Slezské zemské muzeum

2017, č. 2

Slezský sborník

rok 2017

ročník 115

číslo 2

 

AUTOŘI / AUTHORS


Dr Dagmara Adamska (adamskauwr@gmail.com)
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Mgr. Pavel Březinský (pavelpl2@seznam.cz)
Základní škola a mateřská škola Raškovice

 

Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D. (lubomir.hlavienka@fvp.slu.cz)
Ústav středoevropských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

 

Mgr. Ivana Kolářová (ivanakolarova@post.cz)
Slezské zemské muzeum, Opava; doktorandka na Ústavu historických věd Filozofickopřírodovědecké
fakulty Slezské univerzity v Opavě

 

Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. (nina.pavelcikova@osu.cz)
Katedra historie Filozofické fakulty Ostravké univerzity, Ostrava

 

Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (petr.popelka@osu.cz)
Katedra historie Filozofické fakulty Ostravké univerzity, Ostrava

 

Mgr. David Radek Ph.D. (dav.radek@gmail.com)
Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

 

PhDr. Irena Šebestová, CSc. (irena.sebestova@osu.cz)
Katedra germanistiky Filozofické fakulty Ostravké univerzity, Ostrava

 

 

Poslední aktualizace článku: 15.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ 2017, č. 2“ na Facebook