference České společnosti pro ekologii, od jedinců k ekosystémům. Ostrava, duben 2009.
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 06.11.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Lukáš Číhal“ na Facebook