Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D.

E-mail: cihal(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • Odborný pracovník – kurátor botanické podsbírky.

Vědecké zaměření

 • Botanik, bryolog, oblasti odborného zájmu: Distribuční modelování, mechorosty, invazivní rostliny.    

Vzdělání (VŠ)

 • 2012 – 2017: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Obor biologie – Ph.D. studium.
 • 2008 - 2010: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Obor systematická biologie a ekologie – Mgr. studium.
 • 2005 - 2008: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Obor aplikovaná ekologie – Bc. studium.

Odborné aktivity

 • Člen bryologicko-lichenologické sekce ČBS.

Granty (za posledních 5 let)

 • Grant IGS IGS201801/2018 - Modelování distribuce vybraných druhů mechorostů na území České republiky pomocí distribučních modelů, za použití metod maximální entropie "MaxEnt".
 • Grant DG18P02OVV047 Velký historický atlas českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu.
 • Grant IGS IGS201601/2016 - Modelování distribuce vybraných kriticky ohrožených druhů játrovek (Marchantiophyta) na území České republiky pomocí GIS.
 • Grant IGS IGS201501/2015 - Zástupci rodu Orthotrichum ve fytogeografické oblasti 98 – Nízký Jeseník.
 • Grant IGS IGS201103 - Zástupci rodu Orthotrichum vybraných národních přírodních rezervací severní Moravy a Slezska.
 • Grant SGS27/PřF/2014 - Taxonomie a ekologie mechů rodu Orthotrichum s.l.

Muzejní práce

 • Za zvířaty kolem světa 19. 5. 2017 – 10. 9. 2017, Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod.
 • Cesta kolem světa 1. 8. 2016 – 31. 3. 2017, Arboretum Nový Dvůr.
 • Krajinou Slezska 2. 4. 2015 – 17. 5. 2016, Arboretum Nový Dvůr.
 • Botanická část v expozici Příroda Slezska (soustavně od roku 2013). 

Publikační činnost (za posledních 5 let)

 • Číhal, L., & Kaláb, O. (2017). Species distribution models for critically endangered liverworts (Bryophyta) from the Czech Republic: a guide to future survey expeditions. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 66(2), 101-110.
 • Číhal, L., Kaláb, O., & Plášek, V. (2017). Modeling the distribution of rare and interesting moss species of the family Orthotrichaceae (Bryophyta) in Tajikistan and Kyrgyzstan. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 86(2).
 • Petrzik, K., Koloniuk, I., Sarkisová, T., & Číhal, L. (2016). Detection of herbaceous-plant pararetrovirus in lichen herbarium samples. Acta virologica, 60(2), 196-200.
 • Číhal, L., Kaláb, O., & Mrnková, M. (2015). Epiphytic mosses from the genera Orthotrichum sl and Nyholmiella in the Nízký Jeseník Mts (Northern Moravia, Czech Republic). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 64(3), 207-213.
 • Číhal, L. (2014). Contribution to the occurrence of mosses from Orthotrichum and Nyholmiella genera in Crimean Peninsula (Ukraine). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63(1), 55-59.
 • Plášek, V., Sawicki, J., & Čihal, L. (2014). Orthotrichum pamiricum (Bryophyta), a new epiphytic moss species from Pamir Mountains in Central Asia. Turkish journal of botany, 38(4), 754-762. 
Příspěvky v časopisech (za posledních 5 let)
 • Ellis, L. T. et al. (2015). New national and regional bryophyte record, 44. Journal of Bryology 37(3), 228 - 241.
 • Ellis, L. T. et al. (2015). New national and regional bryophyte records, 43. Journal of Bryology, 37(2), 128-147.
 • Ellis, L. T. et al. (2014). New national and regional bryophyte records, 41. Journal of Bryology, 36(4), 306-324.
 • Ellis, L. T. et al. (2014). New national and regional bryophyte records, 40. Journal of Bryology, 36(3), 223-244.
 • Ellis, L. T. et al. (2014). New national and regional bryophyte records, 39. Journal of Bryology, 36(2), 134-151.
 • Ellis, L. T. et al. (2014). New national and regional bryophyte records, 38. Journal of Bryology, 36(1), 61-72.
 
 
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 30.07.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D.“ na Facebook