Slezské zemské muzeum

2012, č. 3-4

Slezský sborník

rok 2012

ročník 110

číslo 3–4

 

AUTOŘI / AUTHORS

 

Mgr. Mária Ďurkovská PhD. (durkovska@saske.sk)

Historička, Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied

 

Mgr. Petr Kozák, Ph.D. (kozak.p@centrum.cz)

Odborný pracovník (archivář) Zemského archivu v Opavě; výzkumný a vývojový pracovník Slezského zemského muzea

 

Mgr. Jan Kubica, Ph.D. (kubica@pdfnw.upol.cz)

Odborný asistent na Katedře německého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

dr Jarosław Kuczer (kuczer@panberlin.de)

Historik, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie / Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften

 

Mgr. Michal Macháček (michmach1@seznam.cz)

Doktorand na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (Petr.Popelka@osu.cz)

Odborný asistent na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a vědecký pracovník Centra pro hospodářské a sociální dějiny na téže fakultě

 

Poslední aktualizace článku: 06.10.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ 2012, č. 3-4“ na Facebook