Slezské zemské muzeum

2013, č. 1

Slezský sborník

rok 2013

ročník 111

číslo 1

 

AUTOŘI / AUTHORS

 

dr Marzena Bogus (m.bogus@ajd.czest.pl)

Historička, Instytut Sztuk Pięknych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Mgr. Martin Čapský Ph.D. (martin.capsky@fpf.slu.cz)

Odborný asistent na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty  Slezské univerzity v Opavě

 

PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (martin.jemelka@osu.cz)

Odborný asistent na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, na Katedře společenských věd Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a na Ústavu veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

 

dr Małgorzata Konopnicka (konopnickam@poczta.onet.pl)

Historička, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Zielonogorski

 

Mgr. Martin Krůl (krul@muzeumct.cz)

Historik, Muzeum Těšínska

 

Mgr. Jan Kubica, Ph.D. (kubica@pdfnw.upol.cz)

Odborný asistent na Katedře německého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

dr Joanna Lusek (j.lusek@cmjw.pl)

Historička, Dział Naukowo-Badawczy, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

 

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. (sevecek@flu.cas.cz)

Odborný pracovník Filozofického ústavu Akademie věd České republiky a odborný asistent na Katedře filozofie Technické univerzity v Liberci

 

Poslední aktualizace článku: 06.10.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ 2013, č. 1“ na Facebook