Slezské zemské muzeum

2013, č. 2

Slezský sborník

rok 2013

ročník 111

číslo 2

 

AUTOŘI / AUTHORS

 

Mgr. Mária Ďurkovská, Ph.D. (durkovska@saske.sk)

Odborná pracovnice Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied

 

PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (martin.jemelka@osu.cz)

Odborný asistent na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, na Katedře společenských věd Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a na Ústavu veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

 

PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (Petr.Popelka@osu.cz)

Odborný asistent na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a vědecký pracovník Centra pro hospodářské a sociální dějiny na téže fakultě

 

PhDr. Dalibor Prix, CSc. (prix@udu.cas.cz)

Odborný pracovník Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

 

Mgr. Marek Skupien (m.skupien@op.archives.cz)

Odborný pracovník Zemského archivu v Opavě – Státního okresního archivu Opava

 

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. (sevecek@flu.cas.cz)

Ředitel Filozofického ústavu Akademie věd České republiky a odborný asistent na Katedře filozofie Technické univerzity v Liberci

 

Poslední aktualizace článku: 06.10.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ 2013, č. 2“ na Facebook