Úvod \ Muzeum \ Povinně zveřejňované informace \ Povinně zveřejňované informace \ Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Slezské zemské muzeum

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
 • Slezské zemské muzeum
 
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
 
3. Popis organizační struktury:
 
4. Kontaktní spojení:
 • Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, Opava
 • Tel.: +420 553 622 999; +420 555 557 264; +420 595 172 777 (VOIP)
 • Mobil:+420 733 715 844
 • E-mail: szm@szm.cz
 • ID datové schránky: 6nwqxf7
 • Fakturační adresa: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
 
5. Podatelna pro osobní, poštovní a elektronické přijímání dokumentů:
 • Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
 • Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 14:00
 • Elektronická adresa podatelny: szm@szm.cz
 • ID datové schránky: 6nwqxf7
 • Technické parametry nosičů pro předávání datových zpráv: USB flashdisk, CD-ROM, DVD-ROM
 • Technické parametry přijímaných datových zpráv: html,pdf,doc,rtf,txt,xls

Pokud by datová zpráva obsahovala chybný formát nebo počítačový program by mohl způsobit škodu na informačním systému jak příjemce, tak odesílatele, nebude datová zpráva přijata. Bude-li z datové zprávy zjistitelná elektronická adresa odesílatele, bude na ní zasláno sdělení o zjištění škodlivého software.

 

6. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:


• Bezhotovostně:
Česká národní banka, pobočka Ostrava
Nádražní 4, 702 00 Ostrava
č. účtu:435821/0710
variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo / právnická osoba – IČ

• V hotovosti:
v pokladně Slezského zemského muzea
Nádražní okruh 31, Opava

 

7. Identifikační číslo organizace:

00100595

 

8. Daňové identifikační číslo:

CZ00100595, povinný subjekt není plátcem DPH

 

9. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:
 • rozpočet
 • obsah účetních výkazů za uplynulý rok
 
10. Adresy, na které lze zaslat žádost o poskytnutí informací:
 • Poštovní adresa: Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
 • Elektronická adresa (e-podatelna): szm@szm.cz
 • ID datové schránky: 6nwqxf7
 • Místo pro osobní předání písemného podání: Slezské zemské muzeum,
 • Nádražní okruh 31, Opava
 
11. Adresy, na které lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu:

Opravný prostředek se podává adresy uvedené v bodě 10.
Opravný prostředek je postoupen zřizovateli, tj. Ministerstvu kultury ČR.

 

12. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
 
13. Sazebník úhrad za poskytování informací:
 
14. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:
 
15. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 27.05.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ na Facebook      

Další články v této rubrice