Slezské zemské muzeum

2014, č. 2

Slezský sborník

rok 2014

ročník 112

číslo 2

 

AUTOŘI / AUTHORS

 

Mgr. Veronika Čapská, PhD. (veronika.capska@fpf.slu.cz)

Odborná asistentka na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

 

Mgr. Lubomír Hlavienka (l.hlavienka@seznam.cz)

Doktorand na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě


Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (kolar@szm.cz)

Kurátor Národního památníku II. světové války (Slezské zemské muzeum)


Doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, PhD. (Zdenek.Nespor@soc.cas.cz)

Vědecký pracovník sociologického ústavu Akademie věd České republiky, docent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze


dr hab. Janusz Spyra (j.spyra@ajd.czest.pl)

Historik, Instytut Historii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Mgr. Michaela Tvarůžková (michala.tvaruzkova@seznam.cz)

Doktorandka na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

 

Mgr. Tomáš Velička (tomasvelicka@seznam.cz )

Asistent na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Poslední aktualizace článku: 06.10.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ 2014, č. 2“ na Facebook