Slezské zemské muzeum

2017, č. 1

Slezský sborník

rok 2017

ročník 115

číslo 1

 

AUTOŘI / AUTHORS

 

Ing. Vlastimil Galatík, CSc. (vlastimil.galatik@unob.cz)
Katedra vojenského umění, Univerzita obrany, Brno

 

Mgr. Karolína Hazuchová (k.hazuchova@seznam.cz)
Doktorandka na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

 

Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D. (lubomir.hlavienka@fvp.slu.cz)
Ústav středoevropských studií, Slezská univerzita, Opava

 

Mgr. Stanislav Knob, Ph.D. (stanislav.knob@osu.cz)
Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava

 

Dr Hab. Janusz Spyra (janusz.spyra@wp.pl)
Instytut Historii Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Dlugosze w Częstochowej

 

Dr Jarosław Szymański (j.szymanski@hist.uni.wroc.pl)
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw

 

Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. (Tomas.Velicka@ujep.cz)
Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

 

Ing Pavel Zona, Ph.D. (pavel.zona@unob.cz)
Katedra vojenského umění, Univerzita obrany, Brno

 

 

Poslední aktualizace článku: 15.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ 2017, č. 1“ na Facebook