Slezské zemské muzeum

2010, č. 3-4

Slezský sborník

rok 2010

ročník 108

číslo 3–4

 

AUTOŘI / AUTHORS

 

PhDr. Martin Holý, Ph.D. (marhol@centrum.cz)

Vědecký pracovník oddělení raného novověku Historického ústavu Akademie věd České republiky

 

Dr. Jarosław Kuczer (J.Kuczer@ih.uz.zgora.pl)

Odborný asistent, Instytut Historii: Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Zielonogórski (Polsko)

 

Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. (milan.myska@osu.cz)

Profesor na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a vědecký ředitel Centra pro hospodářské a sociální dějiny na téže fakultě

 

Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (pelcm@centrum.cz)

Odborný asistent na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

 

PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (Petr.Popelka@osu.cz)

Odborný asistent na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a vědecký pracovník Centra pro hospodářské a sociální dějiny na téže fakultě

 

Adrien Quéret-Podesta, M.A. (adrienqupo@hotmail.com)

Doktorand, Centre d`Histoire des Espaces et Cultures: Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (Francie)

 

Poslední aktualizace článku: 06.10.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ 2010, č. 3-4“ na Facebook