Slezské zemské muzeum

2016, č. 1

Slezský sborník

rok 2016

ročník 114

číslo 1


AUTOŘI / AUTHORS

 

Dr Marzena Bogus (m.bogus@ajd.czest.pl)
Instytut Sztuk Pięknych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (Dusan.Janak@fvp.slu.cz)
Ústav středoevropských studií, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

 

PhDr. Jiří Jung, Ph.D. (jiri.jung@osu.cz)
Katedra dějin umění a kulturního dědictví, Filozofická fakulta Ostravské univerzity

 

Dr hab. Jaroslaw Kuczer (j.kuczer@wpa.uz.zgora.pl)
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski

 

Marcin Maciejewski (m.d.maciejewski@o2.pl)

 

Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc., dr. h. c.
Katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity

 

Mgr. Marek Skupien (m.skupien@op.archives.cz)
Zemský archiv Opava, Státní kresní archiv Opava

 

Mgr. Michal Sojčák (Michal.Sojcak@seznam.cz)
Doktorand na Katedře historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Poslední aktualizace článku: 29.05.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ 2016, č. 1“ na Facebook