Slezské zemské muzeum

2015, č. 2

Slezský sborník

rok 2015

ročník 113

číslo 2


AUTOŘI / AUTHORS


Mgr. Michal Chvojka Ph.D. (chvojkam@yahoo.de)
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (zdenek.jirasek@fpf.slu.cz)
Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě

 

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. (petr.kadlec@osu.cz)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny při Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě

 

Mgr. Aleš Krempl (kremplales@seznam.cz)
Doktorand na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

 

Mgr. Michal Kurz (michal.atd@seznam.cz)
Doktorand na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Mgr. David Radek (dav.radek@gmail.com)
Doktorand na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

 

Mgr. Kamil Rodan, Ph.D. (rodan@szm.cz)
Oddělení historického výzkumu – Slezský ústav, Slezské zemské muzeum

 

JUDr. Marek Starý, Ph.D. (starym@prf.cuni.cz)
Katedra právních dějin, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

PhDr. Oľga Šrajerová, CSc. (srajerova@szm.cz)
Oddělení historického výzkumu – Slezský ústav, Slezské zemské muzeum

 

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 13.05.2016

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ 2015, č. 2“ na Facebook