Slezské zemské muzeum

2015, č. 1

Slezský sborník

rok 2015

ročník 113

číslo 1

 

AUTOŘI / AUTHORS

 

Dr Marzena Bogus (m.bogus@ajd.czest.pl)

Instytut Sztuk Pięknych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. (jiri.brnovjak@osu.cz)

Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny na téže fakultě

 

Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. (jakub.i@seznam.cz)

Centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

 

Doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (pavel.kladiwa@osu.cz)

Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

 

Mgr. Ivana Kolářová (IvanaKolarova@post.cz)

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

 

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (irena.korbelarova@fpf.slu.cz)

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000–1800) na téže fakultě

 

Mgr. Jan Kubica, Ph.D. (kubica@pdfnw.upol.cz)

Katedra německého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Mgr. Tereza Valihrachová (tereza.valihrachova@fvp.slu.cz)

Ústav středoevropských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

 

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (rudolf.zacek@fvp.slu.cz)

Ústav středoevropských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě a Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty téže univerzity

 

Poslední aktualizace článku: 06.10.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ 2015, č. 1“ na Facebook