Slezské zemské muzeum

2014, č. 1

Slezský sborník

rok 2014

ročník 112

číslo 1

 

AUTOŘI / AUTHORS

 

Doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc. (gabdzil@saske.sk)

Vědecká pracovnice, Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied.


Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. (petr.kadlec@osu.cz)

Odborný pracovník Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

 

Mgr. Jakub Mamula (j.mamula@br.archives.cz)

Odborný pracovník – archivář Zemského arechivu v Opavě, Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově.

 

Mgr. Viktor Pohanka (viktor.pohanka@soapraha.cz)

Odborný pracovník – archivář Státního oblastního archivu v Praze, Státního okresního archivu Kutná Hora.

 

Poslední aktualizace článku: 06.10.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ 2014, č. 1“ na Facebook