Slezské zemské muzeum

2012, č. 1-2

Slezský sborník

rok 2012

ročník 110

číslo 1–2

 

AUTOŘI / AUTHORS

 

Mgr. Aleš Binar (ales.binar@unob.cz)

Odborný asistent na Katedře řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany

 

Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (lumir.dokoupil@osu.cz)

Profesor na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, vědecký pracovník Centra pro hospodářské a sociální dějiny při FF OU

 

Mgr. Zuzana Haraštová (zuzka.harastova@centrum.cz)

Doktorandka na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (zdenek.jirasek@fpf.slu.cz)

Profesor na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

 

PhDr. Petr Kreuz, Dr. (Petr.Kreuz@praha.eu)

Odborný pracovník (archivář) Archivu hlavního města Prahy

 

Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. (radek.lipovski@osu.cz)

Odborný asistent na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, výkonný ředitel Centra pro hospodářské a sociální dějiny při FF OU

 

Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D. (nenicka@opf.slu.cz)

Odborný asistent na Katedře společenských věd Obchodně podnikatelská fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě

 

Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. (ludmila.nesladkova@osu.cz)

Docentka na Katedře historie a Katedře dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, vědecká pracovnice Centra pro hospodářské a sociální dějiny při FF OU

 

Doc. PhDr. David Papajík, Ph.D. (david.papajik@upol.cz)

Docent na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na Katedře histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

PhDr. Jan Randák, Ph.D. (jan.randak@ff.cuni.cz)

Zástupce řiditele Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Poslední aktualizace článku: 06.10.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ 2012, č. 1-2“ na Facebook