Slezské zemské muzeum

2010, č. 1-2

Slezský sborník

rok 2010

ročník 108

číslo 1–2

 

AUTOŘI / AUTHORS

 

Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (Robert.Antonin@fpf.slu.cz)

Odborný asistent na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

 

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D. (friedl@hiu.cas.cz)

Vědecký pracovník brněnské pobočky Historického ústavu Akademie věd České republiky

 

PhDr. Mlada Holá, Ph.D. (mlastep@seznam.cz)

Odborná asistentka na Katedře pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Mgr. Sandra Kreisslová (Sandra.Kreisslova@seznam.cz)

Doktorandka na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Dr. Mario Müller (mario.mueller@phil.tu-chemnitz.de)

Odborný asistent, Institut für Europäische Geschichte: Philosophische Fakultät der Technischen Universität Chemnitz

 

Mgr. Marek Skupien (m.skupien@op.archives.cz)

Archivář a zástupce ředitele Státního okresního archivu Opava

Poslední aktualizace článku: 06.10.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ 2010, č. 1-2“ na Facebook