Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

e-mail: rodan(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • vědecko-výzkumný pracovník

Vědecké zaměření

 • hospodářské dějiny Slezska 19. století (zemědělství)
 • osobnosti veřejného života 19. a 20. století
 • československá populární hudba ve 2. polovině 20. století
 • evropské panovnické rody 19. a 20. století

Vzdělání (VŠ)

 • Ostravská univerzita v Ostravě, hospodářské a sociální dějiny (2008, Ph.D.)
 • Ostravská univerzita v Ostravě, historie magisterská (2001, Mgr.)

Výzkumné projekty

 • Projekt DKRVO (interní grantová soutěž MK ČR), Listy lásky, víry a naděje (Kritická edice korespondence slezského etnografa a folkloristy Antonína Satkeho se snoubenkou, sestrou a dalšími rodinnými příslušníky), 2020 /řešitel/.
 • Projekt DKRVO (interní grantová soutěž MK ČR), Bouřlivé století (Životní příběhy maturitního ročníku 1941 dívčího reálného gymnázia v Prostějově na pozadí událostí 20. století), 2019 /řešitel/.
 • Projekt IGS (interní grantová soutěž MK ČR), Historie novoveských hostinců do roku 1945, 2017 /řešitel/.
 • Projekt IGS č. 1608/2016 (interní grantová soutěž MK ČR), Neklidné století aneb žít se ctí, 2016 /řešitel/.
 • Projekt GAČR č. 13-28086S, prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), doba řešení 2013–2017 /odborný spolupracovník/.
 • Projekt NAKI, poskytovatel MK ČR, Slezsko: Paměť – identita – region, identifikační kód projektu: DF11P01OVV018, příjemce SZM, doba řešení 2011–2015 /spolupracovník/.
 • GAČR, 404/05/0322, doc. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc., Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada /spolupracovník/.

Muzejní projekty (výstavní činnost v rámci SZM):

 • Slezské zemské muzeum, Knihovna SZM, „Československé ústavy" /Prezentace publikací z fondu knihovny SZM, září–prosinec 2020/.
 • Slezské zemské muzeum, Knihovna SZM, „28. říjen" /Prezentace publikací z fondu knihovny SZM, září–prosinec 2020/.
 • Slezské zemské muzeum, Národní památník II. světové války, Hrabyně, Výstava „Filmové žně ve Zlíně a žhavá léta milovníka Jana Pivce“ /Národní památník II. světové války, Hrabyně, 9. dubna – 30. listopadu 2020/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, Výstava „My dva a čas aneb Svatební příběh 2. poloviny 20. století“ /Historická výstavní budova, 17. září 2019 – 16. února 2020/.
 • Slezské zemské muzeum, Knihovna SZM, „My dva a čas aneb Svatební příběh 2. poloviny 20. století“ /doprovodná výstavka v knihovně SZM, září 2019 až květen 2020/.
 • Slezské zemské muzeum, Knihovna SZM, „Osudové devítky v dějinách Československa“ /doprovodná výstavka v knihovně SZM, květen až září 2019/.
 • Slezské zemské muzeum, Knihovna SZM, „Osudové devítky v dějinách Československa“ /výstava publikací a série přednášek v rámci slezské muzejní noci, 31. května 2019/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, Výstava „Antonín Satke – střípky z mozaiky života a díla slezského folkloristy a etnografa“ /Historická výstavní budova, 21. listopadu 2018 – 14. dubna 2019, prodloužena do 30. června 2019/.
 • Slezské zemské muzeum, knihovna, Výstavka „Antonín Satke – střípky z mozaiky života a díla slezského folkloristy a etnografa“ / 21. listopadu 2018 – 31. května 2019/.
 • Slezské zemské muzeum, knihovna, muzejní noc, Výstava „Hana Benešová v životě druhého československého prezidenta Edvarda Beneše a Československé republiky“ /Knihovna SZM, 8. června – 20. listopadu 2018/.
 • Slezské zemské muzeum, Knihovna SZM, „Stopy Lichtenštejnů v knihovním fondu Knihovny SZM“ /výstava publikací a série přednášek v rámci slezské muzejní noci, 8. června 2018/.

Muzejní projekty (přednášková činnost v rámci SZM):

 • Slezské zemské muzeum, Müllerův dům, „Festival Bratislavská lyra v prvních letech normalizace (1970–1979)“ /26. 2. 2020/.
 • Slezské zemské muzeum, Müllerův dům, „Tragické události v královských a císařských domech“ /29. 1. 2020/
 • Slezské zemské muzeum, Národní památník II. světové války, Hrabyně, „Vila manželů Benešových v Sezimově Ústí a osudy jejích majitelů“ /4. 10. 2019/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Festival Bratislavská lyra v prvních letech své existence (1966–1969)“ /5. 6. 2019/.
 • Slezské zemské muzeum, knihovna, Výstavka „Osudové devítky v dějinách Československa“ /31. 5. 2019/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Cecil Beaton – fotograf královen“ /22. 5. 2019/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Vila manželů Benešových v Sezimově Ústí a osudy jejích obyvatel“ /6. 2. 2019/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Z nesvobody do svobody aneb život v koncentračním táboře a gulagu“ /16. 1. 2019/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Konec habsburské monarchie očima císaře Karla a jeho manželky“ /3. 10. 2018/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Královské rody a paranormální jevy“ /5. 9. 2018/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Úskalí královské lásky“ /2. 5. 2018/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „V obležení královských her a hraček“ /4. 4. 2018/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Velikonoce ve stylu rodiny Fabergé“ /7. 3. 2018/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Československo-lichtenštejnské vztahy od roku 1945 do současnosti“ /7. 2. 2018/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Československo-lichtenštejnské vztahy 1918–1945“ /31. 1. 2018/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Příběhy královských šperků“ /15. 11. 2017/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Korunovace britských králů v 19. a 20. století“ /11. 10. 2017/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Symbolika britských korunovačních obřadů“ /13. 6. 2017/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Korunovace evropských panovníků v 19. a 20. století“ /7. 6. 2017/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budovy, přednáška s názvem „Slezský zemědělec a jeho problémy na přelomu 19. a 20. století“ /3. 5. 2017/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Československá populární hudba a její představitelé na festivalu MIDEM 1968–1969 /5. 4. 2017/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Odpočinutí věčné aneb královské hroby, hrobky a pohřebiště v novodobé historii“ /1. 3. 2017/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Pohřeb jak jej neznáme aneb rozloučení v královských rodinách“ /4. 1. 2017/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Královské rozvody jako symptom moderní doby“ /14. 12. 2016/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Královské svatby nové doby“ /19. 10. 2016/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Narození a křty v životě panovnických rodin 19. a 20. století“ /5. 10. 2016/.
 • Slezská muzejní noc, knihovna SZM, přednáška s názvem „Slezský zemědělec a jeho svět“ /10. 6. 2016/.
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Populární hudba v krizových letech 1968/1969 v Československu“ /8. 6. 2016/.
 • Slezské zemské muzeum, Památník Petra Bezruče, přednáška s názvem „Století nizozemských královen“ /8. 4. 2016/.

Publikační činnost

Odborné monografie (po celou dobu odborného zaměření)

 • RODAN, Kamil (ed.): Listy lásky, víry a naděje (Edice korespondence slezského etnografa a folkloristy Antonína Satkeho se snoubenkou, sestrou a dalšími rodinnými příslušníky od srpna 1957 do května 1962). Opava 2020 (368 s. + 16 s. obrazová příloha), ISBN 978-80-87789-70-4.
 • RODAN, Kamil: Neklidné století aneb Žít se ctí. Opava 2019 (256 s. + 32 s. obr. přílohy). ISBN 978-80-87789-59-9.
 • RODAN, Kamil: Historie novoveských hostinců ve světle dobových dokumentů. Opava 2017 (208 s. + 16 s. obr. přílohy). ISBN 978-80-87789-44-5.
 • RODAN, Kamil: Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914 (Základní vývojové tendence). Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity č. 192/2008. Ostrava 2008 (330 s.). ISBN 978-80-7368-630-7.
Popularizační monografie (po celou dobu odborného zaměření)
 • RODAN, Kamil: V lesku koruny. Praha 2020 (237 s.). ISBN 978-80-206-1841-2.
 • RODAN, Kamil Život s korunou. Praha 2018 (218 s.). ISBN 978-80-206-1768-2.
 • RODAN, Kamil: Ženy s korunou. Praha 2016 (240 s.). ISBN 978-80-206-1606-7.
Studijní opory
 • RODAN, Kamil: Rituály evropských královských rodů. Praha 2020 (6 DVD).
 • RODAN, Kamil: Evropské královské rody VI. Ostrava 2020 (60 s.).
 • RODAN, Kamil: Evropské královské rody V. Ostrava 2019 (60 s.)
 • RODAN, Kamil: Evropské královské rody IV. Ostrava 2018 (60 s.)
 • RODAN, Kamil: Evropské královské rody III. Ostrava 2017 (64 s.)
 • RODAN, Kamil: Evropské královské rody II. Ostrava 2016 (76 s.)
 • RODAN, Kamil: Evropské královské rody I. Ostrava 2015 (52 s.)

Studie (po celou dobu odborného zaměření)

 • RODAN, Kamil: „Kdo z koho aneb Kdo získá právo šenkovat v novoveském hostinci pod lipami". In: Židé a Morava XXVI. (Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížská 13.11.2019). Kroměříž 2020, s. 118–127.
 • RODAN, Kamil: „Problematika restitucí židovského majetku po druhé světové válce na příkladu rodiny Rothovy z Ostravy-Nové Vsi“ In: Židé a Morava  XXV. (Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska 7.11.2018). Kroměříž 2019, s. 227–236.
 • RODAN, Kamil: Žít se ctí aneb Účast Věry Běhalové na církevním procesu Bárta a spol. na počátku 50. let 20. století. In: Studia Historica Nitrensia 2018/ročník 22/ č. 1, s. 132–154.
 • RODAN, Kamil: Život po boku válečného hrdiny (Soužití manželů Soldánových v poúnorovém Československu). Historica Olomucensia 54–2018 – Sborník prací historických XLIV, Olomouc 2018, s. 289–313.
 • RODAN, Kamil: Slezské zemské muzeum v Opavě a jeho vědecko-výzkumná, výstavní a popularizační činnost v roce 2016. In: Ślaska republika uczonych/Schlesische Gelehrtenrepublik/Slezská vědecká obec. Dresden-Wroclaw 2018, s. 480–494.
 • RODAN, Kamil: „Ne zrovna košer praktiky hostinského Haase v ostravské Nové Vsi" In: Kroměříž XXIII (Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska 8.11.2017). Kroměříž 2018, 106–113.
 • RODAN, Kamil: Jak hostinský Balla díky svému mamonu na buben přišel aneb Bitva místeckého likérníka Lőwa o vlastní peníze. In: Kroměříž XXIII (Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska 9.11.2016). Kroměříž 2017 (ISBN 978-80-85945-76-8), s. 188–205.
 • RODAN, Kamil: Česko-polské kontakty na poli populární hudby v období druhé poloviny 20. století. In: ŚLADAMI POLAKÓW NA CZESKIM/AUSTRIACKIM ŚLĄSKU/STOPAMI POLÁKŮ V ČESKÉM/RAKOUSKÉM SLEZSKU, Częstochowa 2016, s.142–150.
 • RODAN, Kamil: Kterak se novoveským sokolům zachtělo pivo píti, In: Ostrava 30 (Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska). Ostrava 2016, s. 89–97.
 • RODAN, Kamil-Koudelová, Jana: Slezské zemské muzeum – Historie, sbírka a výzkum. In: Śląska republika uczonych (Vol.7). Dresden-Wrocƚaw 2016, s. s. 460–476.
 • RODAN, Kamil: Leo Roth a jeho cesta z nesvobody za svobodou. In: Židé a Morava XXII. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 11. 11. 2015. Kroměříž, 2016, s.193–199.
 • RODAN, Kamil: Neslavně slavné narozeniny páně Hauerovy. Slezský sborník roč. 113, 2015, 2, s. 389–393.
 • RODAN, Kamil: Rothův hostinec v ostravské Nové Vsi. In: Ostrava 29 (Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska), Ostrava 2015, s. 243–271.
 • RODAN, Kamil: Kdo bude vítězem aneb závod o majetek podnikatelské rodiny Rothových z ostravské Nové Vsi. In: Židé a Morava XXI. (Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 12.11.2014). Kroměříž 2015, s. 197–203.
 • RODAN, Kamil: Sigmund Salomon Roth aneb Zlaté období Rothova hostince. In: In Židé a Morava XX. (Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 13.11.2013). Kroměříž 2014, s. 117–124.
 • RODAN, Kamil: „Hostinská koncese jako taková je předmětem obchodu" aneb boj Hermíny Freundlichové o živnost". In: In Židé a Morava XIX. (Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 14. 11. 2012). Kroměříž 2013, s. 159–163.
 • RODAN, Kamil: Podnikatelské a veřejné aktivity rodiny Rothovy z Nové Vsi u Ostravy.In: In Židé a Morava XVII. (Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 10. 11. 2010). Kroměříž 2011, s. 150–157.
 • RODAN, Kamil: Českoslovenští zpěváci a MIDEM 1968/1969. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století. 5. ISBN 978-80-7405-103-6, Ústí nad Orlicí 2011, s. 289–298.
 • RODAN, Kamil: Populární hudba krizových let ve víru festivalového klání aneb Bratislavské lyry 1968–1969. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století. 4. Ústí nad Orlicí, Oftis 2009, s. 241–250.
 • RODAN, Kamil: Schematismy velkostatkářské držby. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I. Ostravská univerzita 2008. ISBN 978-80-7368-585-0, s. 100–111.
 • RODAN, Kamil: Statistická ročenka ministerstva zemědělství. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I. Ostravská univerzita 2008. ISBN 978-80-7368-585-0, s. 112–121.
 • RODAN, Kamil: Slezský zemědělec a jeho problémy na přelomu 19. a 20. století. In: Človek a spoločnosť v dejinách (Zborník príspevkov z rovnomenného sympózia konaného v Trnave 9. – 10. 11. 2006). Trnava 2007. ISBN 978-80-969788-7-8, s. 162–176.
 • RODAN, Kamil: Československá populární hudba a její projevy v krizových letech 1968/69. In České, slovenské a československé dějiny 20. století II.. Hradec Králové, 7. – 8. 3. 2007. Ústí nad Orlicí : Univerzita Hradec Králové, Historický ústav Fakulty humanitních studií, 2007. s. 231–238. ISBN 978-80-86845-81-4.
 • RODAN, Kamil: Postavení Hany Benešové v životě druhého československého prezidenta Edvarda Beneše na základě dochované korespondence z let 1914–1932. In Historie Historica 14. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 197–206. ISBN 978-80-7368-283-5.
 • RODAN, Kamil: Proces koncentrace šlechtického velkostatku a jeho geneze v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19. století na příkladu hraběcí rodiny Larisch-Monnich. In Osobnosti agrární politiky19. a 20. století. Uherské Hradiště. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2006. s. 61–66. ISBN 80-86185-48-6. 
 • RODAN, Kamil: Heinrich Caesar Weeber (1811-1891), průkopník v oboru lesnictví a tvůrce prvních schematismů. In Acta historica neosoliensia. Bánská Bystrica: Katedra histórie, Fakulta humanitných vied UMB, Bánská Bystrica, 2006. s. 238–242. ISSN 1336-9148.

Příspěvky v tiskovinách a popularizačních časopisech (po celou dobu odborného zaměření)

 • RODAN, Kamil: Královské šperky – Diamantový náhrdelník francouzské císařovny Marie Louisy. In: Xantypa 7-8/2020, s. 64–67.
 • RODAN, Kamil: Královské šperky – Safírová svatební brož prince Alberta. In: Xantypa 5/2020, s. 52–55.
 • RODAN, Kamil: Královské šperky – Diamantová tiára ruské velkokněžny Marie Pavlovny. In: Xantypa 3/2020, s. 78–81.
 • RODAN, Kamil: Královské šperky – Diamantová tiára britské princezny Margarety. In: Xantypa 2/2020, s. 58–61.
 • RODAN, Kamil: Královské šperky – Smaragdová souprava francouzské císařovny Josefíny. In: Xantypa 1/2020, s. 46–48.
 • RODAN, KAMIL: Století s Windsory. In: Královna Alžběta II. Kompletní příběh života britské panovnice, s. 14–17.
 • RODAN, Kamil: Vyhnání z Konopiště. Živá historie 7–8/2019, s. 18–21.
 • RODAN, Kamil: Příběhy novoveských hostinců, restaurací a krčem. Krásná Ostrava 3/2018, 30–33.
 • RODAN, KAMIL: Česká šlechta aneb Příklady hodné následování, díl X. Dlauhoveští, In: Listy OU, červen 2017, s. 17.
 • RODAN, KAMIL: Česká šlechta aneb Příklady hodné následování, díl IX.. Bořek-Dohálští, In: Listy OU, květen 2017, s. 17.
 • RODAN, KAMIL: Česká šlechta aneb Příklady hodné následování, díl VIII. Kinští, In: Listy OU, duben 2017, s. 17.
 • RODAN, KAMIL: Česká šlechta aneb Příklady hodné následování, díl VII. Belcrediové, In: Listy OU, březen 2017, s. 13.
 • RODAN, KAMIL: Česká šlechta aneb Příklady hodné následování, díl VI. Kolowratové, In: Listy OU, únor 2017, s. 17.
 • RODAN, Kamil: Česká šlechta aneb Příklady hodné následování, díl V. Hildtpadtové, In: Listy OU, leden 2017, s. 17.
 • RODAN, Kamil: Česká šlechta aneb Příklady hodné následování, díl IV. Vratislavové z Mitrovic, In: Listy OU, prosinec 2016, s. 15.
 • RODAN, Kamil: Česká šlechta aneb Příklady hodné následování, díl III. Lobkowiczové, In: Listy OU, listopad 2016, s. 17.
 • RODAN, Kamil: Česká šlechta aneb Příklady hodné následování, díl II. Sternberkové, In: Listy OU, říjen 2016, s. 13.
 • RODAN, Kamil: Česká šlechta aneb Příklady hodné následování, díl I. Czernínové, In: Listy OU, září 2016, s. 15.
 • RODAN, Kamil: Jubilant Mgr. Zdeněk Štěpánek. In: Informace České geografické společnosti., 34, 2015, 1, s. 86.
 • RODAN, Kamil: Carské velikonoční klenoty. Živá historie 4/2015, s. 20–23.
 • RODAN, Kamil: Pod kuratelou žen. Živá historie 12/2014, s. 72–75.
 • RODAN, Kamil: Knížata z malé země. Živá historie 11/2014, s. 46–49.
 • RODAN, Kamil: Ve znamení rulety. Živá historie 10/2014, s. 44–47.
 • RODAN, Kamil: Příbuzní slepého krále. Živá historie 9/2014, s. 40–43.
 • RODAN, Kamil: V zemi kralevice dánského. Živá historie 7-8/2014, s. 46–49.
 • RODAN, Kamil: „V jednotě je síla". Živá historie 6/2014, s. 54–57.
 • RODAN, Kamil: Odkaz Napoleonova maršála. Živá historie 5/2014, s. 42–45.
 • RODAN, Kamil: Za demokracii pod vlajkou Bourbonů. Živá historie 4/2014, s. 66–69.
 • RODAN, Kamil: Pod vládou vikinských potomků. Živá historie 3/2014, s. 30–34.
 • RODAN, Kamil: Nevšední století s Windsory. Živá historie 1-2/2014, s. 58–62.
 • RODAN, Kamil: Století nizozemských královen. Živá historie 11/2013, s. 64–67.
 • RODAN, Kamil: Šperk princezny Margaret. Krásná, Zima 2012, s. 48–49.
 • RODAN, Kamil: Putovní smaragdová souprava císařovny Josefíny. In: Krásná paní, Podzim 2012, s. 50–51.
 • RODAN, Kamil: I v dobrých rodinách se dějí „špatné" věci (Královské rozvody v 19. a 20. století). Živá historie 11/2011, s. 64–67.
 • RODAN, Kamil: Úskalí královských svateb (Panovnické sňatky v 19. a 20. století). Živá historie 6/2011, s. 60–63.
 • RODAN, Kamil: Amélie Portugalská. Xantypa 3/2010, s. 104–105.
 • RODAN, Kamil: Italská královna Marie José. Xantypa 2/2010, s. 104–106.
 • RODAN, Kamil: Gizela Bavorská. Xantypa 12/2009, s. 88–89.
 • RODAN, Kamil: Belgická královna Astrid. Xantypa 11/2009, s. 86–87.
 • RODAN, Kamil: Helena von Thurn-Taxis. Xantypa 10/2009, s. 98–99.
 • RODAN, Kamil: Norská královna Maud. Xantypa 5/2009, s. 86–87.
 • RODAN, Kamil: Viktorie Evženie Španělská. Xantypa 4/2009, s. 76–79. 

Slovníková hesla (za posledních 5 let)

 • RODAN, Kamil: Jiří Adamíra, Liběna Astrová, Iveta Bartošová, Vlastimil Brodský, Slávka Budínová, Jaroslava Calábková, Pavel Červinka, Ludmila Červinková, Eva Děpoltová, Zdeňka Diváková, Ludmila Dvořáková, Miroslav Frydlewicz, Libuše Havelková-Drboutová, Lubomír Havlák, Jaroslav Hlubek, Jaroslav Horáček, Naděžda Kniplová, Přemysl Kočí, Josef Kuchinka, Markéta Kyliánová, Eva Kynclová, Josef Langmiler, Miloš Macourek, Milada Musilová, Bořivoj Navrátil, Bronislav Poloczek, Lubomír Procházka, Boris Rősner, Zora Rozsypalová – Šecová, František Šec, Věra Špinarová, Teodor Šrubař, Lubomír Tokoš, Sylvia Turbová, Jiří Vala, Jiří Zahradníček, Emil Zátopek, Václav Zítek, Věra Ždichyncová, Václav Žilka ad. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Biografický slovník Slezska a severní Moravy – Nová řada, Supplementa, Ostrava (2003-2020).
 • RODAN, Kamil: Iva Bittová, Buty, Citron, Pavel Dobeš, Vladimír Figar, Flamingo, Hiedi Janků, Richard Kovalčík, Pavel Novák, Marie Rottrová, Pepa Streichl, Věra Špinarová, František Trnka, Boris Urbánek, Dana Vrchovská, Jaroslav Wykrent, Hana Zagorová. In: Kulturně-historická encyklopedii českého Slezska a severovýchodní Moravy (Ostrava 2013).

Účast na konferencích

 • Židé a Morava XXVI. Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, 13. 11. 2019.
 • 43. celostátní seminář muzeí a galerií, Slezské zemské muzeum v Opavě ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, „Význam biografických slovníků v doplňování knihovního fondu v našich knihovnách na příkladu Biografického slovníku Slezska a severní Moravy“, 4. 9. 2019.
 • Židé a Morava XXV. Kroměříž, 7. 11. 2018.
 • Čtvrtstoletí Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, Ostrava, 13. dubna 2018.
 • Židé a Morava XXIV. Kroměříž, 8. 11. 2017.
 • Židé a Morava XXIII. Kroměříž, 9. 11. 2016.
 • Re (konstrukce) Slezska, Hrabyně, 22. 4. 2016.
 • Židé a Morava XXII., Kroměříž, 11. 11. 2015.
 • Židé a Morava XXI, Kroměříž, 12. 11. 2014.

Akce pro veřejnost (za posledních 5 let)

Přednášky mimo SZM

 • Univerzita třetího věku, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, „Rituály evropských královských rodů v 19. a 20. století" /distanční kurz 25. září – 11. prosince 2020/.
 • On-line přednáška (prezentace) pro Muzeum Novojičínska, Příbor, Hroby, hrobky a královská pohřebiště /2.11.2020/.
 • On-line přednášky ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, seriál Královské šperky /od 16. dubna 2020–dosud/.
 • Slezská diakonie, Ostrava-Nová Ves, „Historie a současnost ostravské Nové Vsi" /18. 11. 2019/.
 • Obchodní akademie, Ostrava-Mariánské Hory, „Emigrační vlny v dějinách poválečného Československa 1918–1989" /15. 11. 2019/.
 • PANT Ostrava, Akce Nisko, první transporty Židů (1939). Komponovaný večer k 80. výročí první deportace Židů v Evropě. „Osud představitelů židovské rodiny Rothovy z Ostravy-Nové Vsi v souvislosti s událostmi podzimu 1939 a akcí Nisko" /31. 10. 2019/.
 • Městská knihovna Ostrava-Dubina, „Z nesvobody do svobody – životní cesta Leo Rotha" /17. 10. 2019/.
 • Muzeum Novojičínska Příbor, Muzejní škola, přednáška s názvem „Královské pohřby" /23. 9. 2019/.
 • Okresní muzeum Prostějov, přednáška s názvem „Po boku válečného hrdiny" /21. 5. 2019/
 • Městská knihovna Praha, přednáška s názvem „Královské rituály – Pohřby a hrobky" /9. 5. 2019/
 • Muzeum Novojičínska, Fulnek, Kaple svatého Josefa, přednáška s názvem „Korunovace evropských panovníků v moderní éře" /11. 4. 2019/
 • Městská knihovna Studénka, přednáška s názvem „Velikonoce ve stylu rodiny Fabergé" /8. 4. 2019/
 • Městská knihovna Praha, přednáška s názvem „Královské rituály – rozvody" /4. 4. 2019/
 • Muzeum Novojičínska, Fulnek, Kaple svatého Josefa, přednáška s názvem „Velikonoce ve stylu rodiny Fabergé" /14. 3. 2019/
 • Městská knihovna Studénka, přednáška s názvem „Královské rody a parapsychologie" /11. 3. 2019/
 • Městská knihovna Praha, přednáška s názvem „Královské rituály – zasnoubení a svatby" /14. 2. 2019/
 • Městská knihovna Praha, přednáška s názvem „Královské rituály – narození a křty" /28. 2. 2019/
 • Muzeum Novojičínska, Fulnek, Kaple svatého Josefa, přednáška s názvem „Královské rody a parapsychologie" /14. 2. 2019/
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Klub regionální historie, přednáška s názvem „Historie a současnost ostravské Nové Vsi" /5. 2. 2019/
 • Městská knihovna Studénka /zámek/, přednáška s názvem „Československo-lichtenštejnské a lichtenštejnsko-československé vztahy od roku 1945 do současnosti" /4. 2. 2019/
 • Muzeum Novojičínska, Fulnek, Kaple svatého Josefa, přednáška s názvem „Československo-lichtenštejnské a lichtenštejnsko-československé vztahy od roku 1945 do současnosti" /10. 1. 2019/
 • Městská knihovna Studénka /zámek/, přednáška s názvem „Československo-lichtenštejnské a lichtenštejnsko-československé vztahy v letech 1918–1945" /7. 1. 2019/
 • Muzeum Novojičínska, Kaple svatého Josefa Fulnek, přednáška s názvem „Československo-lichtenštejnské vztahy v letech 1918–1945" /13. 12. 2018/
 • Gymnázium Hladnov ve Slezské Ostravě, přednáška s názvem „Problematika holocaustu na životních osudech členů židovské rodiny Rothovy z ostravské Nové Vsi" /21. 11. 2018/
 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, přednáška s názvem „Životní osudy členů židovské rodiny Rothovy na pozadí klíčových mezníků dějin Československa ve 20. století" /26. 10. 2018/
 • Městská knihovna Studénka, přednáška s názvem „Životní osudy dětí Františka Ferdinanda d´Este" /22. 10. 2018/
 • Muzeum Novojičínska Příbor, Muzejní škola, přednáška s názvem „Korunovace britských králů" /8. 10. 2018/
 • Muzeum Kampa Praha, „Cecil Beaton: fotograf královen" /26. 9. 2018/
 • Muzeum Novojičínska, Kaple svatého Josefa Fulnek, přednáška s názvem „Životní osudy dětí Františka Ferdinanda d´Este" /13. 9. 2018/
 • Státní okresní archiv Prostějov, Státní okresní archiv Prostějov, přednáška s názvem „Věra Běhalová a její účast na církevním procesu Bárta a spol." /16. 1. 2018/
 • Mendlovo gymnázium Opava, přednáška s názvem „Britské korunovační obřady" /14. 12. 2017/
 • Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova, přednáška s názvem „Příběhy královských šperků" /15. 11. 2017/
 • Muzeum Novojičínska, Příbor, Muzejní škola, přednáška s názvem „Korunovace v moderní éře 19. a 20. století" /16. 10. 2017/
 • Ostrava-Poruba, přednáška o dějinách Nové Vsi v rámci partnerství obvodů u příležitosti 750. výročí první zmínky o Ostravě
 • Ostravské muzeum, „Korunovační obřady britských panovníků v 19. a 20. století", 23. 2. 2017
 • Ostravské muzeum, „Korunovace evropských panovníků v 19. a 20. století", 8. 2. 2017
 • Univerzita třetího věku, Hlučín, Rituály evropských královských rodů, září-prosinec 2016
 • Brummelova vila Plzeň, „Životní osudy Věry Běhalové na pozadí největšího církevního procesu 50. let 20. století" /24. 11. 2016/
 • Muzeum Novojičínska v Příboře, „Přeživší Romanovci a zmizelé bohatství carů" /24. 10. 2016/
 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ostrava, katedra národního hospodářství, předmět dějiny národního hospodářství, 2018–2019
 • Univerzita třetího věku, Ostravská univerzita v Ostravě, Evropské královské rody III., Ostrava 2018 – dosud
 • Univerzita třetího věku, Ostravská univerzita v Ostravě, Evropské královské rody II., Ostrava 2016 – 2018
 • Evropské středisko Europe Direct, Knihovna Kroměřížska, Královské rituály evropských panovnických rodů, Kroměříž 23. 4. 2015
 • Univerzita třetího věku, Ostravská univerzita v Ostravě, Evropské královské rody I., Ostrava 2014–2016
 • Univerzita třetího věku, Městský úřad Třinec, Evropské královské rody, 2013–2014

Další aktivity (za posledních 5 let)

 • Česká televize, ČT3, Kronikář a kroniky v 21. století /30. 3. 2020/.
 • Polar-moravská regionální televize, Pozvánka na výstavu „My dva a čas aneb Svatební příběh 2. poloviny 20. století“ /16. 10. 2019/.
 • Česká televize, pořad Dobré ráno, Pozvánka na výstavu „My dva a čas aneb Svatební příběh 2. poloviny 20. století“ /19. 9. 2019/.
 • Knihcentrum Ostrava, prezentace knihy „V lesku koruny“ /30. 1. 2019/.
 • Česká televize, pořad Dobré ráno, Parapsychologie a evropské královské rody /4. 9. 2018/.
 • Ostrava-Nová Ves, Výročí založení Československé republiky, proslov ke stému výročí a zasazení památné lípy republiky /26. 8. 2018/.
 • Komentovaná prohlídka po památkách a přírodě Ostravy – Nové Vsi /12. 8. 2018/.
 • Ostrava-Poruba, vystoupení v regionální televizi Fabex /10. 5. 2017/.
 • Ostrava-Nová Ves, připomenutí dějin obce u příležitosti 750. výročí první zmínky o Ostravě /6. 5. 2017/.
 • Kronikář městské části Ostrava – Nová Ves (od 2004 – dosud).
 • Informační tabule kostela svatého Bartoloměje v Ostravě – Nové Vsi /2016/.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 02.11.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.“ na Facebook