Slezské zemské muzeum

2018, č. 1

Slezský sborník

rok 2018

ročník 116

číslo 1

 

AUTOŘI / AUTHORS

 

Prof. PhDr. Dučan Janák, Ph.D. (dusan.janak@fvp.slu.cz)
Ústav středoevropských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě;
Slezské zemské muzeum, Opava

 

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. (petr.kadlec@osu.cz)
Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava

 

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (kolar@szm.cz)
Slezské zemské muzeum, Opava

 

Mgr. Ivana Kolářová (kolarova@szm.cz)
Slezské zemské muzeum, Opava

 

Mgr. Stanislav Knob, Ph.D. (stanislav.knob@osu.cz)
Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava

 

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (z.kravar@zao.archives.cz)
Zemský archiv Opava

 

Mgr. Miroslav Stanik (miroslav.stanik@fvp.slu.cz)
Ústav středoevropských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

 

Mgr. Tereza Valihrachová (tereza.valihrachova@fvp.slu.cz)
Ústav středoevropských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 15.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ 2018, č. 1“ na Facebook