Historická výstavní budova Opava

Zapomenuté obrazy

V Historické výstavní budově je otevřena nová výstava.

 

Muzeum revolučních bojů a budování socialismu vzniklo na počátku 60. let 20. století v Ostravě jako detašované pracoviště Slezského muzea. Od roku 1980 pak bylo samostatnou organizací pod názvem Muzeum revolučních bojů a osvobození (dále jen MRB). Až do svého zániku počátkem 90. let se muzeum soustředilo na dokumentaci novodobých dějin se zaměřením na oblast tehdejšího Severomoravského kraje. Vedle dokladů k hospodářským a sociálním dějinám a k historii protinacistického odboje tvořily součást sbírkového fondu MRB také čtyři stovky obrazů československých i zahraničních moderních umělců.

Vedle budovatelských děl socialistického realismu 50. let 20. století (Ota Holas, Milan Zezula), jež pro ideologicky koncipovanou muzejní instituci tvořily takřka povinný atribut, šlo také o dobovou krajinářskou tvorbu, nezřídka inspirovanou sovětským prostředím (Lída Hynková, Oldřich Holub, Jaroslav Hudec, Stanislav Odvárko) nebo industriální krajinou. Předmětem akviziční činnosti se stávala také tvorba reflektující události druhé světové války. Vedle autentických děl vytvořených v nacistických věznicích a táborech (K. L. Brodský, Leo Haas) šlo také o pozdější umělecké reflexe, ať již abstraktní (Jan Blažek) či realistické (Vladimír Bidlo). Součást sbírek tvořily také práce soudobých autorů s obecnější a symbolickou protiválečnou či sociální tematikou (Václav Hejna, Jarmila Kalašová, Viktor Polášek). Díky politické podpoře MRB disponovalo finančními prostředky, které umožňovaly i nákupy děl či reprodukcí zahraničních tvůrců. Vedle "obligátních" nákupů a darů ze zemí východního bloku šlo především o díla francouzských umělců (Bernard Buffet, Albert Marquet). Z hlediska provenience je v rámci fondu raritou portrét od ostravského malíře Samuela (Šloma) Salomonowitze, žijícího po druhé světové války v emigraci.
Navzdory dobovému ideologickému nánosu MRB vytvořilo hodnotnou a tematicky i stylově pestrou sbírku malířské tvorby 20. století.

Výstava je přístupná od 3. května do 3. července 2022 v Historické výstavní budově (Komenského 10, Opava).

Poslední aktualizace článku: 03.05.2022

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Zapomenuté obrazy“ na Facebook      

Další články v této rubrice

 
Nevidomí z Vlaštoviček si hmatem prohlédli expozici Slezského zemského muzea

Nevidomí z Vlaštoviček si hmatem prohlédli expozici Slezského zemského muzea

11.04.2022

O tom, že i lidé, kteří nevidí, se mohou autenticky seznámit s muzejní expozicí, se přesvědčili ve Slezském zemském muzeu klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené. Muzejní edukátorka Lucie Vlková jim na míru připravila prohlídku, během které mohli nejen poslouchat, ale také čichat a řadu exponátů si ohmatat.

Přečíst celý článek  
Výstava Muzea ošetřovatelství

Výstava Muzea ošetřovatelství

14.03.2022

Srdečně vás zveme na výstavu sbírky lékařských předmětů, která je svou komplexností raritním souborem mapujícím zdravotnictví a ošetřovatelství převážně 20. století.

Přečíst celý článek  
Civilizace a barbaři

Civilizace a barbaři

24.02.2022

Srdečně vás zveme na výstavu, která představí antickou sbírku Slezského zemského muzea ve světle doby laténské, římské a stěhování národů ve Slezsku a na severovýchodní Moravě.

Přečíst celý článek  
Koptské textilie Slezského zemského muzea

Koptské textilie Slezského zemského muzea

01.02.2022

Poznejte zručnost koptských tkalců na nové výstavě v Historické výstavní budově. Unikátní sbírka tkanin ze sbírky Slezského zemského muzea pochází z 3. až 12. století z území dnešního Egypta.

Přečíst celý článek  
Ostravsko a šoa: k 80. výročí konference ve Wannsee

Ostravsko a šoa: k 80. výročí konference ve Wannsee

31.01.2022

Nová výstava v Historické výstavní budově přiblíží události, které vedly ke „konečnému řešení židovské otázky“ na Ostravsku v období 2. světové války.

Přečíst celý článek  
Osobnosti na jedničku

Osobnosti na jedničku

27.07.2021

Srdečně vás zveme ke zhlédnutí exteriérové výstavy v Sadech u muzea, která vám přiblíží osobnosti spjaté s Rakouským Slezskem, které se narodily v roce končícím na číslo jedna.

Přečíst celý článek