Památník Petra Bezruče Opava

Stužkonoska modrá potřetí

V rámci 62. ročníku festivalu Bezručova Opava se uskutečnil třetí ročník soutěže v uměleckém přednesu žáků základních škol a osmiletého gymnázia statutárního města Opavy a následný Večer vítězů.

 

Zatímco soutěžní část žáci prožívali s napětím v Sále purkmistrů Obecního domu v Opavě bez účasti veřejnosti, ale za bedlivého posuzování jejich výkonu odbornou porotou za předsednictví zakladatelky soutěže dr. Zdenky Pfefferové, ve večerní prezentaci v Památníku Petra Bezruče již s uvolněním a zřetelnou touhou ukázat své umění nabídli návštěvníkům radost z předneseného slova. To pak zarámováno pěveckým vystoupením operní umělkyně Olgy Procházkové a hudebním doprovodem Františka Šmída vyvrcholilo předáním vysoce hodnotných uměleckých cen předních českých výtvarníků (Evy Damborské, Vladimíra Komárka a Marie M. Šechtlové) absolutním vítězům v pořadí 1. Matěj Rychlý (ZŠ Vrchní), 2. Adam Czech (ZŠ Vrchní), 3. Petra Nešutová (Mendelovo gymnázium). Obě akce se setkaly s nadšenou odezvou návštěvníků, velmi kladné bylo i hodnocení ze strany učitelů zúčastněných škol a co je možná ještě důležitější – s chutí samotných účinkujících zúčastnit se i příště, zužitkovat získané zkušenosti v příštím ročníku.

A právě tuto iniciativu lze považovat za inspirující do budoucna a za potvrzení přínosu jejího rozvoje. O potřebě získat již ve škole u žáků dovednost mluvené komunikace sice nikdo nepochybuje, bohužel schopnost ji ve škole vytvářet omezuje dnes více faktorů. K uměleckému přednesu musí na základní škole vést především učitel českého jazyka a literatury. Ten však se sám ve svém profesním studiu na vysoké škole bohužel s tímto předmětem nesetká takřka v celé republice a musí si toto umění osvojit vlastním studiem a osobní motivací. Učitel by ve škole měl získávat zájemce o recitaci a umělecký přednes osobní pomocí při výběru textu, dokázat vystihnout žákův zájem i nabídnout širší možnost výběru z literární tvorby současných českých i světových autorů, vybraný text pak s recitátorem rozebrat, seznámit jej s jeho pojetím a pak trpělivě naslouchat a pomáhat jej zvládnout. Je to práce časově náročná, přesahující čas výukové hodiny, tedy vyžadující mimovýukovou aktivitu žáka i učitele. A pokud se pak navíc oba zúčastňují soutěže mimo školu, učitel se může dostat do problému suplování i úhrady zameškaného vyučování namísto toho, aby byl za svou nadpracovní iniciativu a schopnosti mimořádně ohodnocen.

Letošního ročníku Stužkonosky modré se zúčastnilo pět opavských škol (ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ B. Němcové, ZŠ Vrchní, ZŠ I. Hurníka a Mendelovo gymnázium), na nich proběhla školní kola a vítězové byli delegováni do městského kola. Nepředvídaná nemocnost způsobila absenci čtyř soutěžících a dokonce i dvou porotkyň. V porovnání s loňským rokem se zmenšila účast o dvě školy. Při existenci jedenácti základních škol a osmiletého gymnázia v Opavě je to pokles potvrzující nelehkou cestu k tolik potřebnému prohloubení tohoto umění výsostné mluvené komunikace. Je ale dobrým signálem, že sami organizátoři – Magistrát města Opavy, Opavská kulturní organizace a především Památník Petra Bezruče Slezského zemského muzea si připomenuté problémy uvědomují a chtějí být nápomocni je pro příští ročníky řešit spolu se zúčastněnými školami. Držme jim v tom palce.

 

Vladimír Pfeffer
spoluorganizátor soutěže

 

Fotografie z letošního ročníku recitační soutěže Stužkonoska modrá naleznete ve fotogalerii pod článkem.

 

Poslední aktualizace článku: 08.10.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Stužkonoska modrá potřetí“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku

   

Další články v této rubrice

 
Učení není mučení

Učení není mučení

21.09.2020

Památník Petra Bezruče vás zve na víkendové workshopy pro rodiny s dětmi.

Přečíst celý článek  
Jan Amos Komenský. JAK chtěl změnit svět

Jan Amos Komenský. JAK chtěl změnit svět

04.09.2020

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy konané u příležitosti 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského.

Přečíst celý článek  
Křest a představení publikace

Křest a představení publikace "Kramářské tisky z Památníku Petra Bezruče"

02.12.2019

Přijměte pozvání na křest nové publikace věnující se kramářským tiskům ze sbírky Památníku Petra Bezruče.

Přečíst celý článek  
Václav Havel a sametová revoluce

Václav Havel a sametová revoluce

21.11.2019

Co to je sametová revoluce a jakou roli v ní hrál Václav Havel?

Přečíst celý článek  
Neznámé o známém Valentinu Držkovicovi

Neznámé o známém Valentinu Držkovicovi

04.11.2019

Srdečně vás zveme na přednášku, která návštěvníky seznámí nejen s umělcovou osobností a jeho tvorbou, ale i se soukromým životem, který poodhaluje pozůstalost uložená ve sbírce Slezského zemského muzea.

Přečíst celý článek  
Komentovaná prohlídka výstavy Václav Havel – Cesta svobody

Komentovaná prohlídka výstavy Václav Havel – Cesta svobody

23.10.2019

Komentovaná prohlídka výstavy přiblíží životní osudy Václava Havla.

Přečíst celý článek  
Přednáška a workshop – literární dílo Václava Havla

Přednáška a workshop – literární dílo Václava Havla

21.10.2019

Přijměte pozvání na workshop Rozálie Stejskalové.

Přečíst celý článek  
Václav Havel – demokracie – a co my?

Václav Havel – demokracie – a co my?

26.09.2019

Zveme rodiny s dětmi na workshop k výstavě „Václav Havel – Cesta svobody“.

Přečíst celý článek  
Recitační soutěž Stužkonoska modrá a Večer vítězů

Recitační soutěž Stužkonoska modrá a Večer vítězů

25.09.2019

Přijďte si poslechnout mladé recitátory soutěže Stužkonoska modrá, která vznikla k poctě slezského básníka Petra Bezruče.

Přečíst celý článek  
Vzpomínka na Petra Bezruče

Vzpomínka na Petra Bezruče

11.09.2019

U příležitosti výročí básníkova narození uctíme na Městském hřbitově jeho památku.

Přečíst celý článek